Logoo
fffff

ABY PRZESZUKAĆ TABELĘ NALEŻY UŻYĆ KOMBINACJI Ctrl + F

HASŁO ROK URODZ. CHOROBA GłÓWNA INNE
ABIGAJL 1971 stwardnienie boczne zanikowe, obserwacja w kieunku polineuropatii aksonalnej ruchowej
ACHILLES 1982 stan po zabiegu amputacji kończyny lewej na wysokości kości piszczelowej i strzałkowej (uraz wielonarządowy w 2012 roku)
ADAMKRA 2016 afazja motoryczna, zaburzenia napięcia mięśniowego, wada wzroku
ADAMUSIAK 1985 wrodzona przepuklina oponowo-rdzeniowa, wodogłowie, wiotkie porażenie kończyn dolnych, pęcherz neurogenny, obustronne odpływy pęcherzowo -moczowodowe
ADAŚ 1992 zespół chorób związanych z retinopatią wcześniaczą
ADBŁAŻEJ 2010 autyzm wczesnodziecięcy
ADEK 2001 dystrofia mięśniowa krótkowzroczność z astygmatyzmem, zaburzenia koncentracji, nadruchliwość
ADILA 1997 choroba Stargardta - zwyrodnienie centralne siatkówek obu oczu
ADRIANA 1983 chrząstniako-mięsak kości krzyżowej
ADZIK 1995 zespół Downa nietolerancja laktuzy, nadżerkowe zapalenie błony śluzowej żołądka
AFAZJA 1970 poudarowa afazja czuciowo-ruchowa, niedowład spastyczny prawostronny
AGAKURA 1973 stwardnienie rozsiane
AGATKA 2001 zespół mnogich wad wrodzonych
AGAWA 2012 zespół Downa nadciśnienie płucne, niedosłuch czuciowo - nerwowy lekkiego stopnia po stronie prawej
AGNIESZKA 2007 retinopatia wcześniacza cechy dysmorfii twarzoczaszki, opóźniony rozwój psychoruchowy
AJAW 1972 stwardnienie rozsiane
AKROMZ 1966 stwardnienie rozsiane zwyrodnienie kregosłupa okolicy szyjnej z dyskopatią szyjną
AKSAWIT 2012 zaburzenia wynikające z przedwczesnego porodum. in. dysmorfia twarzoczaszki, nieprawidłowy rozwój psychoruchowy
AKTORECZKA 2001 rdzeniowy zanik mięśni
AKUSZERKA 1962 uraz wielonarządowy, w tym stłuczenie mózgu (wypadek komunikacyjny) niedowład połowiczny prawostronny, zaburzenia mowy
AKWAMARYN 1975 czterokończynowy niedowład spastyczny w wyniku udaru niedokrwiennego pnia mózgu
ALACH 1973 stan po urazie wielonarządowym, w tym czaszki i złamaniu kręgosłupa odcinka piersiowego (wypadek - 2007), porażenie kończyn dolnych
ALANEK 2004 przepuklina oponowo - rdzeniowa padaczka ogniskowa, pęcherz neurogenny, wodogłowie, wada serca
ALBERT 1999 autyzm, upośledzenie umysłowe
ALBIN 1966 uraz centralnego układu nerwowego (stan po wypadku, zespół Lance - Adamsa)
ALEHALE 2010 zespół downa, wada serca, nieharmonijny rozwój psychomotoryczny
ALEKSANDER 1986 zanik mięśni
ALESZKA 2006 wymaga leczenia hormonem wzrostu
ALEX 2006 zespół Downa globalne obniżenie napięcia mięśniowego, wady układu krążenia
ALICJA 1987 mózgowe porażenie dziecięce
ALINA 1965 zespół Arnolda Chiari, guz nakrywki blaszki czworacznej mózgu, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, oczopląs
ALISON 1948 cukrzyca typu 2, niewydolność serca, stan po zawale serca i udarze mózgu, niewydolność nerek, ostra niewydolność oddechowa
ALKA 1962 stwardnienie rozsiane
ALLADYN 2002 mózgowe porażenie dziecięce padaczka, opóźniony rozwój psychomotoryczny
ALPINE 1951 stan po cholecystektomii, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa i stawów, przwelekła niewydolność żylna
ALPINISTA 1986 rozległy uraz czaszkowo - mózgowy, uraz wielonarządowy (wypadek komunikacyjny)
ALTÓWKA 2014 obustronny niedosłuch przewodzeniowy
AMELIA 2006 wrodzona przepuklina oponowa w okolicy lędźwiowej, wodogłowie choroby układu moczowego
AMETYST 2008 miopatia wrodzona niedowład wiotki mięśni ksobno-odsiebnych kończyn górnych i dolnych
AMIFELI

Amelia - 2009

Feliks - 2017

Amelia - genetyczny niedosłuch czuciowo - nerwowy dużego stopnia, Feliks - wrodzona obustronna całkowita głuchota czuciowo - nerwowa
AMOREK 2001 mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe złożone wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego, padaczka lekooporna
AMULET 2003 autyzm wczesnodziecięcy, opóźniony rozwój psychoruchowy, epilepsja
ANAKIN 2011 niedosłuch czuciowo - nerwowy obustronny symetryczny rzędu 60-70DB ANAN
ANANAS 2007 encefalopatia, głębokie upośledzenie umysłowe
ANASTAZJA 2006 niedowład wiotki kończyn dolnych (na skutek guza mózgu)
ANDRZEJ 2005 zespół Downa zez skośny ku górze oka prawego
ANGELIKA 2001 dziecięce porażenie mózgowe czterokończynowe
ANGORA 1982 stwardnienie rozsiane, porażenie czterokończynowe
ANIELA 1961 tetrapareza spastyczna, koksartroza dysplastyczna lewostronna, skolioza lewostronna boczna
ANIKA 2002 wada rozwojowa ośrodkowego układu nerwowego, niedorozwój móżdżku, zespół możdżkowy
ANIOŁEK 2005 mózgowe porażenie dziecięce pod postacią porażenia czterokończynowego
ANIŚ 2004 zespół wad wrodzonych pod postacią przepukliny oponowo - rdzeniowej w okolicy piersiowo -lędźwiowej, wodogłowie wady klatki piersiowej, ubytek żeber, refluks pęcherzowo-moczowodowy
ANITA 1985 dziecięce porażenie mózgowe 
ANKA 1977 uraz wielonarządowy (wypadek komunikacyjny)
ANOWICKA 2009 zrespół Charge (zespół wad rozwojowych różnych narządów - rozszczep siatkówki, wada serca, uszkodzenie narządu słuchu, hipoplazja móżdżku, brak prawej kości piszczelowej i szpotawa stopa)
ANTENKA 2007 mózgowe porażenie dzicięce, zaburzenia ze spaktrum autyzmu
ANTONI 2002 wada rozwojowa mózgu opóźnienie rozwoju psychomotorycznego
ANULA 2007 zespół Downa wrodzona wada serca
APOLLO 1993 mózgowe porażenie dziecięce niedosłuch, nadciśnienie wrotne, krótkowzroczność, astygmatyzm
APOLONIA 1999 Zespół Downa
APRUSAK 2012 wcześniactwo, wodogłowie dodatkowe małżowiny, rozszczep podniebienia twardego oraz obustronny rozszczep warg, niedsłuch
ARAKAS 1981 stwardnienie rozsiane
ARANIN 1978 dziecięce porażenie mózgowe, opóźniony rozwój umysłowy
ARBUZ 2010 autyzm dziecięcy, opóźniony rozwój psychoruchowy
ARCISZEWSKA 2001 przewlekła borelioza i koinfekcje
ARCZI 1966 niedowład lewostronny
ARGOLA 1992 wrodzone wodogłowie niedowład połowiczny lewostronny, przepuklina oponowo-rdzeniowa, stopa końsko-szpotawa
ARIELKA 2009 zaburzenia CUN
ARNOLD 1991 stan po wypadku - złamanie trzonów Th9, Th10 z uszkodzeniem rdzenia kręgowago, stłuczeniem płuc, obustronną odmą płuc - całkowite porażenie kończyn dolnych
ARON 1975 guzy mózgu, niedosłuch, porażenie nerwu twarzowego
ARTYSTA

Grzegorz-2001

Karolina-2006

zespół Downa (Grzegorz), dystrofia mięśniowa z podejrzeniem dystrofii twarzowo-barkowej (Karolina) wady słuchu, opóźniony rozwój psychoruchowy i mowy (Grzegorz)
ASIA 1980 stan po przeszczepie nerek
ASIUL 2006 zespół Downa wrodzona wada serca, niedoczynność tarczycy, poszerzenie miedniczki lewej nerki
ASKIERKO 2008 wada rozwojowa - brak przewodu słuchowego ucha prawego niedosłuch mieszany 
ASTASZEL 1976 stwardnienie rozsiane
ASTERKI Wikoria - 2004,  Paulina - 2009 całkowity niedosłuch obustronny
ASTRONAUTA 2008 Zespół Aspergera
ATLANTIS 2002 obustronny niedosłuch
ATRAM 1983 stan po udarze mózgu, prawostronne porażenie połowiczne
AUBEK 1990 uraz wielonarządowy, w tym uszkodzenie mózgu, obrażenia klatki piersiowej i jamy brzusznej oraz mnogie złamania kości udowej (wypadek komunikacyjny)
AUGUST 2012 stan po udarze niedokrwiennym prawej półkuli mózgu, padaczka dziecięca, obserwacje w kierunku dziecięcego porażenia mózgowego 
AURELIA 1975 opóźnienie rozwoju umysłowego nawracające infekcje dróg oddechowych, stopa końsko-szpotawa
AURORA 2019 Zespół Downa, wada serca
AUTKO 2011 dziecięce porażenie mózgowe ze wzmożeniem napięcia kończyn dolnych, wrodzony blok przedsionkowo - komorowy
AVANTI 1996 encefalopatia z wiotkością i upośledzeniem umysłowym
AZA 1991 zespół Downa obniżone napięcie mięśniowe, niedoczynność tarczycy
BABRECKI 1975 porażenie kończyn dolnych na skutek złamania kręgu C5 z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (skok do wody - 1994 r.)
BABY 2011 cukrzyca typu I
BACZUŚ 2006 mózgowe porażenie dziecięce wodogłowie, padaczka objawowa, opóźniony rozwój psychomotoryczny
BADINEK 1999 autyzm wczesnodziecięcy
BAGIO 1993 cukrzyca typu I
BAJORCZYK 1991 autyzm dziecięcy nadciśnienie tętnicze, nawracające infekcje układu moczowego i oddechowego, łuszczyca
BALBINKA 2020 stopy końsko-szpotawe, wada wrodzona narządu ruchu charakteryzująca się złożoną deformacją stopy
BALET 1993 przerost mięśni uda prawego o pochodzeniu neurogennym
BALSA 1994 śpiączka - stan po topieniu w rzece
BAŁWANEK 2017 wcześniactwo, zespół Downa, wrodzona wada serca
BAMBINO 1991 stan po urazie wielonarządowym, wielokrotnym złamaniu kości twarzoczaszki z przemieszczeniami, ubytkami tkanki kostnej, złamaniem kręgosłupa szyjnego (na skutek wypadku komunikacyjnego)
BANAN 1992 stwardnienie rozsiane
BANACHOWSKA 2007 dziecięce porażenie mózgowe
BANDERAS 2014 Zespół Aspergera
BANDROWSKA 1952 stwardnienie rozsiane
BANDYK 2011 zespół Downa wrodzona wada serca
BARANEK 2004 wodogłowie, przepuklina oponowo-rdzeniowa porażenie spastyczne kończyn dolnych, poszerzone kielichy nerkowe
BARBI 2004 zespół Downa wada serca, niedoczynność tarczycy, wada wymowy
BARCELONA 1982 uraz wielonarządowy, w tym masywny uraz czaszkowo-mózgowy (wypadek komunikacyjny)
BARGIEL 2011 wrodzona wada serca
BARKA 1965 stwardnienie rozsiane
BARNAPAPA 2007 retinopatia , wcześniactwo z licznymi powikłaniami słaby przyrost wagi
BARTNICZAK 1958 stan po udarze niedokrwiennym mózgu, niedowład połowiczny lewostronny, padaczka poudarowa
BARTOLINI 2018 autyzm dziecięcy
BARTOSZ 2004 mózgowe porażenie dziecięce, padaczka objawowa, wrodzone torbiele mózgu
BARYŃ 1990 mózgowe porażenie dziecięce, padaczka objawowa, niedowład spastyczny czterokończynowy
BASIA 1962 zespół Arnolda-Chiari (jamistość rdzenia kręgowego)
BASZWEC 2010 padaczka, opóźniony rozwój psychoruchowy
BASZYŃSKA 1992 upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, encefalopatia, padaczka lekooporna
BATMAN 2007 autyzm dziecięcy, upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim
BĄBELEK 2001 mózgowe porażenie dziecięce z niedowładem czterokończynowym i padaczką objawową
BĄCZEK 2008 zespół Downa
BEATA białaczka
BECIA 2006 opóźnienie rozwoju psychoruchowego, padaczka
BEDEBO 1964 stwardnienie rozsiane
BEGONIA 1953 schorzenia układu krążenia, zwyrodnienie kręgosłupa, niedoczynność tarczycy
BELFER 1972 stwardnienie rozsiane
BELLA 2010 wada rozwojowa w postaci braku dłoni i przedramienia prawego
BELTRAN 2018 Trisomia 21, niedoczynność tarczycy, opóźnienie psychoruchowego, opóźnienie rozwoju mowy
BENEK 1996 przepuklina oponowa, wada kończyn dolnych, wodogłowie pęcherz neurogenny
BENITA 2007 opóźnienie rozwoju psychoruchowego, opóźnienie rozwoju mowy, lordoza lędźwiowa, koślawość kolan, stopy końsko-szpotawe 
BENJAMIN 1993 mózgowe porażenie dziecięce, epilepsja wrodzone stopy końsko-szpotawe
BERCIK 1939 cukrzyca typu II choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze
BEREZOWKA 1965 stan po wypadku komunikacyjnym
BETAFERON 1965 stwardnienie rozsiane
BIAŁASEK 2000 zespół Pradera-Willego padaczka, niedoczynność tarczycy, zaburzenia rozwoju mowy
BIAŁY 1994 mózgowe porażenie dziecięce
BIBIŚ 2018 Zespół Downa
BIDA 1982 porażenie czterokończynowe, pęcherz neurogenny - po złamaniu wielopoziomowym kręgosłupa szyjnego
BIDZIŃSKI 1967 niedowład połowiczny prawostronny po udarze niedokrwiennym lewej półkuli mózgu
BIEDRONKA 2008 zmiany w siatkówkach obu oczu
BIEDRZYCKA 1998 autyzm
BIERNACKI

Tiomasz - 2019

Jan 2022a

aytyzm dziecięcy (Tomasz)

wada serca, astma, kraniostenoza, obniżone napięcie mięśniowe (Jan)

BIERSKI 1949 liczne schorzenia przewlekłe
BIESIADA 2009 autyzm dziecięcy
BIESZCZADNIK 1988 przewlekła borelioza
BISKUPIN Malwina - 1988  Michał - 1995

Malwina - padaczka, zespół móżdżkowy, stan po operacji guza móżdżku, stan po założeniu zastawki komorowo - otrzewnowej

Michał - Zespół Downa, znaczne upośledzenie umysłowe

BIZONEK 2007 padaczka lekooporna
BLANKA 2009 złożona wada serca
BLIŹNIACY 2005 mózgowe porażenie dziecięce  Szymon - padaczka
BLONDASEK 1999 zespół wad wrodzonych o podłożu genetycznym padaczka, opóźniony rozwój psychoruchowy
BLONDI 2002 padaczka lekooporna
BLONDYN 2015 Zespół Downa, obniżone napięcie mięśniowe
BŁASZAK 1985 mózgowe porażenie dziecięce pod postacią niedowładu spastycznego czterokończynowego
BŁAWATEK 2012 cukrzyca insulinozależna, celiakia
BŁAZIU 2010 autyzm dzieciecy
BŁAŻEJCZYK 1980 glejak złośliwy lewego płata skroniowego mózgu
BŁĘKITEK 2012 ciężka zamartwica urodzeniowa, niewydolność oddechowa, kurczowe porażenie mózgowe
BOB 2000 encefalopatia charakteryzująca się zaburzeniami rozwoju mowy
BOBAS 2007 naczyniak jamisty okolicy policzka prawego i okolicy czołowo-ciemieniowej
BOBOFRUT 2014 wrodzone wady wielonarządowe - układu krążenia, pokarmowego, moczowego, centralnego układu nerwowego
BOCIĄTKO 2014 Zespół Downa, niedoczynność tarczycy
BOCZEK 2013 opóźnienie rozwoju motorycznego, w trakcie badań genetycznych i metabolicznych
BODZIO 1953 całkowite uszkodzenie rdzenia kręgowego typu ASIA C w wyniku upadku
BOGDAN 1955 niedowład wiotki lewej kończyny dolnej w wyniku choroby Heinego-Medina, stan po wieloodłamowym złamaniu podudzia prawego, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów biodrowych, zaburzenia rytmu serca, postępująca niewydolność układu krą
BOGUSZYŃSKA 2012 wrodzona zaćma obu oczu
BOHATER 2018 Zespół Downa, niedoczynnośc tarczycy, obniżone napięcie mięśniowe
BOJDEK 1998 autyzm dziecięcy nawracające infekcje dróg oddechowych, opóźniony rozwój mowy
BOLEK 1998 ziarniakowatość z zapaleniem naczyń
BOMBAŚ 2001 guz śródmózgowia - gwiaździak wielotorbielowaty
BOMBOLADA 2011 masywny krwotok do ośrodkowego układu nerwowego
BON 2004 zespół Downa
BORI 2013 zaburzenia rozwojowe mózgowia, opóźniony rozwój psychoruchowy
BOROWIK 2003 autyzm wczesnodziecięcy brak kontaktu słownego z otoczeniem, globalne obniżenie rozwoju dojrzałości społecznej
BORYS 2010 autyzm dziecięcy
BORYSIONEK 1990 stwardnienie rozsiane
BOSA 1992 stan po operacji ostrego krwiaka nad- i podtwardówkowego mózgu
BOŻENA 1942 liczne schorzenia układu pokarmowego 
BÓBR 1978 stan po operacji guza mózgu i operacji oka prawego, powikłania pooperacyjne
BRACIA Michał - 1997, Łukasz - 1998 opóźnienie rozwoju psychoruchowego, znaczny zanik mózgu Michał - padaczka objawowa, Łukasz - HCV
BRAJAN 2015 autyzm dziecięcy
BRALIN 2007 Zespół Aspergera, padaczka
BRAMKARZ

2009 (ARKADIUSZ)

2020 (MAREK)

autyzm atypowy (Akadiusz), zaburzony rozwój ekspresji mowy i funkcjonowania poznawczego (Marek)
BRAŃKA 1939 stan po udarze mózgu, nie porusza się samodzielnie
BRATEK 1969 udar niedokrwienny lewej półkuli mózgu, niedowład połowiczny prawostronny afazja ruchowa, zaburzenia adaptacyjne
BRODKO 1998 autyzm wczesnodziecięcy refluks
BRODZIAK 1980 uszkodzenie rdzenia i złamanie kręgosłupa odcinka C5- niedowład czterokończynowy spastyczny
BRONEK 1965 uraz kończyny dolnej, amputacja nogi 
BRONISŁAWA 1937 choroba nowotworowa płuc cukrzyca, zaburzenia lipidowe, choroba niedokrwienna serca
BRUNO 2010 mózgowe porażenie dziecięce - obustronny niedowład kurczowy encefalopetia niedotleniowo niedokrwienna
BRYLANT 2006 zespół Downa wiotkość uogólniona
BRYLEWSKA  2008 głuchota - stan po zabiegu wszczczepienia implantu ślimakowego ucha prawego, stan po operacji z powodu wady serca oraz operacji oka prawego
BRYNDZA 2009 opóźnienie rozwoju psychomotorycznego i globalnie obniżone napięcie mięśniowe w wyniku wrodzonej wady mózgu - hipoplazji ciała modzelowatego
BRZDĄC 2017 autyzm dziecięcy
BRZEŻANKA 1990 rozległy guz lewego dołu podkolanowego
BRZOSKWINKA 2001 Zespół Downa, wada wzroku, niedoczynność tarczycy, kręcz szyi, wada postawy, opóźniony rozwój umysłowy
BRZOZINHO 1994 padaczka lekooporna
BRZOZOWSKA 1970 chłoniak nieziarniczny grudkowy, artropatia stawów, chorowa zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa, niedoczynność tarczycy i nadciśnienie tętnicze
BRZUZEK 1973 uraz wielonarządowy, stłuczenie głowy, złamanie miednicy, amputacja urazowa kończyny dolnej lewej
BUBA 2002 mózgowe porażenie dziecięce, niedowład połowiczny prawostronny nawracające infekcje układu oddechowego
BUCZAK 1982 mózgowe porażenie dziecięce kamica odlewowa obu nerek
BUDZEJKO 2009 obustronny rozszczep wargi i podniebienia i wyrostka zębodołowego, stan po licznych operacjach, niedosłuch
BUDZIAR 2006 retinopatia wcześniacza, wodogłowie, wylewy dokomorowe, niewydolność oddechowa
BUDZISZ 2007 padaczka objawowa lekooporna, opóźniony rozwój psychoruchowy zaburzenia rozwoju psychoruchowego i rozwoju mowy
BUFFY 2005 cukrzyca typu I
BUGAJA 1962 nadciśnienie tętnicze, niedowład k. dolnych i lewej k. górnej
BULAJ 1977 uraz czaszkowo-mózgowy, niedowałd spastyczny połowiczny lewostronny (wypadek komunikacyjny) padaczka pourazowy
BULINKA 2006 wada mózgowia pod postacią szczeliny zamkniętej mózgu padaczka lekooporna
BUNIECZKA 2009 wada serca, dysfunkcja motoryczna pochodzenia centralnego IV stopnia znacznie opóźniony rozwój psychosomatyczny
BURCZAK 2015 opóźniony rozwój psychoruchowy, obniżone napięcie mięśniowe
BUREK 1948 zwyrodnienie plamki żółtej oka lewego
BURSZTYNEK 2016 autyzm dziecięcy
BUSIULEK 2006 wcześniactwo, padaczka objawowa opóźniony rozwój psychoruchowy
BUTOR 2008 zespół Downa wada serca, opóźniony rozwój psychoruchowy
BUZIACZEK 2009 wcześniactwo, cechy dysmorficzne twarzy, wady palców dłoni i stóp wada serca, opóźniony rpozwój psychoruchowy
BYSTRE OCZKA 2011 wrodzona zaćma obu oczu
BZYCZEK 2002 wada genetyczna - translokacja chromosomowa niezrównoważona znaczne opóźnienie rozwoju psychicznego, całkowite zahamowanie mowy czynnej
CAŁUSIK 2011 wcześniactwo z powikłaniami - atopowe zapalenie skóry, kamica woreczka żółciowa, przepukliny pachwinowe obustronne, niedobór masy ciała
CARPE DIEM 1966 postępujący zanik mięśni
CEBULKA 2001 stan po poażnej operacji neurochirurgicznej z powodu nowotworu złośliwego mózgu (2005 r.), uszkodzony narząd wzroku i słuchu, skrzywienie kręgosłupa
CEGIEŁA 1945 cukrzyca typu II, stan po amputacji kończyny dolnej prawej na wysokości 1/3 uda
CELESTYNKA 2005 autyzm
CENIEK 2013 autyzm dziecięcy
CEZARYNKA 1998 stan po operacji guza mózgu
CHAJDZIONY 2012 zespół downa
CHAŁUPA 1988 uraz zmiażdżeniowy podudzia prawego - amputacja kończyny
CHARLES 1979 przewlekła niewydolność nerek, ostre zapalenie trzustki, nadciśnienie tętnicze
CHAROWSKI 1978 dziecięce porażenie mózgowe, encefalopatia, organiczna chwijność afektywna
CHEMICZKA 1991 spondyloartropatia zapalna - schorzenie stawów, hipercholesterolemia
CHERNESTO 1974 niedowład połowiczny lewostronny i padaczka pourazowa
CHERUBIN 1956 stan po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu z głębokim niedowładem połowicznym prawostronnym, nadciśnieniem, miażdżycą, nadczynnością tarczycy, leczonna onkologicznie
CHIŃCZYK 2011 zespół downa wada serca, wrodzone zarośnięcie dwunastnicy
CHŁOPAK 1979 obustronny udar niedokrwienny móżdżku i pnia mózgu w przebiegu genetycznych zaburzeń krzepnięcia niedowład spastyczny czterokończynowy
CHMIELEWSKA 2012 wcześniak, retinopatia wcześniacza, niepełnosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym, opóźniony rozwój mowy
CHMIELNICKI 2012 autyzm dziecięcy, atopowe zapalenie skóry, nieprawidłowe wchłanianie jelitowe
CHMURKA 2009 arthrogrypoza
CHOCHLIK 2000 zespół downa
CHODOROWSKA 2006 dziecięce porażenie mózgowe, niedowład czterokończynowy, opóźniony rozwój umysłowy, skolioza
CHOŁUJ 1981 uraz wielonarządowy (wypadek komunikacyjny), w tym złamanie kręgosłupa odcinka szyjnego z uszkodzeniem rdzenia kręgowego oraz złamanie zęba obrotnika typu III; porażenie kończyn dolnych
CHOMICZEK 1984 stwardnienie rozsiane
CHOPTOWY 2006 mózgowe porażenie dziecięce pod postacią diparezy spastycznej z przewagą po stronie prawej
CHORZEMPA 1987 cukrzyca typu I
CHRAPKO 2017 dystrofia mięśni
CHROBOT 1962 stwardnienie rozsiane nowotwór złośliwy piersi
CHRUPECZEK 2011 zespół Downa, wada serca
CHUDY 2015 Zespó Aspergera
CHWISTEK 1997 dziecięce porażenie mózgowe pod postacią niedowładu czterokończynowego o charakterze spastycznym, znacznie opóźniony rozwój psychomotoryczny
CIASTECZKO 2007 dziecięce porażenie mózgowe, opóźniony rozwój psychoruchowy
CIBA 2009 choroba Moya-Moya - zespół chorobowy o niejasnym pochodzeniu - niedrożność tętnic wewnątrzczaszkowych (udar niedokrwienny mózgu, niedowład połowiczny lewostronny)
CICHOŃ 1975 stan po wieloogniskowym urazie głowy i mózgu (wypadek komunikacyjny), atrofia nerwu wzrokowego obu oczu
CICHOWSKI 1978 małopłytkowość samoistna (od 2008 r.), oporna na leczenie
CIECHANOWICZ 2012 Zespół Saethre-Chotzen - zrośnięcie szwu wieńsowego czaszki z typową dysmorfia twarzoczaszki oraz syndaktylią palców dłoni
CIEKAWISIA 2014 mózgowe porażenie dziecięce, opóźniony rozwój psychoruchowy, zaburzenia rozwoju mowy, zachowania autystyczne
CIESIELSKI 2014 zaburzenia oksydacji kwasów tłuszczowych pod postacią deficytu VLCAD
CIEŚLA 2000 zespół wad wrodzonych, artrogrypoza
CINDY 2002 encefalopatia - opóźnienie rozwoju psychoruchowego, opóżnienie rozwoju mowy
CIOSEK 1984 stan po udarze niedokrwiennym lewej półkuli mózgu, niedowład prawostronny, afazja
CIUCHCIA 2015 MPD, padaczka lekooporna
CLIFFORD 2004 ciężka postać artrogrypozy, deformacja końsko-szpotawa obu stóp refluks żołądkowo-przełykowy
CMARCINEK 2015 opóźnienie rozwoju psychoruchowego
CÓRECZKA 2008 wcześniactwo, wodogłowie pokrwotoczne
CREDO 1972 stwardnienie rozsiane
CYNKA 2006 zaburzenia układu nerwowego - porażenie kurczowe kończyn dolnych
CYPEREK 2013 urodzony z obniżonym napięciem mięśniowym, afazją ruchową, duża krótkowzroczność
CYPISEK 2015 zespół Downa
CYRKONIA 1979 zespół móżdżkowy - zanik móżdżku
CYZIU 1980 stwardnienie rozsiane, niedowład czterokończynowy z przewagą kończyn dolnych
CZABAJSKA 1998 stan po operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej
CZAPLA 2004 zespół Angelmana - napoady padaczki, opóźniony rozwój psychoruchowy, zaburzenia rozwoju mowy
CZAREK 2005 zaburzenia ośrodka koordynacji nerwowej z asymetrią, wcześniactwo
CZECH 1999 przepuklina oponowo - rdzeniowa, wodogłowie zaburzenia czynności dróg moczowych, stan po usunięciu nieczynnej nerki i zabiegu augmentacji pęcherza moczowego, stałe cewnikowanie
CZEKOLADKA 2012 wrodzona wada OUN, stan po leczeniu z powodu wodogłowia oraz operacji przepukliny oponowo - rdzeniowej, pęcherz neurogenny
CZERWIŃSKA białaczka
CZERWONE KOZAKI 1957 stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów, spondyloza L-S, niedowład kończyn dolnych
CZESZEJKO 1973 MPD, porażenie czterokończynowe
CZUBAK 1984 cukrzyca typu I
CZUPUREK 2009 wrodzone wytrzewienie jelit artrogrypoza kończyn górnych
CZWORACZKI 2005 malformacja kapilarna skóry twarzy po stronie lewej z zajęciem policzka, powiek oka lewego i okolicy skroniowej - bez tendencji zanikania
CZYTELNICZKA 2007 padaczka, niedowład lewostronny, stan po usunięciu naczyniaka jamistego móżdżku, umiarkowane upośledzenie umyslwoe
CZYŻYK 2004 encefalopatia, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, zespół piramidowo-pozapiramidowy, padaczka dziewczynka nie nawiązuje kontaktu z otoczeniem, nie siedzi, nie chodzi
ĆWIERTNIA 2006 autyzm dziecięcy
ĆWIKLAK trauma po śmierci matki
DACKIW 2010 zespół downa wada serca, niedoczynność tarczycy, przetrwały przewód tetniczy
DADI 2013 autyzm, epilepsja
DAGA 1991 mózgowe porażenie dziecięce opóźniony rozwój psychoruchowy
DALIBOR 2019 wada serca
DAMIAN 2008 wcześniactwo - stan po wylewie do CUN trzeciego stopnia - wodogłowie pokrwotoczne, retinopatia wcześniacza trzeciego stopnia obu oczu opóźnienie rozwoju psychoruchowego, nie chodzi samodzielnie
DAM RADĘ 1967 złamanie kręgu L1 z uszkodzeniem stożka rdzeniowego, złamanie wyrostków poprzecznych L1 i L2, złamanie kości krzyżowej (upadek z wysokości)
DANIEL białaczka
DANLOS Rafał - 1995, Karolina - 1999 Zespół Ehlersa-Danlosa - zaburzenia rozwojowe tkanki mezychemalnej Rafał - opóźnienie rozwoju psychoruchowego z towarzysząca wiotkością mięśni,  Karolina - skrzywienie boczne kręgosłupa znacznego stopnia, wiotkość stawów, obniżone napięcie mięśniowe
DANMAR 1998 - Damian, 2015 - Julia Damian - zespół wad wrodzonych, małogłowie, mózgowe porażenie dziecięce, padaczka; Julia - wrodzona wada serca pod postacią Tetralogii Falleta
DANONEK 2004 wcześniactwo, stan po kilku operacjach układu pokarmowego dysmorfia twarzy, encefalopatia niedokrwienno-niedotleniowa, Zespół Retta, opóźnienie rozwoju psychoruchowego
DANUTA 1950 stan po amputacji udowej kończyny prawej z powodu cukrzycy insulinozależnej
DARKUR 1989 MPD, padaczka, opóźnienie rozwoju umysłowego
DARIA  2003 opóźnienie psychoruchowe
DARLESZ 1983 zespół odmóżdżeniowy, afazja motoryczna, porażenie spastyczne czterokończynowe (w wyniku podtopienia)
DAWIDO 2005 mózgowe porażenie dziecięce
DĄB 1971 uszkodzenie kręgosłupa odcinka th11 - niedowład kończyn dolnych (wypadek komunikacyjny)
DENAR 2013 wcześniactwo, małogłowie, wada układu nerwowego
DEREBECKA 1967 stan po udarze niedokrwiennym mózgu, niedowład prawostronny, afazja
DEREŃ 1975 upośledzenie umysłowe  erytyzm - częste pobudzenie, agresja, mówienie do siebie
DERKACZ 2013 skrajne wcześniactwo z wieloma powikłaniami: zamartwica urodzeniowa, niewydolność oddechowa, zaburzone przepływy w tętnicach mózgowych, encefalopatia niedotleniowo-niedokrwienna
DESPERADOS 1994 encefalopatia, choroba tikowa, niedowład odruchowy, cukrzyca
DEXTER 2001 encefalopatia padaczkowa, zaburzone czucie głębokie i różnicowanie dotykowe trudności w utrzymaniu równowagi statycznej i dynamicznej, dysfunkcje dużej i małej motoryki
DIABEŁEK 2012 autyzm
DIABETYK 1995 cukrzyca typu I
DIAMENCIK 2010 padaczka objawowa, wada wrodzona mózgowia
DINEK 1995 mózgowe porażenie dziecięce pod postacią czterokończynowego niedowładu
DIRCE 2010 wcześniactwo - obustronny niedosłuch czuciowo-nerwowy, dysplazja oskrzelowo-płucna, retinopatia, stan po zabiegu operacyjnym z powodu guza okolicy krzyżowej kręgosłupa (potworniaka) i po operacji stopy prawej; stan po operacji resekcji kości ogonowej, opóźniony rozwój
DLALEWEGO 1985 stan po ciężkim urazie wielonarządowym, w tym urazie czaszkowo-mózgowym (wypadek komunikacyjny), niedowład lewostronny
DŁUBEK 1969 stwardnienie rozsiane
DŁUGOSZEK 2010 głęboki niedosłuch obustronny czuciowo-nerwowy
DŁUGOWŁOSA 2000 cukrzyca insulinozależna
DOBOSZ 2013 Zespół Noonan - choroba uwarunkowana genetycznie charakteryzująca się małym wzrostem, wadą serca, wadami układu kostnego, opóźnionym rozwojem psychoruchowym
DOBRUSIA 2009 padaczka, niedoczynność tarczycy, opóźniony rozwój psychomotoryczny
DOCIA 1937 niedosłuch, zaćma, stan po operacji plamki żółtej oka prawego zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, choroby układu pokarmowego
DODORYNKA 2011 obustronny głęboki niedosłuch zmysłowo-nerwowy
DOMELA 1986 encefalopatia niedotleniowo-niedokrwienna, niedowład spastyczny czterończynowy, wodogłowie aktywne (stan po nagłym zatrzymaniu krążenia w mechanizmie migotania komór)
DOMINIKA 1999
DOMINO 2012 choroba Perthesa - osteochondroza młodzieńcza głowy kości udowej
DOMIŚ 1997 odsiebny rdzeniowy zanik mięśni z artrogrypozą stopy końsko - szpotawe
DOPPLER 1974 reumatoidalne zapalenie stawów, ze szczególnym nasileniem zmian w prawym stawie kolanowym
DOROTA 1965 stwardnienie rozsiane
DOTYK 2001 mózgowe porażenie dziecięce niewielkiego stopnia sałaba sprawność narządu ruchu, zwłaszcza kończyn górnych, opóźniony rozwój mowy
DOWNAR 1997 dziecięce porażenie mózgowe, dysfunkcja móżdżku, encefalopatia
DRAKULEK 1949 glejak mózgu
DREWNIAK 2009 zespół wad wrodzonych przegroda kostna kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym, z roszczepem rdzenia kręgowego, wada nerek
DROBAR 1982 pourazowe uszkodzenie nerwów wzrokowych - całkowita ślepota, zwyrodnienie kręgosłupa
DROŃSKIE Maja - 2004, Oliwia - 2008 pęcherzyca wrodzona - choroba skóry polegająca na pecherzowym złuszczaniu naskórka (zaczerwienienia, pęcherze, blizny)
DROZDEK 2002 autyzm dziecięcy słaba koordynacja ruchowa, tracenie równowagi, opóźniony rozwój mowy, trudności w porozumiewaniu się
DRUH ALFRED 1973 stan po amputacji kończyny dolnej prawej na poziomie uda (z powodu osteosarcomy kości piszczelowej)
DRUKARZ 2006 mózgowe porażenie dziecięce, opóźniony rozwój psychoruchowy
DRUPI 1982 poważne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego na skutek nagłego zatrzymanie krążenia (najprawdopodobnie pod wpływem sepsy) - stan wegetatywny
DRZAŁEK 2007 choroba Recklinghausena powodująca zmiany w układzie wzrokowym, kostno-stawowym, krążenia, nerwowym opóźniony rozwój psychoruchowy
DRZEWO 1976 stan po ciężkim urazie wielonarządowym, w tym  urazie czaszkowo - mózgowym - pacjent bez kontaktu słownego, głęboki niedowład prawostronny 
DUBIEŃSKA 2006 opóźniony rozówj psychoruchowy
DUDUŚ 2004 dziecięce porażenie mózgowe dysplazja oskrzelowo-płucna, wada wzroku
DUDZIEŃ 1975 stłuczenie mózgu oraz uraz wielonarządowy (wypadek komunikacyjny) - stan wegetatywny, porażenie czterokończynowe
DURA 1998 mózgowe porażenie dziecięce
DUSIEK 2008 padaczka objawowa, Zespół Westa, niedowład połowiczny prawostronny z przewagą kończyny górnej torbiel porencefaliczna w lewej okolicy skroniowej głowy, niedoczynność tarczycy, opóźniony rozwój psychoruchowy
DUTKOWSKA 2015 nieprawidłowy rozwój psychoruchowy, podejrzenie autyzmu
DWOIK 2002 mózgowe porażenie dziecięce pod postacią niedowładu połowicznego lewostronnego, z towarzyszącymi zaburzeniami chodu i postawy problemy z integracją sensomotoryczną, koordynacją wzrokowo-ruchową oraz grafomotoryczną
DYMITRA 1984 chłoniak Hodgkina
DZIABDZIUŚ 2013 wcześniactwo z powikłaniami, stan po zabiegu laserokoagulacji siatkówek, oczopląs
DZIAMGOLEK 2007 całościowe zaburzenia rozwojowe
DZICZEK 2012 autyzm dziecięcy
DZIEDZIC 2002 zespół mnogich wad wrodzonych pod postacią dysmorfii twarzoczaszki, wady siatkówki oka, złożonej wady serca, wady ośrodkowego układu nerwowego, padaczki, porażenia spastycznego czterokończynowego, mózgowego porażenia dziecięcego i opóźnienia rozwoju umysłowego
DZEDZIŃSKA 2010 afazja ruchowa, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, wada wzroku
DZIELICKI 2003 zaburzenia o charakterze autystycznym opóźnienie mowy
DZIEMIESZ 1978 zespół spastyczny i porażenie czterokończynowe w wyniku rozległego udaru niedokrwiennego pnia mózgu z klinicznym zespołem zamknięcia, sluzak serc
DZIKA 1991 stwardnienie rozsiane
DZIUBEK 2004 wada rozwojowa OUN pod postacią hipoplazji ciała modzelowatego mózgowe porażenie dziecięce, padaczka
DZIURAWIEC 1949 nowotwór żołądka z rozsiewem do wątroby
DZIUNIA 2008 wrodzona wada serca, rozszczep podniebienia opóźniony rozwój psychoruchowy
DZWONECZEK Natalia - 2009    Rafał - 2014 Natalia i Rafał - autyzm dziecięcy, opóźnienie w rozwoju społecznym i mowie
DŻASMINA 2021 spastyczne czterokończynowe MPD, niepełnosprawność motoryki małej i dużej, zez jawny, zbieżny, nadwzrocznośc i astygmatyzm
DŻASTIN 1996 rozsiana postać nowotworowa - mięsak prążkowanokomórkowy
EDEN 1972 stwardnienie rozsiane
EDWARD 1964 uraz kręgosłupa z towarzyszącym uszkodzeniem rdzenia kręgowego odcinka szyjnego (C4-C5) - porażenie spastyczne czterokończynowe
EDYTKA 1995 epilepsja, upośledzenie umysłowe umiarkowanego stopnia problemy ortopedyczne
EFEMERYDA 1986 zanik mięśni obręczy barkowej po stronie prawej i niedowład kończyny górnej prawej
EILMES 2010 Zespół Dowana, wada serca
EKERT 1985 cukrzyca typu 1
EKOTLAREK 1967 zespół mielodysplastyczny, stan po zabiegu transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych  przewlekła choroba - przeszczep przeciwko gospodarzowi
ELDORADO 2003 autyzm
ELEKTRONIK 1962 niedowład połowiczy prawostronny, afazja sensoryczno-motoryczna - na skutek udaru niedokrwiennego mózgu
ELEKTRYK 1949 stan po udarze mózgu, niedowład prawostronny, afazja globalna
ELEMELEK 2013 mózgowe porażenie dziecięce, niedowład czterokończynowy, padaczka objawowa lekooporna
ELIASZ 2003 wodogłowie wewnętrzne pokrwotoczne, satn po zabiegu założenia zbiornika Rickhama mózgowe porażenie dziecięce
ELMO 2018 opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, obniżone napiecie mięśniowe
ELWIRA 1932 przewlekła, postępująca choroba centralnej części siatkówki - zwyrodnienia plamki żółtej (AMD)
ELŻBIETA 1947 stan po zabiegu wycięcia czerniaka ramienia lewego zwyrodnienie kręgosłupa, nadciśnienie tętnicze
EMILKA 1998 wrodzona wada ośrodkowego układu nerwowego
EMINOWAK 2021 obustronny niedosłuch zmysłowo-nerwowy
EMPATIA 1955 skrajna niewydolność nerek, stan po wszczepieniu protezy aortalno-udowej lewostronnej choroba niedokrwienna serca, uogólniony proces miażdżycowy z zajęciem głównej aorty, naczyń wieńcowych serca oraz kończyn dolnych
ENGEL 2001 Zespół Mowat-Wilson - choroba genetyczna charakteryzująca się m. in. padaczką i opóźnionym rozwojem psychoruchowym
EPI 1981 padaczka lekooporna
ERA 2006 mózgowe porażenie dziecięce pod postacią niedowładu połowicznego spastycznego wada wzroku
ERECKA 2007 dziecięce porażenie mózgowe pod postacią porażenia kurczowego obustronnego guz móżdżku, napady padaczkowe
ERNI 1997 mózgowe porażenie dziecięce z niedowładem czterokończynowym spastycznym
ERYKA 2007 naczyniak jamisty lewej strony twarzy
EUFORIA 1998 idiopatyczna skolioza młodzieńcza piersiowa i lędźwiowa
EUGENIA 1934 schorzenia narządu ruchu, przewlekła choroba nerek, nadciśnienie tętnicze
EURYDYKA 1992 mózgowe porażenie dziecięce opóźniony rozwój psychoruchowy
EWA  2001 przepuklina oponowo - rdzeniowa
EWARAT 1959 stan po zabiegu amputacji dolnej kończyny prawej na wysokości uda z podowodu przewlekłego zapalenia kości
EWELINA 1972 stwardnienie rozsiane
FABIAN 2010 wrodzony zespół genetyczny, padaczka, opóźniony rozwój psychoruchowy
FAŁECZEK 2012 Zespół Pradera - Willi'ego, opóźnienie rozwoju psychomotorycznego oraz obniżone napięcie mięśniowe
FANTASTYKA 1997 cukrzyca typu I
FARMA 1996 stan po ciężkim urazie czaszkowo - mózgowym w wieku niemowlęcym (wypadek komunikacyjny), niedowład połowiczny prawostronny
FASOLO 1997 stan po zabiegu operacyjnym oponowo - rdzeniowej okolicy piersiowo - lędźwiowej kręgosłupa i po zabiegu drenażu komorowo-przedsionkowego z powodu wodogłowia wewnętrznego porażenie spastyczne kończyn dolnych oraz pęcherz neurogenny
FAUSTYNA 2008 opóźniony rozwój psychoruchowy, zaburzenia integracji sensorycznej
FAWOREK 2016 autyzm
FEBEK 2007 wcześniactwo, liczne powikłania okołoporodowe, wodogłowie opóźniony rozwój psychoruchowy, globalnie obniżone napięcie mięśniowe
FELICJA 1925 cukrzyca II St. Nieinsulinozależna, niedoczynność tarczycy, zaawansowana miażdżyca, stan po amputacji obu nóg
FENIKS 1997 zespół hemolityczno-mocznicowy, utrata wzroku, schyłkowa niewydolność nerek
FERRARI 2002 dziecięce porażenie mózgowe pod postacią niedowładu spastycznego czterokończynowego padaczka ogniskowa objawowa, wodogłowie pokrwotoczne, obustronny zanik nerwu wzrokowego, niedosłuch obustronny znacznego stopnia, opóźnienie rozwoju psychoruchowego
FIFCIA 2009 zespół Downa niedoczynność tarczycy
FIFI 2003 zespół Lennoxa-Gastauta (encefalopatia padaczkowa)
FIGIEL 1965 autoimmunologiczne zapalenie siatkówki obu oczu, utrata widzenia w lewym oku i pogorszenie widzenia w oku prawym
FIGURKA 2014 rdzeniowy zanik mięśni - SMA
FIKUS 2008 zespół Downa niedoczynność tarczycy, wada wzroku, wada serca, opóźniony rozówj mowy i psychoruchowy
FILEMONEK 2005 obustronny niedosłuch
FILIP 2003 zespół kolistego chromosomu 13
FILUTEK 2015 całościowe zaburzenia rozwoju
FINESCU 2008 zespół Downa wrodzona wada serca, niedoczynność tarczycy, stan po zabiegu założenia opaski na tętnicę płucną
FINSTER 1983 stan po operacji z powodu uszkodzenia rdzenia kręgowego odcinka szyjnego, porażenie kończyn dolnych oraz głęboki niedowład kończyn górnych
FIOŁEK 2002 encefalopatia, charakteryzujaca się zaburzeniami rozwoju mowy
FISTASZEK 2008 retinopataia wcześniacza, liczne powikłania - skrajnie niska masa ciała, niedotlenienie okołoporodowe, zapalenie płuc opóźnienie rozwoju psychoruchowego
FLIPER 1972 uraz wielonarządowy w wyniku wypadku, w tym uszkodzenie kręgosłupa na poziomie Th8-Th9 oraz rdzenia kręgowego na poziomie Th7-Th8 - niedowład spastyczny kończyn dolnych
FLOKS 1992 zespół Downa wada serca
FLORECKI 2018 MPD, niedowład spastyczny prawostronny, opóxniony rozwój psychoruchowy
FLORIAN 1974 stan po alloganicznej transplantacji szpiku od dawcy niespokrewnione
FLORYSTKA 1961 stan po dwukrotnym przeszczepie nerki, immunosupresja, niedokrwistość
FLUDER 2018 wrodzone wady rozwojowe
FOCZKA 2003 rozszczep kręgosłupa i wodoglowie, paraliż nóg problemy z pęcherzem i jelitami
FONTANNA 2008 duży stopień upośledzenia słuchu ucha lewego
FOOTBALL 2000 dziecięce porażenie mózgowe pod postacią obustronnego porażenia kurczowego z przewagą po stronie lewej, wada wzroku, nieharmonijny rozwój
FOREST 1978 stwardnienie rozsiane
FORMUŁA 2003 cukrzyca typu I
FORSYCJA 2009 Zespół Angelmana opóźnienie rozwoju psychoruchowego, padaczka ogniskowa
FORTEPIAN 2004 zespół Downa uraz czaszkowo - mózgowy, twarzoczaszki, ubytek kości czołowej (w wyniku wypadku komunikacyjnego), ploza-opadanie powieki górnej prawej
FOX 2008 zespół Downa
FRANEK 2000 mózgowe porażenie dziecięce pod postacią niedowładu spastycznego czterokończynowego małogłowie, padaczka objawowa ogniskowa, opóźniony rozwój umysłowy
FREDZIA 1996 stwardnienie rozsiane
FREZJA 2006 ekotopowe międzyzwieraczowe ujście moczowodu do cewki moczowej wodonercze, hipofunkcja nerki prawej, stan po operacji wyłonienia przetoki moczowodowo-skórnej
FRIKUŚ 1986 stwardnienie rozsiane oraz zespół piramidowo-móżdżkowy, liczne objawy neurologiczne: drżenie zamiarowe, wzmożone napięcie spastyczne, drżenie głowy, problemy z chodzeniem
FRODO 2003 encefalopatia, opóźnienie rozwoju psychoruchowego atopowe zapalenie skóry, nawracjące infekcje górnych dróg oddechowych
FRYPI 1985 autyzm dziecięcy
FUDZIAK 1996 cukrzyca, kwasica metabiliczna
FURGAŁA 2014 autyzm dziecięcy
FURMANEK 2007 mózgowe porażenie dziecięce pod postacią obustronnego porażenia kurczowego z przewagą strony lewej opóźniony rozwój motoryczny, problemy z przyjmowaniem pozycji siedzącej
FUTYMA 2013 opóźnienie psychoruchowe, w trakcie diagnostyki
GABIMICEK 1993 Zespół Downa
GABRYSIA 2006 padaczka, encefalopatia, dziecięce porażenie mózgowe
GACOŃ 2002 niedorozwój kości piszczelowej prawej deformacja i skrót podudzia prawego
GADUŁA 2009 obustronny niedosłuch zmysłowo - nerwowy
GADZIO 1985 encefalopatia pourazowa pod postacią niedowładu połowiczego prawostronnego i afazji mieszanej
GAJ 2004 autyzm dziecięcy
GAJKOWNIA 2011 padaczka lekooporna w przebiegu wady mózgu
GALANT 1989 Zespół Downa
GAŁWA 1934 zaćma obuoczna
GANDALF 1995 stan wegetatywny z rozpoznanym porażeniem czterokończynowym (w wyniku porażenia prądem i upadku z wysokości - nagłe zatrzymanie krążenia, uraz wielonarządowy, wstrząs oparzeniowy)
GAPCIO 2009 zamartwica urodzeniowa średniego stopnia
GAPIŃSKA 1983 MPD, padaczka lekooporna
GARBOLEK 2018 autyzm
GARDENIA 2004 cukrzyca typu I
GARFILD 2006 encefalopatia wrodzona pod postacią opóźnienia rozwoju we wszystkich sferach
GARNUSZEK 2009 dziecięce porażenie mózgowe - porażenie czterokończynowe
GASPAR 2010 zespół Dandy-Walkera zaburzenia psychoruchowe, zaburzenia mowy czynnej i biernej
GAWRON 1983 tetrapareza spastyczna w wyniku uszkodzenia rdzenia kręgowego (niedowład czterech kończyn)
GAZELA 1962 cukrzyca, stan po amputacji podudzia lewego
GĄSIOREK 2006 autyzm dziecięcy, opóźniony rozwój psychoruchowy
GEOGRAF 1992 porażenie czterokończynowe w wyniku złamania kręgu C4 i urazu rdzenia kręgowego (wypadek komunikacyjny)
GERBER 2020 Zespół Downa
GEST 1960 stan po dwóch udarach mózgu i operacji guza mózgu, porażenie czterokończynowe
GĘBUŚ 2012 Zespół Dravett'a - dysfunkcja mózgu - ciężka i słabo reagująca na leczenie padaczka
GIENIU 2008 dziecięce porażenie mózgowe, padaczka
GIGANT 2015 zespół Downa i zespół Klinefeltera
GILAREK 1998 zespół Dandy-Walkera  zespół wad wrodzonych
GIMNASTYK 2008 Zespół Aspergera
GITARKA 1994 skolioza idiopatyczna
GLUKOMAR 1985 cukrzyca typu I
GŁOGOWSKI 2003 cukrzyca insulinozależna
GŁÓWKA 2008 torbiel pajęczynówki w szczelinie bocznej lewej półkuli mózgu niedowład połowiczy lewostronny
GNOSEK 1984 choroba Recklinghausena (nerwiakowłókniakowatość), stan po przeszczepie twarzy
GOGO 2005 wodogłowie pokrwotoczne, niewydolność oddechowa
GOLIAT 2009 zespół Downa
GOŁASZEWSKI 1978 stan po otwartym urazie głowy i zabiegu neurochirurgicznym
GOŁĄBEK 1970 łuszczycowe zapalenie stawów zerwanie ścięgna Achillesa
GOŁEK 2017 dys, atopowe zapalenie skóryplazja ektodermalna
GOŁUBOWSKA 2004 stwardnienie guzowate, padaczka lekooporna z napadami polimorficznymi
GORYLEK 2018 Zespół Downa, niedoczynność tarczycy, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
GOSIA 1981 uraz wielonarządowy, w tym kręgosłupa szyjnego w wyniku wypadku komunikacyjnego
GOWOREK 2010 - Iga         2015 - Emil  2009 - Oskar Iga - wrodzone wady rozwojowe jelit, choroba Hirschprunga; Emil - przewlekła niewydolność jelita cienkiego i grubego, Oskar - zaburzenia rozwoju, padaczka, cechy autystyczne
GÓRALEK 2007 osteopenia wcześniacza, dysplazja oskrzelowo-płucna liczne powikłania
GRABLEWSKI 2013 Zespół Downa, wrodzona wada serca
GRABMICH 2016 skrajne wcześniactwo, autyzm wczesnodziecięcy, niedosłuch, niedowidzeni
GRABOWSKI 2008 autyzm dziecięcy
GRACJAN 1988 dystrofia mięśniowa
GRADKIEWICZ 1981 postępująca dystrofia mięśniowa 
GRAJEK 2001 Zespół Guillain - Barrego z niewydolnością oddechową
GRANAT 1960 stwardnienie rozsiane, niedowład spastyczny kończyn dolnych, ataksja kończyny górnej lewej zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa odcinka L-S i stawów biodrowych
GREGOR 1977 dystrofia mięśniowa typu Beckera
GROBEL 2015 padaczka lekooporna, opóźnienie rozwoju psychoruchowego
GROCHOL 1983 niedowład połowiczy lewostronny, pourazowy zespół psychoorganiczny
GROMEK 2002 padaczka objawowa ogniskowa częściowa
GROSIO 2018 mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe, padaczka objawowe, niedowidzenie, zez rozbieżny, różnowzroczność
GROSZEK 1968 stwardnienierozsiane
GRUBY 1953 stan po operacji rozległej zmiany nowotworowej kręgosłupa, obejmujacej kręgi Th3 do Th6, bezwład kończyn dolnych z brakiem czucia od Th6
GRUDZIŃSKA 2005 afazja czuciowo - ruchowa, nieharmonijny rozwój psychomotoryczny, opóźnienia w mowie
GRUSZECZKA 2009 cechy trisomii 21, cechy łagodnego nadciśnienia płucnego
GRYF 1984 uraz zmiażdżeniowy części dystalnej lewego podudzia
GRYKA 1987 małopłytkowość samoistna
GRYZLI 2013 mózgowe porażenie dziecięce, zespół dysmorficzny, niedoczynność tarczycy
GRZECHOTKA 2010 małogłowie i padaczka lekooporna
GRZEGORCZYK 1959 choroba Charcor-Maria'e-Tooth, neuropatia ruchowo - czuciowa
GRZESZCZAK 1981 toczeń układowy rumieniowaty, stan po udarze niedokrwiennym mózgu, wiotkie porażenie lewej kończyny górnej, głęboki niedowład lewej kończyny dolnej
GRZEŚ 1984 uraz wielonarządowy
GRZYMAJŁO 1950 stan po amutacji obu podudzi i części palców lewej ręki
GUCIO 2000 dziecięce porażenie mózgowe 
GUMIŚ 1992 autyzm sensoryczny
GUNIA 1995 mózgowe porażenie dziecięce, postać kurczowa czterokończynowa
GUSTAWEK 2010 wcześniactwo, obniżone napięcie mięśniowe, porencefalia
GUSTLIK 2005 dziecięce porażenie mózgowe, niedowład spastyczno-kończynowy 
GUZICZEK 1991 padaczka uogólniona, trisomia 21 upośledzenie umysłowe w stopniou głębokim
GWAREK 2000 choroba Coatsa oka prawego
HAJDAMOWICZ 1993 leukodystrofia, encefalopatia, niewydolnośc oddechowa, hiperinsulinizm
HALDOL 1966 stardnienie rozsiane
HALINKA 1976 stan po wypadku komunikacyjnym
HALSZKA 1948 rak piersi
HAŁAJCZAK 2009 niedowład spastyczny czterokończynowy znacznego stopnia
HAMKAŁO 2015 Zespół Downa
HANIA 2000 dziecięce porażenie mózgowe z porażeniem czterokończynowym
HARFA 1961 czterokończynowe porażenie spowodowane złamaniem kręgosłupa
HATŁAS 1984 ginekomastia obustronna, stan po lewostronnej steatektomii schyłkowa niewydolność nerek
HELENKA 2009 cukrzyca typu I
HELIKOPTER 2003 wrodzona ślepota Lebera astma oskrzelowa atopowa
HEPARYNKA 1958 stwardnienie rozsiane, niedowład czterokończynowy
HERKT 1973 tłuszczak rdzenia kręgowego
HERKULES 2013 MPD, padaczka lekooporna, przewlekła niewydolnośc oddechowa
HEROS 2002 cukrzyca typu I
HIACYNTA 2009 pęcherz neurogenny, rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem
HIERONIM 2008 zespół wad wrodzonych, dysplazja oskrzelowo-płucna
HIMEK 2013 obustronne odpływy pęcherzowo-moczowodowo-nerkowe, stan po wyłonieniu lewostronnego moczowodu, obustronny niedosłuch, opóźniony rozwój psychoruchowy
HIPCIO 2009 wada rozwojowa OUN - aganezja ciała prawej półkuli mózgu
HIPOLIT 1994 uraz wielonarządowy w wyniku wypadku komunikacyjnego
HNATIUK 2018 autyzm dziecięcy
HOŁOWICKI 2014 skrajne wcześniactwo, liczne powikłania
HONDA 1987 dziecięce porażenie mózgowe, krwiak porzymózgowy pourazowy 
HOROSZKIEWICZ 1993 stan po urazie wielonarządowym, w tym czaszkowo-mózgowym (wypadek komunikacyjny), niedowład czterokończynowy, stan minimalnej świadomości 
HOSA 1997 dziecięce porażenie mózgowe, padaczka, encefalopatia
HUBERT 2007 cukrzyca typu I
HUBIKI Hubert 1996    Karol 2002     Karolina 2002 celiakia - glutenozależna choroba trzewna
HUBSON 2010 zespół Downa
HUMANISTKA 1996 gruźlica skóry i łuszczyca
HUN 2002 padaczka objawowa, opóźiony rozwój psychoruchowy
HUSAR 1954 stan po krwotoku obu półkul móżdżku i zabiegu usunięcia krwiaka
HUTA  MIEDZI 1967 nowotwór jelita grubego z przerzutami do wątroby
HYDROGEOLOG 1983 stardnienie rozsiane
ICIA 2008 hipoplazja ciała modzelowatego - brak przegrody przezroczystej wada wzroku
IDA 1992 stwardnienie rozsiane
IDOL 2015 Zespół Dowana, wada serca, niedoczynność tarczycy, obniżone napięcie mięśniowe, opóźniony rozwój psycho-ruchowy
IDYLLA 2008 dystrofia miotoniczna typu 1, uszkodzenie mięśni i osłabienie ich siły
IGANOWAK 1996 niepełnosprawność umusłowa znacznego stopnia
IGIFAU 2021 opóźniony rozwój psychoruchowy, niedoczynność tarczycy
IGNACY 2010 wrodzone wady metabolizmu z kwasicą mleczanową
IGNASIAK 1964 choroba zwyrodnieniowa stawów, padaczka lekooporna, niedowład lewej kończyny dolnej, nadciśnienie tętnicze
IGOR 2002 dziecięce porażenie mózgowe
IGUŚ 2006 dziecięce porażenie mózgowe
ILNICKA 2016 choroba Charcota-Mariego-Tootha
ILONA 1997 autyzm dziecięcy i padaczka lekooporna
IMPLANTY

Piotr - 2006,

Paweł - 2002

zarówno Piotr, jak i Paweł - głuchota wrodzona, skrzywienie kręgosłupa i wada zgryzu
INFORMATYK 2005 afazja sensoryczno - motoryczna, opóźniony rozwój mowy, wada serca, zaburzenia napięcia mięśniowego
INGOMAR 2007 zespół Downa
INKA 1972 stan po udarze krwotocznym, niedowłąd lewostronny, padaczka purazowa
INSULINA 1973 cukrzyca typu I, padaczka
IRENA 1951 choroba zwyrodnieniowa obu stawów biodrowych i kolanowych
IRENEUSZ 1975 czerniak naczyniówki oka prawego
IRMINA 1961 stwardnienie rozsiane
IROM 1984 stwardnienie rozsiane
ISIA 1999 kwasica metaboliczna i padaczka lekooporna
ISKIERKA 2005 dziecięce porażenie mózgowe z porażeniem czterokończynowym
ITALIA 2012 wcześniactwo z powikłaniami (niewydolność oddechowa, wylewy do OUN II stopnia), wada serca, obserwacja w kierunku dysplazji oskrzelowo - płucnej
IWANIUK 2012 opóźniony rozwój psychoruchowy, astygmatyzm, zez rozbieżny, niedosłuch, niedoczynność tarczycy
IWONKA 2000 wrodzona miopatia mięśniowa
IZDEBSKI 2009 Zespół Aspergera
IZETA 1965 stwardnienie rozsiane
IZUNIA 2003 obustronny niedosłuch zmysłowo-nerwowy
JABIŁYK 1991 dziecięce porażenie mózgowe opóźnienie rozwoju psychoruchowego w stopniu umiarkowanym
JABŁUSZKO  2000 małogłowie i epilepsja dziecięce porażenie mózgowe
JACEK 2011 autyzm dziecięcy
JADANOWSKI 1967 choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, dyskopatia
JADZIA 1989 zespół Sudecka stopy lewej i przeciążeniowy zespół bólowy stawu skokowego lewego
JAGNIĄTKO 2012 przepuklina oponowo-rdzeniowa kręgosłupa
JAGÓDKA 2002             2005    dziecięce porażenie mózgowe
JAHENG 1993 zaburzenie afektywne dwubiegunowe zespół Teourette'a
JAKUB 1989 dziecięce porażenie mózgowe noiesprawność czterokończynowa
JAKUBCZYK 2019 Zespół Bainbridge'a-Ropers'a
JAŁOKIM 2005 zespół Downa obustroonie niedosłuch
JAN 1991 cukrzyca typu I
JANOSIK 2005 rozszczep kręgosłupa i wodogłowie
JANUSZ 1961 stwardnienie rozsiane
JARMUŁA 2014 Zespół Downa, przewlekła niewydolność oddechowa, mikrocefalia, hipotrofia, nadciśnienie tętnicze, całkowity ubytek przegrody przedsionkowo - komorowe, niewydolność serca, stan po wielu operacjach
JARMUSZ 2004 wrodzone uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego opóźnienie rozwoju psychoruchowego
JARO 1989 anaplastyczny chłoniak wielokomórkowy
JARZĘBINKA 2007 dziecięce porażenie mózgowe padaczka lekooporna
JASEK 1979 powypadkowy ciężki uraz czaszkowo-mózgowy
JASKÓŁECZKA 2006 stan po operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej
JAŚNIKOWSKA 2017 rozległe wrodzone malformacje kapilarno-limfatyczne
JAWOREK 2002 autyzm wczesnodziecięcy znacznego stopnia
JEDYNAK 2004 opóźnienie rozwoju psychomotyrycznego o niewiadomym pochodzeniu
JELONEK 2005 znaczne uszkodzenie widzenia
JEMIOŁKA 2013 Zespół Downa, wada serca, stan po operacji z powodu niedrożności dwunastnicy
JERZYK 1954 powypadkowe zmiażdżenie podudzia lewego
JEZIOROWA 2008 zespół Aspergera
JĘDRULA 2001 wcześniactwo z ciężką niewydolnością krążeniowo-ruchową
JĘDRZEJ 2005 wada sercowo-naczyniowa Schoena
JOACHIM 2009 autyzm wczesnodziecięcy
JOANITA 1979 dziecięce porażenie mózgowe, padaczka
JOGI 2016 Zespół Downa, niedoczynność tarczycy, niedokrwistość, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej ASD II, wrodzona stopa końsko-szpotawa lewa
JOGOBELKA 1995 całościowe zaburzenie rozwojowe - upośledzenie umysłowe
JOGURCIK 2005 zespół Downa
JOLA 1978 zespół Downa
JONASZEK 2001 upośledzenie umysłowe, polineuropatia ruchowa i encefalopatia, zaniki mięśniowe, atopowe zapalenie skóry
JOWANKA

2015

Pantalogia Cantrella (stan po operacji przepukliny pępkowej i przeponowej) z Tetralogią Fallota z wylewami do komór bocznych mózgu
JOWISZ 1990 dziecięce porażenie mózgowe pod postacią spastyczno-czterokończynową
JOWITA 2004 epilepsja, wrodzona miopatia, uogólniona wiotkość i zanik mięśni
JOZRYBIC 1954 stwardnienie rozsiane
JÓZEFINA 1968 stan po udarze niedokrwiennym mózgu, niedowład połowiczny lewostronny
JUDOKA 1981 uraz kręgosłupa
JUHAS 2004 przepuklina oponowo - rdzeniowa odc. L-S kręgosłupa, stan po operacji stawu biodrowego, padaczka lekooporna, pęcherz neurogenny
JULDUD 2008 stan po operacjach z powodu wodogłowia wrodzonego i przepukliny oponowo-rdzeniowej odcinka lędźwiowo-krzyżowego kregosłupa, neuropatia nerwów wzrokowych obu oczu, oczopląs o zmiennym nasileniu
JULEN 1951 białaczka
JULIA 2000 arthrogrypoza
JUNGER 1981 ataksja Friedricha
JUPITER 1998 autyzm wczesnodziecięcy
JURAND 2013 Zespół Aspergera
JURECKI 2004 wada niedorozwoju lewej kości udowej
JURUSIK 2021 obustronne gładkomózgowie typu I, padaczka, opóźnienie rozwoju psychruchowego, podkorowa heterotopia warstwowa
JUSTYNA 1973 stwardnienie rozsiane
JUSTYSIA 2008 wada wrodzona układu nerwowego, wodogłowie i przepuklina oponmowo-rdzeniowa
JUTRZENKA 1976 stwardnienie rozsiane
JWYSOCKI 2011 dziecięce porażenie mózgowe
KACHNIARZ 1980 dziecięce porażenie mózgowe pod postacią niedowładu spastycznego czterokończynowego z większym nasileniem w kończynach dolnych, skolioza w odcinku piersiowo-lędźwiowym kręgosłupa, nadciśnienie tętnicze
KACPER 2006 wcześniactwo, wylew śródczaszkowy, niedotlenienie okołoporodowe
KACZKAN 1986 niedowład spastyczny czterokończynowy z przewqaga strony lewej, afazja czuciowo-nerwowa, padaczka pourazowa w wyniku urazu wielonarządowego, w tym urazu czaszkowo-mózgowego (wypadek komunikacyjny)
KACZMARSKA 1955 stwardnienie rozsiane, niedowład kończyn po stronie lewej, wielopoziomowa dyskopatia lędźwiowa z zespołem bólowym
KACZMARZYK 1950 nowotwór trzustki
KACZMENO 1977 całkowita głuchota, stan po operacji wszczepienia implantów ślimakowych (2007 r.)
KACZOREK 2002 encefalopatia ze znacznym zaburzeniem rozwoju mowy
KACZUSIA 1975 cukrzyca typu I
KADŁUCKA 2004 Zespół Guillaina-Barrego
KAJO 2008 wada genetyczna pod postacią trisomii 21
KAJTEK 1983 dziecięce porażenie mózgowe
KAKADU 1964 cukrzyca typu 1 - LADA
KAKTUSIK 2007 autyzm dziecięcy
KALINA 1992 zespół Pradera-Willego somatotropinowa niedoczynność przysadki
KAMELEON 1997 całościowe zaburzenia rozwojowe związane z wrodzoną wada OUN niedoczynność tarczycy w przebiegu auto immunologicznego zapalenia tarczycy typu Hashimoto
KAMILA 1983 stwardnienie rozsiane
KAMYCZEK 1989 dziecięce porażenie mózgowe i wiotkość tkanki łącznej
KANAREK 1977 porażenie czterokończynowe (wypadek komunikacyjny)
KANGUREK 2010 opóźnienie rozwoju psychoruchowego, obniżone napięcie mięśniowe
KAPŁON 1976 stan po krwotoku mózgowym do pnia mózgu
KAPSELEK 2009 zespół Downa
KAPSIK 1996 dziecięce porażenie mózgowe z niedowładem spastycznym czterokończynowym
KAPTUREK 2008 upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim
KAPUCYNKA 2004 dziecięce porażenie mózgowe, encefalopatia, niedosłuch
KARACIK 2006 wcześniactwo z licznymi powikłaniami
KARATE 1999 cukrzyca typu I
KARBOWIAK 1968 stan po operacji guza śródrdzeniowego kręgosłupa, niedowład wiotki kończyn dolnych
KARHOL 2013 autyzm
KARJAS 1990 niedowład wiotki kończyn dolnych
KARMAZYN 2003 autyzm
KARMELKA 2011 cukrzyca typu I
KAREMENA 2004 cukrzyca typu I
KARNAŚ 2013 zaćma obu oczu, stan po zabiegu operacyjnym, bezsoczewkowość pooperacyjna i jaskra wtórna oka lewego
KAROL 2008 wada rozwojowa kończyn górnych
KAROLINA 1993 dysplazja kregosłupowo-nasadowa szpotawość szyjek kości udowej
KARPETKA 1999 dziecięce porażenie mózgowe z niedowładem spastycznym czterokończynowym
KARPIK 1966 stan po udarze krwotocznym mózgu
KARTOFELEK 2017 zaburzenia metabolizmu aminokwasów rpzgałęzionych
KARTOTEKA 2001 MPD, niedowład czterokończynowy
KARUŚ 2006 zespół Downa i wrodzona wada serca
KARWAT 1982 stwardnienie rozsiane
KARYONYX 2004 autyzm wczesnodziecięcy
KASIA 2012 wcześniactwo z powikłaniami - atopowe zapalenie skóry, kamica woreczka żółciowa, przepukliny pachwinowe obustronne, niedobór masy ciała wylewy dokomorowe 4. stopnia
KASPROWICZ 1957 stwardnienie rozsiane
KASPRZYK 1965 stwardnienie rozsiane z objawami głebokiej tetraparezy
KASZUBOWSKA 2012 arthrogrypoza przykurcze w stawach
KAWA 1995 wrodzona sztywność stawów
KAZ 1970 stan po urazie wielomiejscowym na skutek upadku z wysokości
KAZIMIERZ 1934 rdzeniowy zanik mięśni, głęboki niedowład kończyn dolnych, stan po urazie miednicy
KAZIK 2018 autyzm dziecięcy
KEJPAKS 1988 stwardnienie rozsiane
KĘPIŃSKA 2017 Zespół Sathre-Chotzen - przedwczesne zrastanie szwów czaszkowych
KĘTRZYN 1990 stan minimalnej świadomości w wyniku przebytego udaru niedokrwiennego lewostronnego mózgu i po amputacji kończyny dolnej prawej na wysokości uda
KIBIC 2003 dziecięce porażenie mózgowe z połowiczym niedowładem lewostronnym
KICKA 1980 stan po zapaleniu opon mózgowych porażenie spastyczne czterokończynowe
KIEDA 2023 Zespół Downa
KIEROWCA 198 porażenie kończyn dolnych ze zniesieniem czucia w wyniku złamania trzonu kręgu L1 (wypadek komunikacyjny)
KIERYCZKA 1996 amputacja obu nóg powyżej uda w wyniku wypadku kolejowego
KILJAN 2007 dystrofia mięśniowa typu Duchenne'a
KINGA 2004 przepuklina oponowo-rdzeniowa okolicy krzyżowej
KINIA 2005 dziecięce porażenie mózgowe pod postacią niedowładu połowiczego
KLAUDIA 1994 dziecięce porażenie mózgowe z niedowładem spastycznym czterokonczynowym
KLAUDIUSZ 2006 zespół wad wrodzonych, opóźniony rozwój ruchowy
KLEJDYSZEK 1979 stwardnienie rozsiane
KLEJNOT 1998 encefalopatia o nieznanej przyczynie
KLEKSIK 2019 cytomegalia, niedosłuch obustronny, zmysłowo-nerwowy
KLOCKI 2008 nadpobudliwość, ADHD, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia w rozwoju psychoruchowym, problemy ze wzrokiem
KLOWAN 1978 niedowład połowiczny lewostronny na tle udaru niedkrwiennego mózgu, prawdopodobnie na tle pourazowego rozwarstwienia tętnicy szyjnej wewnętrznej lewej
KLUCZYK 1996 dziecięce porażenie mózgowe z cechami autyzmu
KLUSEK 2008 melformacja naczyniowa lewego biodra, uda oraz podudzia
KŁAPOUCHY 2008 autyzm wczesnodziecięcy, opóźniony rozwój mowy, wada postawy, otyłość
KŁĘBUSZEK 2007 wrodzona wada serca (całkowity kanał przedsionkowo-komorowy)
KŁODNICKI 2002 dystrofia mięśniowa
KŁYS 1974 białaczka, stan po przeszczepie
KMICIC 1980 niedowład połowiczny prawostronny na skutek urazu wielonarządowego i urazu głowy (upadek z wysokości)
KNEJCZUK 1951 niespecyficzne zaniki mięśni łopatkowo-strzałkowych, stan po zabiegu operacyjnym z powodu zmiany organicznej kanału kręgowego wychodzacej z lewego stawu międzykręgowego odcinka L4/L5
KOALA 2002 autyzm dziecięcy
KOBA 2010 wcześniak z wrodzoną wadą rozwojową - przepuklina pępowinowa niewydolność oddechowa, wodogłowie
KOBIERNA 2011 wcześniactwo z powikłaniami - głęboki niedosłuch
KOBIS 1976 mózgowe porażenie dziecięce, epilepsja, oligofrenia
KOBUSIŃSKI 1978 stan po udarze niedokrwiennym w zakresie lewej półkuli móżdżku prawego płata ciemieniowego, niedowład i osłabienie siły mięśniowej lewej kończyny górnej
KOCHAJKIEWICZ 2014 mnogie wrodzone wady rozwojowe: dysplazja wielotorbielowata nerki prawej, wrodzone skrzywienie boczne kręgosłupa spowodowane wrodzoną wadą rozwojową kości, wada rozwojowa żeber, stan po operacji z powodu zarośnięcia przełyku z przetoką przełykowo-tchawiczną
KOCHNOWICZ 1989 Zespół Downa, niedoczynność tarczycy, otyłość, wada serca i postawy
KOCIOŁEK 2017 wada oczu - dysplazja oczno - przegrodowa
KODAPIR 1989 dziecięce porażenie mózgowe pod postacja niedowładu czterokończynowego, zespół Dandy-Walkera
KOGUCIK 2014 schyłkowa niewydolność nerek
KOKORYCZKA 2003 choroba Charcota-Mariego-Tootha - dziedziczna neuropatia czuciowo-ruchowa
KOKOS 1977 stwardnienie rozsiane
KOLCZAKI 1993 dystrofia mięśniowa
KOLEJARZ 1994 autyzm atypowy z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytem wagi
KOLIBEREK 2000 wiotkie porażenie kończyn dolnych wrodzona przepuklina oponowo-rdzeniowa
KOLSKI 1996 stan po przebytej urazowej amputacji kończyny górnej prawej
KOŁODZIEJSKA 2015 stopy końsko-szpotawe, hipoplazja palców, wrodzony niedorozwój palucha i paclów obu stóp
KOŁYSANKA 2003 dziecięce porażenie mózgowe czterokończynowe wodogłowie pokrwotoczne
KOMAR 2006 przepuklina mózgowo-oponowa, zespół dysformiczny
KOMARZYNA 1990 autyzm, dziecięce porażenie mózgowe 
KOMBO 1990 cukrzyca typu I
KOMPUTEROWIEC 2000 dziecięce porażenie mózgowe, Zespół Keitha - łagodne zmiany nowotworowe rosnącego układu szkieletowego
KOMUDA 1986 dziecięce porażenie mózgowe z niedowładem spastycznym czterokończynowym
KONDEUSZ 2002 dziecięce porażenie mózgowe pod postacią porażenia czterokończynowego, stan po operacji z powodu spastycznych przykurczy kończyn dolnych, wada wzroku i zgryzu
KONDZIU 1992 dystrofia mięśniowa typu Emery'ego Dreifussa
KONICZYNKA 2006 wada rozwojowa odcinka LS kręgosłupa
KONIK 1995 dziecięce porażenie mózgowe 
KONKIEL 1996 rozwarstwienie siatkówki oka lewego
KONOPKA 1957 stwardnienie rozsiane
KONRAD 2004 schizencephalia (wada wrodzona mózgu) niedowład kończynowy
KONSTANCJA 2009 obustronny niedosłuch typu zmysłowo - nerwowego
KONWALIA 1971 wielohormonalna niedoczynność przysadki
KOPACZ 1972 stwardnienie rozsiane
KOPCIUSZEK 2003 skrajna niewydolność nerek
KOPYTKO 2013 wrodzony brak prawej stopy na poziomie stawu Listfranca 
KORAL 2005 wada rozwojowa kręgosłupa odcinka piersiowego dysplazja stawów biodrowych
KOREK 1990 stan po wypadku komunikacyjnym, uszkodzenie kręgosłupa, porażenie czterokończynowe
KORNEL 2005 stan po operacji założenia zastawki komorowo-otrzewnowej z powodu wrodzonego wodogłowia
KOROWAJ 1992 autyzm wczesnodziecięcy
KOS 1994 zespół Downa i miopatia wrodzona
KOSMATIN 2012 zespół Downa z poważną wadą serca
KOSMOS 2010 opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, mikroencefalopatia, obniżone napięcie mięśniowe
KOSTECKA 2018 wcześniactwo, wodogłowie, retinopatia wcześniaków
KOSTRZEWIAK 2013 mózgowe porażenie dziecięce, opóźniernie rozwoju psycho-motorycznego
KOTEK 2004 anomalia rozwojowa ośrodkowego układu nerwowego, dziecięce porażenie mózgowe
KOTLARZ 1957 stwardnienie rozsiane, niedowład czterokończynowy z przewagą kończyn dolnych, pęcherz neurogenny
KOTULSKI 2009 padaczka z nietypowymi napadami nieświadomości, dysfazja
KOWALCZYK 1989 uraz wielonarządowy w wyniku wypadku komunikacyjnego, niedowład kończyn dolnych
KOWALSKI 2013 zespół CHARGE, wiele wad wrodzonych
KOWEL 1932 przewlekła zapalna poliradikuloneuropatia demielinizacyjna
KOZIERAS 1970 chłoniak
KOZŁOWICZ 2015 zespół wrodzonych wad rozwojowych, brak prawej kończyny górnej oraz palców obu stóp
KOZYRA 1974 głęboki ośrodkowy niedowład kończyn kolnych
KOŹBIAŁ 1970 dziecięce porażenie mózgowe, stan po operacji kręgosłupa 
KRAJEWSKA 1975 nowotwór neuroendokrynny w jamie brzusznej
KRAKERS 2006 rzadka choroba genetyczna
KRANIO 2008 niepełnosprawność ruchowa i intelektualna
KRASNOLUDEK 2007 naczyniakowatość twarzowo-mózgowa, zespół Struge-Webera
KRAWCZYK 2007 dziecko niewidome z powodu retinopatii wcześniaków 5 stadium obu oczu
KREATYWNY 2012 autyzm dziecięcy
KREDKA 2009 padaczka, zaburzenia autystyczne
KRIS 1988 zespół Downa i wrodzona wiotkość wiązadeł stawowych
KRISTOFER 2007 wrodzone wodogłowie, stan po operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej
KROCHA 2017 padaczka ogniskowa objawowa
KROCZ 1996 znaczne upośledzne umysłowe
KROKUS 2008 padaczka lekooporna, hipoplazja ciała modzelowatego
KROPECZKA 2008 hipochondroplazja choroba genetyczna tkanki kostnej
KROWODRZA 1958 cukrzyca, stan po amputacji kończyny dolnej lewej na poziomie podudzia
KRÓLEWNA 2007 obustronny niedosłuch czuciowo-nerwowy 3. stopnia
KRÓWKA 2006 stan po operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa
KRUPOWICZ 1985 mukowiscydoza
KRYNICKI 2010 zespół Downa i niedoczynność tarczycy
KRYNIU 2006 stwardnienie rozsiane
KRYSTIAN 1989 niedowład wiotkospastyczny kończyn dolnych w przebiegu przepukliny oponowo-rdzeniowej
KRYSZAK 2007 afazja motoryczna, zaburzenia słuchu, opóźniony rozwój mowy
KRYSZTAŁEK 1990 zaburzenia pracy układu nerwowego z podejrzeniem padaczki
KRZESIMIR 2002 Zespół Aspergera
KRZESZEWSKA 1992 stan po złamaniu nasady dalszej części kości ramiennej
KRZYSZTOF 1962 dna moczanowa zwyrodnienie stawów biodrowych
KSIĘGOWY 1976 stan po udarze niedkorwiennym, niedowład prawostronny, afazja
KSIĘŻNICZKA 1979 zespół Downa
KUBALA 2007 dziecięce porażenie mózgowe z niedowładem lewostronnym
KUBISIA 1975 stwardnienie rozsiane
KUCHARCZYK 2008 zespół Robinowa - zmiany dysformiczne twarzoczaszki
KUCIŃSKI 1999 przepuklina oponowo-rdzeniowa, neurogenne stopy płaskokoślawe
KUCYK 2002 zabieg po usunięciu naczyniaka wargi dolnej i twarzy
KUCZWARA 1978 stan po wypadku komunikacyjnym
KUCZYŃSKI 1964 stwardnienie rozsiane
KUDEŁKA 1997 choroba Behceta z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego oraz narządu wzroku
KUDŁATY 2004 przewlekła choroba nerek III stopnia wrodzone włóknienie wątroby
KUJAWA 2020 nowotwór tkanki łącznej i innych tkanek tkanek miękkich miednicy, wiotkie porażenie kończyn dolnych
KUKUŚ 2007 autyzm atypowy
KULECZKA 2007 retinopatia wcześniacza, zamartwica okołoporodowa
KURAS 2012 niedowład spastyczny prawostronny, padaczka objawowa
KURCZACZEK 2008 naczyniak wypukły w okolicy policzka prawego
KURIATA 1988 ostra białaczka limfoblastyczna
KURPIANKA 1976 dziecięce porażenie mózgowe pod postacią niedowładu spastycznego czterokończynowego, opóźniony rozwój umysłowy w stopniu lekkim
KUSIK 1962 stwardnienie rozsiane
KUSZTELAK 2004 wodogłowie, wiotkie porażenie kończyn dolnych, pęcherz neurogenny
KWASIUK 2011 Zespół Cri du Chat
KWIATUSZEK 2002 dziecięce porażenie mózgowe i padaczka objawowa
LABĘDA 1978 porażenie kończyn dolnych oraz niedowład kończyn górnych w wyniku uszkodzenie kręgosłupa odcinka szyjnego
LADNES 2010 zespół dysmorficzny uwarunkowany dwiema heterozygotycznymi mutacjami mutacjami w recesywnym genie IARS, opóźniony rozwój psychoruchowy, brak prawidłowego rozwoju mowy, zachowania autystyczne w obserwacji
LAGUNA 1999 kurczowa postać dzieciecego porażenia mózgowego towarzyszące silne przykurcze kostno-stawowe
LALKA 2006 dysmorfia, wady narządów wewnętrznych, opóźniony rozwój psychomotoryczny
LASKOWSKA 1996 schizofrenia paranoidalna, lekkie upośledzenie umysłowe
LATACZ 2000 stan po NZK, uszkodzenie mózgu na skutek niedotlenienia
LAUDAM 2011 autyzm wczesnodziecięcy, całościowe zaburzenia rozwojowe
LAURA 2006 encefalopatia okołoporodowa, porażenie spastyczne czterokończynowe, epilepsja, opóźnienioe rozwoju psychomotorycznego
LEHEBKA Magdalena  -1997  Natalia - 1989

Magdalena - polineuropatia ruchowa, autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, niedosłuch o charakterze odbiorczym;

Natalia - bezład móżdżkowy o wczesnym początku, neuropatia samoistna i dziedziczna, słuchota przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa, skolioza

LEKSICKI 2009 przewlekła choroba nerek w stadium IV, nadciśnienie tętnicze, osteoporoza, niskorosłość, nieprawidłowości w funkcjonowaniu wątroby
LEMINISKATA 2010 autyzm dziecięcy
LEMIZA 1978 MPD czterokończynowe spastyczne, zaburzenia czynnościowe jelit i żołądka
LEMKO 2004 stan po operacji przepukliny oponowej okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa. Pęcherz neurogenny
LENA 2005 zespół Downa
lLENARTOWSKI 2017 wcześniactwo, opóźnienie psychoruchowe
LEONARD 2013 cukrzyca typu I - insulinozależna
LEOŚ 2017 skrajne wcześniactwo, retinopatia, ubytek przegrody przedsionkowej
LEPCZYŃSKI 2019 Zespół Downa
LEPUCKA 1957 cukrzyca t.2, neuropatia cukrzycowa
LEREK 1995 uraz wielonarządowy w wyniku wypadku komunikacyjnego, niedowład czterokończynowy spastyczny, padaczka częściowo pourazowa ostry krwiak podtwardówkowy, 
LESISZ 2016 wada serca - Zespół Taussig - Bing
LESZEK 1982 choroby rzepki kolana lewego
LEŚNIACZEK 2015 wcześniactwo z powikłaniami, dysplazja oskrzelowo-plucna, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej serca
LETROKS 2015 Zespół Downa, niedosłuch, niedoczynność tarczycy, stan po zabiegu kardiochirurgicznym ze względu na wrodzoną wadę serca (ubytki w przegrodach: międzykomorowej i międzyprzedsionkowej)
LEWANDOWSKA 1968 stwardnienie rozsiane
LEW I FILA Filip - 1998, Maja - 1996 Filip - autyzm wczesnodziecięcy, Maja - skolioza neurogenna dużego stopnia, niedowład kończyn dolnych, wady stóp, wada układu moczowego, astma oskrzelowa problemy immunologiczne (układ trawienny, wchłanianie) 
LEWCZUK 1992 dystrofia mięśniowa Duchenne'a
LIBUDZIC 2008 dziecięce porażenie mózgowe z połowiczym niedowładem obustronnym
LIDKA 2012 dysplazja oskrzelowo-płucna, niedokrwistość, naczyniak jamisty na plecach skrajne wcześniactwo,, urodzona z ciężką zamartwicą
LIEBENTHAL 2019 afazja motoryczna
LILIANA 2010 udar niedokrwienny mózgu w wyniku zakrzepu tętnic mózgowych
LILIPUTEK 2011 skrajne wcześniactwo z wieloma powikłaniami
LINDE 1994 chłoniak Hodgina typ NS
LIPIŃSCY 1992 dziecięce porażenie mózgowe, znaczne upopśledzenie umysłowe, padaczka
LIPKA 2011 wada ośrodkowego układu nerwowego, hipoplazja ciała modzelowatego,  wrodzona zaćma obustronna, padaczka, małogłowie, wodogłowie
LISTONOSZ 1997 dziecięce porażenie mózgowe postać czterokonczynowa, spastyczna
LITERKI 2013 niepełnosprawność umysłowa stopnia lekkiego, niepełnosprawność ruchowa
LITWINEK 2006 zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, wada wzroku i słuchu wcześniak z wadami okołoporodowymi
LIWUNIA 2005 aplazja kręgosłupa lędźwiowego z przepukliną oponowo-rdzeniową porażenie kończyn dolnych, niedokrwistość, atrepsja
LIZUN 1988 stan po amputacji urazowej kończyny górnej lewej
LOCZEK 2007 wada rozwojowa prawego ucha obustronny niedosłuch mieszany
LODZIA 1934 Zespół Parkinsonowski
LOKOMOTYWA 2004 nieodwracalna wada wzroku wrodzony zanik nerwu wzrokowego
LOLEK 2003 wrodzony niedorozwój lewej ręki brak dłoni i części przedramienia
LORYSA 1955 nowotwór złośliwy z przerzutami do kości i szpiku kostnegoi
LUBIANA 2010 stan po uszkodzeniu mózgu (wypadek podczas zabawy), uszkodzenie centralnego układu nerwowego, stan po usunięciu fragmentu czaszki
LUBO 1986 wielorakie urazy i złamania powypadkowe
LUCYNA 1975 cukrzyca typu I
LUKIAN 2005 autyzm wczesnodziecięcy
LUKPAP 2008 obserwacja w kierunku autyzmu dziecięcego, nadpobudliwość, opóźniony rozwój mowy, nadwrażliwość dotykowa, obniżone napięcie mięśniowe
LULEJKA 1997 stwardnienie rozsiane
LUMINO 1982 porażenie kończyn dolnych w następstwie uszkodzenia kręgosłupa szyjnego
LUNA 1997 dziecięce porażenie mózgowe, zwężenie zastawki płucnej
LUPUS 1998 zespół Downa, stan po zabiegu operacyjnym wrodzonej wady serca
LUSIA 1994 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
ŁABĘDŹ 1998 jadłowstręt psychiczny
ŁABUŃSKA 2015 wcześniactwo, Zespół Downa, niedoczynność tarczycy
ŁAKOMCZUSZEK 2009 zespół Downa
ŁAKOMIEC 2020 rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi
ŁASKOTEK 2009 autyzm wczesnodziecięcy
ŁATKA 2003 nadpobudliwość ruchowa - opóźniony rozwój umysłowy
ŁĄKA 1994 dziecięce porażenie mózgowe pod postacią niedowładu spastycznego kończyn dolnych
ŁEZKA 1995 dystrofia mięśniowa typu obręczowo-kończynowego
ŁĘTOWSKI 1955 guz lewego płata potylicznego mózgu
ŁOBUZIAKI 2014 Jakub - autyzm dziecięcy, Paweł - wodonercze, autyzm dziecięcy
ŁOJEK 1962 stan po operacji guza mózgu lewej okolicy czołowo-skroniowo-ciemieniowej, głęboki niedowład połowiczny prawostronny
ŁOPYTA 2011 przepuklina przeponowa prawostronna - całkowita agnezja prawego płuca
ŁUCJA 2007 zespół Downa, niedorozwój tarczycy
ŁUCZNIK 1972 stan operacji z powodu ostrego rozwarstwienia aorty
ŁUKI 2001 powypadkowy uraz wielonarządowy, złamanie kręgosłupa lędźwiowego
ŁUKRAS 1988 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
ŁUKSINECZKA 1982 upośledzenie ruchowe i psychiczne, nie słyszy i nie mówi, znaczny stopień niepełnosprawności
ŁUSKA 2006 zespół wrodzonej rybiej łuski, niedoczynność tarczycy
ŁYCZAK 1998 przepuklina oponowo-rdzeniowa odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa wodogłowie, stopy końskoszpotawe
ŁYZIA 1999 obustronny głeboki niedosłuch zmysłowo-nerwowy
MACHAJKA 1967 postępujący zanik mięśni oi niejasnej etio;ogii
MACHALSKI 1975 nowotwór złośliwy trzustki
MACIEJ 2006 autyzm wczesnodziecięcy
MACIUPEK 2009 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
MACMAŁ 2009 autyzm wczesnodziecięcy
MAESTRO 2010 autyzm dziecięcy
MAGDA 1990 zespół chorób związany z autyzmem
MAGIA 2005 Zespół Aspergera
MAGICZNE OKULARY 2012 wrodzona wada rozwojowa obu gałek ocznych - odwarstwienie siatkówki OP, wrodzony ubytek tęczówki, siatkowki, naczyniówki i nerwu wzrokowego
MAGNETON 1956 stan po udarze niedokrwiennym mózgu, niedowład połowiczny lewostronny
MAGNOLIA 1982 zespół Marfana choroba genetyczna tkanki łącznej
MAJA 1989 stan po wypadku komunikacyjnym
MAJERCZYK 1995 arthrogrypoza
MAJKEL 1988 dziecięce porażenie mózgowe 
MAKARONIK 2010 zespół Downa
MAKS 1999 porażenie mózgowe i małogłowie wrodzone
MAKUCH 2009 zespół Downa
MAKULOPATIA 2005 makulopatia z dużym niedowidzeni
MALASIEWICZ 1973 liczne urazy w wyniku wypadku komunikacyjnego
MALINKA 2003 dziecięce porażenie mózgowe z licznymi powikłaniami
MALUCH 2018 zaburzenia rozwoju, Zespół DeSanto'ego i Shinawi'ego
MALWINA 2006 powikłania wcześniacze, wylewy drugiego i czwartego stopnia
MAŁA MI 2007 zespół Downa
MAŁASZEK 2007 systemowe idiopatyczne zapalenie stawów
MAŁGOLA 1991 stwardnienie rozsiane
MAŁOKRĘCIOŁEK 2012 Zespół Downa, obniżone napięcie mięśniowe
MAŁPECZKA 2011 cukrzyca typu I
MAŁSTENCEL 1985 lekooporna padaczka
MAŁY KOZIAN 2021 głuchota czuciowo-nerwowa obustronna
MAŁY KSIĄŻE 2015 Zespół Kleefstra, zaburzenia mowy, niedosłuch, wada postawy
MAMUSIA 2008 zespół Downa
MANDARYNKA 2003 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
MANIOLO 1983 stan po operacji w wyniku złamania kręgosłupa piersiowego centralnego (wypadek komunikacyjny), bezwałd kończyn dolnych, uraz nerwów rdzeniowych odcinka piersiowego kręgosłupa
MAŃCZAK 1961 naczyniowa choroba wieńcowa, stan po obustronnej amputacji kończyn dolnych
MARAMEL 2009 zespół Downa
MARATON 1955 stan po nowotworze piersi prawej, przerzuty do wątroby i węzłów chłonnych
MARCEL 2002 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
MARCELLO 2013 dziecięce porażenie połowiczne
MARCHEWKA 2013 małogłowie, obniżone napięcie mięśniowe, problemy ze wzrokiem, , problemy gastrologiczne, opóźniony rozwój psychomotoryczny
MARCINISZYN 2010 opóźniony rozwój psychoruchowy, stopy płasko-koślawe
MARCYSIEK 2017 autyzm dziecięcy
MARDAN 2006 urodzony z brakiem przedramienia prawego
MAREK 1991 dziecięce porażenie mózgowe 
MARGERITA 2007 zaburzeniia rozwojowe, dysmorfia, zaburzenia ruchu
MARGO 1994 całkowity niedowład kończyn dolnych i częściowy niedowład górnej połowy ciała
MARIANNA 1940 nadczynność przytarczyc i niedoczynność tarczycy
MARIKA 2007 komplikacje okołoporodowe, wodogłowie pokrwotoczne, dziecięce porażenie mózgowe
MARIOLA 1997 dziecięce porażenie mózgowe, padaczka objawowa
MARIUSZ 1989 pokomunikacyjny uraz wielonarządowy i uraz głowy
MARKOWAL 1993 schyłkowa niewydolność nerek nadciśnienie tętnicze, wtórna anemia
MARLA 2015 autyzm
MARMUREK 2013 Zespół Downa, opóźniony rozwój psychomotoryczny
MARPO 1962 stwardnienie rozsiane
MARTA 1972 uraz kręgosłupa odcinka szyjnego
MARTIKA 1976 stwardnienie rozsiane
MARTOM 1987 dziecięce porażenie mózgowe
MARTYNKA 2016 całościowe zaburzenia rozwojowe
MARUDA 1982 stwardnienie rozsiane
MARYSIA 2004 liczne nieprawidłowości rozwojowe, padaczka lekooporna, koslawość i szpotawość stóp
MARZENIE 2003 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
MASZA 2012 autyzm dziecięcy, afazja motoryczna i sensoryczna
MAŚLANA 2011 zespół wad wrodzonych - opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, obustronny głęboki niedosłuch zmysłowo - nerwowy, niedowidzenie oka prawego, niepełnosprawność intelektualna  w stopniu głębokim
MATEK 2004 encefalopatia z wiotkością oraz padaczka lekooporna
MATEUSZ 1999 fibromialgia
MATI 2000 autyzm dziecięcy, encefalopatia
MATIAS 2005 zespół Ehlersa-Damlosa zaburzenia rozwoju tkanki mezyemalnej
MATORO 2004 przewlekła niewydolność serca, niewydolność nerek
MATRYCA 2001 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
MATSTRAŻAK 1978 ciężki uraz wielonarządowy - stłuczenie płuc, uszkodzenie żeber, złamanie czterech kończyn
MATUSIK 1993 stan po operacji guza mózgu, padaczka objawowa
MATYLDA 2011 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
MAURITIUS 1967 stan po zabiegu usunięcia oponiaka mostowo-móżdżkowego,zespół móżdżkowy po stronie lewej
MAURYCY 2015 Zespół Nooan
MAZUR 1985 stan po nagłym zatrzymaniu krążenia
MĄDRALA 1992 stan po ciężkim urazie głowy ze stłuczeniem mózgu, znaczne upośledzenie umysłowe, padaczka pourazowa lekooporna
MECHANIK 1957 stan po usunięciu polipa jelita grubego, nadciśnienie, cukrzyca typu 2, zwyrodnienia wielostawowe
MEDOR 2013 nerwiakowłókniakowatość niezłośliwa
MEGADZIN 1988 śpiączka pourazowa, porażenie czterokończynowe
MELCHIORKA 2023 Zespół Edwardsa, opóźnienie rozwoju, wada serca
MELODIA 1991 znaczne upośledzenie umysłowe, zaburzenia emocjonalne, duża wada wzroku
MELON 1977 dziecięce porażenie mózgowe pod postacią tetraparezy spastycznej
MENTONI 2015 całościowe zaburzenia rozwojowe, afazja ruchowa
MERKURY 2002 zespół Aspergera - zaburzenia integracji sensorycznej
MERW 1981 stan po pęknięciu tetniaka lewej tętnicy mózgu
MEWA 2011 autyzm dziecięcy
MĘDREK 2006 adrenoleukodystrofia, niewydolność kory nadnerczy
MGIEŁKA 2014 zespół Patau - wrodzona wada serca - ubytek międzykomorowy, międzyprzedsionkowy, cechy nadciśnienia płucnego
MGORZYNSKI 2009 autyzm dziecięcy
MIARKA 1973 stan po zapaleniu rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym i piersiowym
MICHAŁ 1993 stwardnienie rozsiane
MICHALINA 2017 Zespół Downa, zrośnięcie dwunastnicy, wrodzona wada serca VSD, nadciśnienie płucne
MICHAŁEK 2005 zespół Downa, wada serca, upośledzenie słuchu
MICHMAD 2005 dziecko z ryzyka okołoporodowego: niedotlenienie, obrzęk mózgu, zaburzenia rozwojowe pod postacią Zespołu Aspergera
MICHRYB 1982 stan po wypadku komunikacyjnym, uraz klatki piersiowej, zmiażdżenie kończyny dolnej lewej
MIECIO 2007 encefalopatia i zaburzenia ulkładu metabolicznego
MIECZYK 2012 czterokończynowe mózgowe porażenie dziecięce
MIERZWIAK 2014 stan po korekcie anatomicznej wrodzonej wady serca i po przebytym wylewie dokomorowym, całościowe zaburzenia rozwojowe
MIESZKO 2010 wrodzone wodogłowie, niedowład połowiczny, padaczka
MIGOTKA 2009 zespół Downa i niedosłuch obustronny
MIKIELEWICZ 1953 stan po wypadku komunikacyjnym, złamanie prawego podudzia, dna moczanowa, nadciśnienie tętnicze
MIKOŁAJ 1997 wczesnoniemowlęca encefalopatia mioceniczna, dziecięce porażenie mózgowe
MIKRUŚ 2003 autyzm wczesnodziecięcy
MILAN 2017 głęboki niedosłuch
MILCARZ 2012 urodzenie bez kończyny górnej lewej poniżej stawu łokciowego
MILENA 2012 Zespół Downa, opóźniony rozwój psychoruchowy
MILIKÓW 2009 Zespół Russela - Silvera, somatotropinowa niedoczynność przysadki
MILKA 2007 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
MILORD 2013 urodzony z przepukliną przeponową, dwustronny niedosłuch obustronnie implantowany
MILTONIA 1973 szpiczak plazmocytowy
MILUSIŃSCY 2010 wcześniactwo, wylew dokomorowy III stopnia, dysplazja
MIŁKOWSKA 1955 stan urazie mózgu i operacji krwiaka okolicy czołowej prawej, uszkodzony Centralny Układ Nerwowy, stan wegetatywny, cewnikowana, odżywiana pozajelitowo
MIŁOSZ 2004 autyzm z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego
MIMI 1995 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
MINIONEK 2017 deficyty w zakresie słuchu i wzroku
MINIOR 2005 dziecięce porażenie mózgowe, wiotkość mięśni tułowia
MINTUS 2018 padaczka lekooporna, MPD
MIODEK 1979 genetyczna choroba Reckling-Hausena glejak nerwu wzrokowego oka lewego
MIRECZKA 2001 opóźniony rozwój psychomotoryczny, zaburzenia maetaboliczne
MIRT 1989 głęboki niedosłuch odbiorczy
MISIEJUK 2011 zespół Downa
MISIEK 1986 padaczka lekooporna
MISIUNA 2017 autyzm dziecięcy
MISTRZ 2007 Zespół Downa, obniżone napięcie mięśniowe, niedoczynność tarczycy
MIŚKOWIEC 2009 padaczka, opóźnienie rozwoju psychoruchowego
MITUŁKA 2011 zespół Downa
MOCARZE Emilia - 2014   Krzysztof - 2007 Emilia - autyzm atypowy, Krzysztof - Zespół Aspergera
MOKRZYCKA 1954 choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, zakłócenia gospodarki lipidowej, skolioza piersiowo - lędźwiowa, upośledzenie układu oddechowego
MOLBEK 1965 stan po ciężkim uszkodzeniu kręgosłupa, utraty władzy w nogach
MOLENDO 2000 wrodzona wada serca, obustronna głuchota
MOLI 2000 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
MONA LISA 1986 stwardnienie rozsiane
MONIKA 1993 wcześniactwo, retinopatia, niedosłuch
MONTANA 2001 stan po operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej
MOTOCYKL 1998 dziecięce porażenie mózgowe pod postacią kurczowego porażenia obustronnego, wada rozwojowa OUN
MOTWICKI 1983 Zespół Downa, leukopenia
MROŻEK 2001 zespół Downa
MRÓWKA 2002 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
MRUGOWSKI 2019 wada wrodzona OUN, wada serca, dysmorfia twarzoczaszki, zaburzenia rozwoju psychoruchowego
MRUSIA 1957 stwardnienie rozsiane
MUCHA 1966 stan po zabiegu amputacji kończyny dolnej lewej
MUCHOMOREK 2010 wodoglowie, zaburzenia ośrodkowej koordynacji ruchowej
MUMINKI 1998 autyzm wczesnodziecięcy
MURZYNEK 2000 dziecięce porażenie mózgowe z niedosłuchem obustronnym
MUSIELAK 2003 zespół wad wrodzonych - zespół Mardena-Walkera, rozszczep podniebienia, stan po resekcji części jeslita cienkiego i grubego
MUSIKOWO 2013 krótkowzroczność zwyrodnieniowa, astma wczesnodziecięca
MUSTANG 1997 autyzm atypowy, zaburzenia rozwoju
MUZYKANT 2002 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
MYDEŁKO 1976 stan po udarze lewej półkuli mózgu, niedowład prawostronny, afazja
MYSZAMELA 2008 zespoł williamsa - choroba genetyczna, dysmorfia twarzy, wada systemu sercowo-naczyniowego
MYSZKA 2006 zespół Downa
MYŚLIWY 2016 Zespół Downa
NACHMIAS 1995 cukrzyca typu I
NADIA 2006 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
NADZIEJA 1987 powypadkowy uraz wielonarządowy z uszkodzeniem mózgu i niedotleniem
NAJDOWSKA 1973 stwardnienie rozsiane
NAJLEPSZY 2011 Zespół Struge'a-Webera, padaczka lekooporna
NAPARTY 2012 autyzm dziecięcy
NAPOLEON 1996 porażenie mózgowe spastyczne czterokończynowe
NARCYZA 2007 niedosłuch czuciowo-nerwowy obustronny stan po operacyjnym założeniu implantu ślimakowego
NARNIA 1995 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
NASTURCJA 1955 stan po udarze lewej półkuli mózgu, niedowład połowiczy prawostronny
NATALIA 2000 cukrzyca typu I
NATAN 2008 stan po operacji zamknięcia przepukliny oponowo-rdzeniowej
NATASZA 2005 zespół Silvera - Russela, wada wzroku
NATIS 2006 wrodzona zaćma
NAUCZYCIELKA 1981 stan po urazie wielonarządowym w skutek potrzącenia przez samochód, uraz czaszkowo mózgowy, wiele skomplikowanych złamań
NAWROCKA 1980 autoimmunologiczne zapalenie mózgu, uszkodzenie OUN, cukrzyca
NAZIRA 1997 cukrzyca typu I
NELA 2005 stan po zabiegach operacyjnych przepukliny oponowo-rdzeniowej i wodogłowia
NERETWA 1989 stwardnienie rozsiane
NERKA 1982 niewydolność nerek na podłożu zapalenia śródmiążąszowego
NERON 1982 Zespół Downa, znaczne upośledzenie umysłowe, niedowład lewostronny
NIBIRU 1990 stan po kraniektomii czołowo-skroniowo-ciemieniowej lewostronnej z odbarczeniem kostno-twardówkowym i ewakuacją krwiaka śródmózgowego w lewj okolicy skroniowo - ciemieniowej, padaczka objawowa, afazja czuciowo-ruchowa dużego stopnia, niedowład połowiczny prawostronny
NIEBIESKA 2001 niedowład kończyn górnych i dolnych, opóźniony rozwój psychomotoryczny
NIEBORACZEK 1985 ostra białaczka limfatyczna T komórkowa, stan allogenicznej transplantacji komórek macierzystek od dawcy rodzinnego, powikłanie w postaci przewlekłej GvHD
NIECHCIAŁ 1984 niedowład spastyczny kończyn dolnych na skutek ciężkiego urazu (1990 r.)
NIEDBAJŁO 2012 zespół Downa
NIEDOPYTALSKI 2017 wcześniactwo, mózgowe porażenie dziecięce, encefalopatia niedotleniowo-niedokrwienna, padaczka lekooporna
NIEDŹWIADEK 1987 znaczny stopień upośledzenia umysłowego, mózgowe porażenie dziecięce, padaczka
NIEDŹWIECKA 2011 niska masa urodzeniowa ciała, przepuklina oponowo-rdzeniowa
NIEJADLIK 1975 stwardnienie rozsiane
NIEMCZYŃSKI 2014 opóźniony rozwój psychoruchowy
NIENART 1994 stan po urazie i uszkodzeniu struktur wewnątrzwarstwowych kolana prawego, trzykrotnie operowana
NIESPODZIANKA 2010 zespół Downa
NIWCZASKI 2006 Zespół Downa, niedoczynność tarczycy, stan po operacji z powodu wady serca, rozwój opóźniony w stopniu umiarkowanym
NIEZAPOMINAJKA 2004 przepuklina oponowo-rdzeniowa, wrodzone wodogłowie wewnętrzne
NIKA 2001 zespół EEC, urodzona z jedną nerką, wadą serca (dwie dziury), wadą wzroku i ubytkiem paluszków dłoni i stóp
NIKO 2004 wodogłowie wewnętrzne wrodzone, dziecięce porażenie mózgowe
NIKODEM 2006 zaburzenia psychoruchowe o charakterze autystycznym
NIKOLA 2001 zespół Downa, padaczka objawowa
NINFRA 2011 wrzodziejące przewlekłe zapalenie jelita krętego i grubego
NIUNIA 2004 padaczka lekooporna, opóxnienie rozwoju psychruchowego
NIWRES 2002 zespół Downa
NIZIOŁ 1987 cukrzyca typu I
NORBERT 2000 autyzm dziecięcy
NORIKUM 2008 stan po zapaleniu mózgu i opon rdzeniowo-mózgowych, wodogłowie pozapalne
NORKOWA 2002 rdzeniowy zanik mięśni, zniekształcenie klatki piersiowej
NOWAK 2013 miopatia nemalinowa - ciążka choroba mięśni, leczona także z powodu karo homeopatii; dziewczynka nie siedzi, nie trzyma głowy, jest wentylowana mechanicznie i żywiona przez sondę PEG
NOWA RĘKA 1983 stan po amputacji kończyny górnej lewej
NOWETA 1952 stan po amputacji udowej pawostronnej, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2, choroba niedokrwienna serca
NOWODWORSKA 1974 zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe obu stóp, spowodowane najprawdopodobniej schorzeniem genetycznym
NUTKA 2007 wodogłowie, stan po operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej
OCHRONIARZ 1982 uraz kręgosłupa wraz uszkodzeniem rdzenia kręgowego na poziomie C6/C7
OCIESA 2011 opóźniony rozwój mowy i opóźniony rozwój psychoruchowy
ODKRYWCA 2014 postępująca wada wzroku (krótkowzroczność, niezborność), postępujące ubytki pola widzenia, neuropatia o nieznanym przebiegu
ODYSEUSZ 2013 podejrzenie zespołu dysmorficznego
OFELIA 1972 guz torbielowaty mózgu, niedowład połowiczy prawostronny, uszkodzenie prawego nerwu okołoruchowego 
OGINEK 2014 zespół Pradera - Willego
OKASAN 1964 rak mózgu, niedowład połowiczy prawostronny, padaczka, afazja czuciowo-ruchowa, anemia wtórna, atonia pęcherza moczowego
OKRUSZEK 2010 zespół Nijmegen (małogłowie, dysmorfia twarzy), brak lewej nerki, dysplazja bioder
OKSANA 1980 białaczka
OKTAWIA 2003 zespół downa, niedoczynność tarczycy, wada serca, opóźniony rozwój umysłowy
OKULARY 2015 Zespół Aspergera, wada wzroku
OLDBOY 1954 stan wegetatywny po zatrzymaniu krążenia, z rozległą encefalopatią niedotleniowo - niedokrwiennym
OLEŃKA 1991 stwardnienie rozsiane
OLINEK 2014 autyzm dziecięcy
OLGA 1998 zespół Downa
OLGIERD 2010 całościowe zaburzenia rozojowe ze spektrum autyzmu, opóźniony rozwój psychoruchowy, mowy i poznawczy, obniżone napięcie mięśniowe, wada postawy
OLIWER 2004 stan po operacji krwiaka śródmózgowego, niedowład połowiczy prawostronny, afazja motoryczna
OLIWIA 2003 postępujący zanik mózgu w wyniku zatrzymania krążenia po zachłyśnięciu się pokarmem następstwa: obrzęk mózgu, krwawienie śródmózgowe, zanik tkanki mózgowej, wodogłowie wewnetrzne, wodniaki podtwardówkowe
OLKABUK 2006 epilepsja lekooporna
OLUTEK 2010 dziecięce porażenie mózgowe, padaczka
OMILANOWSKI 1981 stwardnienie rozsiane
OPEL 2001 artrogrypoza, lewa stopa końsko - szpotawa
OPAL 2003 cukrzyca typu I
OPOLANKA 1998 wrodzona obustronna zaćma obustronny niedosłuch odbiorczy
OPRYSIU 2006 zespół downa niedoczynność tarczycy, wada serca, dysfunkcja dróg moczowych, opóźniony rozwój umysłowy w stopniu umiarkowany
OPTYMISTA 1945 szpiczak mnogi
ORLIK 1976 stan po zabiegu neurochirurgicznym usunięcia nowotwory złosliwego przysadki mózgowej
ORŁOWSKA 1952 stan po przebytych udarach mózgu, afazja motoryczna, niedowład prawostronny
ORSZULA 1952 nowotwór piersi
ORZEŁ 2012 niepełnosprawność ruchowa, zaburzone napięcie mięśniowedziecko pod opieką neurologa, ortopedy, psychologa, logopedy
ORZESZEK 2009 autyzm dziecięcy, stan zapalny przewodu pokarmowego, niedoczynność enzymów trawiennych
OSIŁEK 2005 zespół Lennoxa-Gastauta, padaczka lekooporna
OSKAR 2000 encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna, polineuropatia
OSKI 2007 złozona wada dolnych dróg moczowych
OSMELAK 2008 autyzm wczesnodziecięcy
OSTAFIJCZUK 1997 autyzm, upośledzenie umysłowe, padaczka lekooporna
OSTAPIUK 2009 zespół Downa
OWIECZKA 2008 atopowe zapalenie skóry o ciężkim przebiegu
OWSIANY 2010 Zespół Aspergera
PABLITO 1948 przewlekła obturacyjna choroba płuc i przewlekłe zapalenie trzustki, niedowład kończyn dolnych
PACHOŁEK Mateusz-2001, Fabian - 2004 Mateusz  - całościowe zaburzenie rozwojowe wynikające z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, Fabian - neuropatia ruchowo - czuciowa, zaburzenia rozwojowe
PAJĄCZEK 1998 zespół Downa
PAJOR 2002 torbiel lewej półkuli mózgu, dziecięce porażenie mózgowe, padaczka
PALMIRA 1967 stwardnienie rozsiane
PALUS 2008 globalne obniżone napiecie mięśniowe, zez, oczopląs
PANCERNY 1991 dziecięce porażenie mózgowe pod postacią niedowładu spastycznego czterokończynowego, z przewagą kończyn dolnych, zaburzenia widzenia
PANDA 2015 autyzm dziecięcy, zaburzenia przetwarzania słuchowego
PANDUSIA 2005 stan po operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej okolicy lędźwiowej kręgosłupa założenie zastawki komorowo-otrzewnej z powodu wrodzonego wodogłowia
PANEK 2007 zespół Downa
PANTERA 1993 dystrofia mięśniowa
PANTOFELEK 2009 padaczka
PAPAJ 2015 rzadka wada metabolizmu długołancuchowych kwasów tłuszczowych prowadząca do zaburzeń rozwoju psychoruchowego
PAPILON 2004 skolioza kręgosłupa 2 - łukowa z garbem żebrowym prawostronnym, z rotacją kręgów, klatki piersiowej i miednicy (wada postawy z przykurczami)
PAPROTKA 2007 zaburzenia w zakresie integracji sensorycznej
PAPUŻKA 2013 artrogrypoza, liczne deformacje układu kostengo dotyczącekończyn górnych i dolnych, micrognacja, atrofia obojczyków zaburzenia w napięciu mięśniowym oraz w odruchach ssania i połykania
PAREX 1971 porażenie prądem, obrażenia spastycznego niedowładu czterokończynowego
PARI 1976 uraz kręgosłupa na skutek wypadku
PAROWÓZ 1953 liczne choroby przewlekłe, porażenie prawostronne, reumatoidalne zapalenie stawów, stan po 2 zawałach serca, stan po złamaniu kręgosłupa odcinka L2
PASEK 2003 zespół Downa
PASIKONIK 1987 powypadkowe uszkodzenia rdzenia kręgowego
PASSAT 1997 dziecięce porażenie mózgowe, pęcherz neurogenny, łojotkowe zapalenie skóry, opóźniony rozwój umysłowy w stopniu umiarkowanym
PASTUSZEK 2016 wcześniactwo, Zespół Pierre'a, brak małżowin usznych, wady rozwojowe dłoni i stóp
PATI 2001 rozległy naczyniak podniebienia i gardła
PATISONA 2003 obustronny niedosłuch zmysłowo-nerwowy
PATRYCJA 2006 zespół Downa
PATRYSIEK 2007 zespół Downa
PATUL 1991 białaczka
PAULA 1980 rak endometrium
PAULINKA 2000 głuchota obustronna
PAWCIO 1970 złamanie szyjnego odcinka kręgosłupa z porażeniem czterokończynowym
PAWEŁ

2009 (HANNA)

2010 (PAWEŁ)

autyzm dziecięcy, wada postawy, osłabione napięcie mieśniowe, skolioza piersiowa, wada zgryzu (HANNA)

autyzm dzieciecy (PAWEŁ)

PAWLUSEK 2011 zespół Downa
PAWOLB 1969 cukrzyca typu 1 z wieloma powikłaniami, schyłkowa niewydolnosć nerek, trudne w leczeniu nadciśnienie tętnicze
PAZDAŃSKA 2010 Zespół Pierre-Robin - rozszczep podniebienia, mała rzuchwa, opóźniony rozwój mowy czynnej
PĄCZUŚ 2013 opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, padaczka
PCHEŁKA 2006 arthrogrypoza
PECIULA 1997 cukrzyca typu I
PENELOPA 2012 cukrzyca typu I
PEPPA 2008 obniżone napięcie mięśniowe, skolioza, małogłowie, zespół mikrodelecji subtelomerowej 6q
PEREŁKA 1997 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
PETER BLUE 1989 niepełnosprawność ruchowa, porażenie czterokończynowe kurczowe, głuchota, problemy z mówieniem
PETRICZ 2008 wcześniactwo, stan po cholestatycznym zapaleniu wątroby, wodogłowie pokrwotoczne, posocznica
PIASKOWSKA 2017 ataksja, padaczka, opóźnienie rozwoju psychoruchowego
PIASTOW 2001 obustronna głuchota czuciowo-nerwowa
PIASECCY 2014, 2016, 2018, 2020 dystrofia męśniowa (2014, 2016, 201), trisomia 21 (2020)
PIECHUR 1996 zespół wad wrodzonych, w tym trisomia 12p
PIEGUSEK 2004 zespół Downa, celiakia, alergia pokarmowa, niedoczynność tarczycy
PIEJKO 2011 autyzm dziecięcy, opóźniony rozwój psychoruchowy
PIEKARZYK 2012 wrodzona wada centralnego układu nerwowego, padaczka lekooporna, niedowład spastyczny prawostronny, głębokie opóźnienie rozwoju psychicznego
PIENIAK 2006 zespół Downa
PIEPRZYK 2011 opóźniony rozwój psychoruchowy i rozwój mowy
PIERŚCIEŃ 1997 pourazowe braki uzębienia, szparowatość w łuku dolnym, wada zgryzu, cofnięcie żuchwy
PIERWIOSNEK 1993 stan wegetatywny po urazie czaszkowo - mózgowym (wypadek komunikacyjny - 2012 r.)
PIETKA 1994 zespół Downa, niedoczynność tarczycy
PIETRUSZKA 2001 naczyniak w obrębie twarzy, gardła, podniebienia i języka stan po zabiegu usunięcia naczyniaka
PIETRZAK 2009 stan po operacji zarośnięcia dróg żółciowych, żylaki przełyki, marskość wątroby
PIĘKNA 2012 autyzm wczesnodziecięcy, opóźniony rozwój psychoruchowy
PIGWA 2012 zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej, opóźniony rozwój psychoruchowy, wada słuchu dużego stopnia
PIKACZU 2019 Zespół Downa, wada słuchu
PIKSI 2000 zespół Downa, stan po operacji wrodzonej wady serca
PILCH 2011 choroba układu metabolicznego, zaburzenia przemiany amoinokwasów rozgałęzionych i kwasów tłuszczowych
PILOCIK 2006 autyzm dziecięcy
PIŁECZKA 1992 autyzm dziecięcy, niesprawność intelektualna w stopniu znaczym, schizofrenia niezróżnicowana
PIŁKARZ 2002 niedoczynność tarczycy, silne bóle głowy
PIMPUŚ 1996 stwardnienie rozsiane
PINCZER 2011 zapalenie błony naczyniowej obu oczu i powikłania z tym związane, lewe oko - tylko poczucie światła, prawe oko - wielokrotnie operowane
PINDEL 2015 cukrzyca typu I
PINGWINEK 2007 zespół Downa
PINIA 1966 MPD, krótkowzroczność, choroba zwyrodnieniowa kończyn dolnych
PINOKIO 2002 złożona wada serca pod postacią atrezji tętnicy płucnej z niedorozwojem prawej komory i zastawki trójdzielnej, ubytku międzykomorowego i ubytku międzyprzedsionkowego, niedosłuch, opóźniony rozwój psychoruchowy
PIO 2007 niedotlenienie okołoporodowe, niewydolność oddechowa alrgia na gluten
PIOTMAR 1992 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
PIOTRULA 1983 uszkodzenie kręgosłupa odcinka TH -11
PIOTRUŚ 1991 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
PIÓRO 2009 Zespół Aspergera - całościowe zaburzenia rozwojowe mieszczące się w spektrum autyzmu
PIŚMIENNY 1966 niedowład spastyczny prawostronny w wyniku operacji z powodu krwiaka śródmózgowego
PITAGORAS 2000 autyzm dziecięcy
PIWONIA

Agata 2013

Zuzanna - 2011

cukrzyca t. 1
PLEJADKA 2008 choroba trzewna, somatotropinowa niedoczynność przysadki mózgowej - niedobór wzrostu
PLIMPLUM 1977 skręcenie lewego stau biodrowego, naderwanie pachwiny lewej
PLISZEK 1969 stan po udarze niedokrwiennym pnia mózgu i móżdżku
PLUSZAK 1997 dziecięce porażenie mózgowe, rekinopatia wcześniacza
PŁACHTA 2011 zespół Giorgio - wada serca, wiotkość przepony, nadciśnienie płucne
PŁETWA 2001 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
PŁOMIEŃ 2006 wrodzona choroba neurologiczna
PŁONKA 1968 uraz czaszkowo-mózgowy, niedowałd połowiczny prawostronny, padaczka pourazopwa
PŁYWAK 2002 obustronna aplazja strzałki, stopa lewa jednopromieniowa, stopa prawa czteropromieniowa
PODKÓWKA 2009 wcześniactwo z licznymi powikłaniami, wodogłowie pokrwotoczne, stan po zabiegach kardio- i neurochirurgicznych
PODOLSKI 2019 wada genetyczna
PODSTAWKA 2012 zaburzenia neurorozwojowe ze spektrum autyzmu
POETKA 1960 postępujący niedowład kończyn dolnych stan po zabiegu guza kanału kręgowego
POGODNY 1992 cukrzyca typu I
POLA 2007 cechy dysformiczne twarz, dysplazja bioder zaburzenia układu immunologiocznego
POLIGLOTKA 1962 stan po nagłym zatrzymaniu krążenia - uszkodzenie centralnego ukladu nerwowego, niedowład czterokończynowy, wrodzona wada serca, cechy afazji
POLITECHNIK 1981 rozległe i przewlekłe uszkodzenia stawu kolanowego prawego
POMARAŃCZA 1997 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
POMIMO 1995 stwardnienie rozsiane
POMPA 1996 cukrzyca typu I
PONY 2013 wrodzona stopa końsko-szpotawa
POPINKA 2004 skolioza piersiowa prawostronna i piersiowo -  lędźwiowa lewostronna
PORĘBSKA 1967 stwardnienie rozsiane
PORTAS 1994 zespół Downa
PORYCKA 2020 autyzm dzieciecy
POSMAR 2008 zaburzenia rozwoju psychoruchowego, padaczka objawowa, nadwzroczność
POSZUKIWACZ 1989 stan po wypadku komunikacyjnym, rozległy uraz aksonalny mózgu, ciężki uraz wielonarządowy
POSZWA 1996 konieczność zastosowania bioprotezy lewego przedramienia
POŚLEDNIK 1985 niedowład wiotki mięśni kończyn
POZIOMKA 2004 zespół Downa
POZYTYWKA 1993 MPD, autyzm, padaczka
POŻAR 2008 stan po głębokich oparzeniach ciała 2. i 3. stopnia w okolicy ciemienia czołowego
PRACUŚ 1984 przewlekłe schorzenia narządu ruchu, poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego
PRADEREK 2010 zespół Pradera-Willego (choroba genetyczna)
PRALINEK 2011 zespół Downa, wada serca, niedoczynność tarczycy, stan po operacji niedrożności przewodu pokarmowego
PRAWNICZKA 1960 guz złosliwy mózgu (operowany w XI 2023r.)
PREZESIK 2018 opóźnienie psychoruchowe, wiotkość uogóniona
PRIMUS 1983 powypadkowe uszkodzenie kręgosłupa, niedowład kończyn dolnych
PRINCESSA 2009 zespół Downa
PROFESOR 1988 uraz wielonarządowy w wyniku wypadku komunikacyjnego (wiele złamań i obrażeń, uraz czaszkwo mózgowy

PROGRAMISTA

2007 (SZYMON)

1982 (MAŁGORZATA)

SZYMON - dziecięce porażenie mózgowe, przykurcz podkolanowy prawostronny, prawa stopa końsko-szpotawa

MAŁGORZATA - niewydolnosć nerek, niewydolność serca, niedoczynność tarczycy

PROMETEUSZ 2013 zaćma wrodzona obu oczu, stan po kilku operacjach
PRYMULKA 2013 skrajna niewydolność nerek na podłożu hipoplazji obustronnej nerek
PRZEPIÓRKA 1977 ostra białaczka limfoblastyczna
PRZEWORNO 1978 kurczowe porażenie czterokończynowe w następstwie mózgowego porażenia dziecięcego, pogorszenie ostrości wzroku
PRZYBYŁOWSKA 1999 wada wrodzona centralnego układu nerwowego, przepuklina oponowo-rdzeniowa
PRZYJACIÓŁKA 2014 dziecięce porażenie mózgowe, stan po krwotoku mózgowym
PRZYTULANKA 2011 zespół Downa
PSZCZÓŁKA 1983 powypadkowe złamanie kręgosłupa
PTASZEK 2008 rozszczep wargi i podniebienia twardego, naczyniak jamisty na nosie
PTYSIU 2008 wcześniactwo z licznymi powikłaniami
PUBEK 1997 wodogłowie wewnętrzne, głęboki niedosłuch czuciowo-nerwowy
PUBLICEWICZ 1956 stwardnienie rozsiane
PUCHATEK 2001 autyzm wczesnodziecięcy
PUCZKOWSKI 2016 wcześniactwo z licznymi powikłaniami
PUDZIAN 1997 młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (postać wielostawowa)
PUFI 1999 cukrzyca typu I
PUMBA 2018 autyzm dziecięcy, całościowe zaburzenia rozwojowe
PUMECZKA 2005 wrodzony przerost kory nadnerczy
PURSKA 1942 ziarnica złośliwa typu NS II
PUSIO 1989 porażenie spastyczne czterokończynowe
PUSTELNIK 2007 dysplazja korowa prawej półkuli mózgu, padaczka lekooporna
PUSZEK 2002 zespół Downa
PUZLE 2004 stan po operacji rozszczepu podniebienia

PYREK

2020 (Aleksander)

2018 (Igor)

obustronny rozszczep wari i podniebienia

cukrzyca typu I, celiaklia

PYSIA 2017 opóźnienie rozw. psychomotorycznego, obniżone napięcie mieśniowe
RABARBAR 2003 wada genetyczna - trisomia 12p, opóźnienie rozwoju psychoruchowego w stopniu umiarkowanym niedoczynność tarczycy 
RABAT 1961 stan po udarze mózgu, niedowład połowiczy lewostronny
RACZEK 1998 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
RADEK 2003 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
RADOSNA 1987 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
RADOŚĆ ŻYCIA 1969 stwardnienie rozsiane
RADWAS 2002 autyzm dziecięcy, niepełnosprawność ruchowa pod postacią skoliozy odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa
RAFAŁ 1979 powypadkowy uraz wielonarządowy, złamanie kręgosłupa
RAFIKI 1196 autyzm atypowy, padaczka ogniskowa lekooporna
RAFLES 1979 zespół Downa
RAMBO 2018 Zespół Downa
RAMZES 2000 Zespół Downa
RANOSZ 2019 obustronne upośledzenie słuchu czuciowo-nerwowe
RASTAFA 1993 dystrofia mięśniowa typu Duchenne'a
RATAJ 2004 stan po operacji naczyniaka na twarzy
RAWA 1964 wieloogniskowa neuropatia ruchowa
REDUTA 1956 sporadyczny zespół móżdżkowy
REKSIO 2006 zaburzenia rozwoju o charakterze autystycznym
REMIGIUSZ 1990 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
RENIFER 2018 brak przedramienia i dłoni lewej
RINO 2010 zespół Downa
RITA 2007 wcześniacze powikłania poporodowe, niedotlenienie, wylew dokomorowy
ROBACZEK 1989 dziecięce porażenie mózgowe pod postacią spastyczną czterokończynową, padaczka lekooporna, głęboko upośledzony rozwój umysłowy
ROBOCIK 2002 nawracająca infekcja górnych i dolnych dróg oddechowych
RODODENDRON 1940 nadciśnienie tętnicze, Tachykardia, choroba zwyrodnieniowa stawów, dyskopatia szyjna i lędźwiowo-krzyżowa, niedoczynność tarczycy
RODZYNEK 2009 naczyniak krwionośnego oczodołu lewego
ROLF 2006 zespół Downa
ROLIŃSKI

Marcel - 2013

Grzegorz - 1984

autyzm dziecięcy (Marcel), uraz rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym z niedowładem czterokończynowym (Grzegorz)
ROLNIK 1980 rozległe krwotoczne stłuczenie płatów czołowych mózgu wskutek urazu głowy
ROMINKIEWICZ 2007 ciężka postać młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, osteoporoza posterydowa kręgosłupa, śródmiąższowe zapaenie płuc, polineuropatia aksonalna
ROMULUS 1959 miażdżyca zarostowa kończyn, stan po amputacji obu nóg na wysokości uda
RONALDO 2006 cukrzyca nr 1
ROSIAK 1952 stan po ciężkim urazie czaszkowo - mózgowymn
ROSZAK 2013 mózgowe porażenie dziecięce, niedowład spastyczny prawostronny
ROSSELA 1974 padaczka ogniskowa, encefalopatia
ROTTERDAM 1968l lewostronne porażenie połowicze
ROWER 1955 stwardnienie zanikowe boczne, przewlekła niewydolność oddechowa, Zespół Hashimoto w stadium niedoczynności tarczycy
ROXANA 1995 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
RÓŻYCZKA 2020 opóźnienie rozwoju psychoruchowego, wada serca
RUBIN 1999 niedowład wiotki kończyn dolnych
RUDZIELEC 2012 wcześniactwo z wieloma powikłaniami okołoporodowymi, opóźniony rozwój psychoruchowy
RUMCAJS 2016 wcześniactwo z licznymi powikłaniami
RUMIANEK 1975 mózgowe porażenie dziecięce, padaczka lekooporna, obustronny zanik nerwów wzrokowych, wada zgryzu, astma oskrzelowa
RUSOŁ 1975 stwardniające zapalenie mózgu, kurczowe porażenie czterokończynowe
RYBITWA 1990 rdzeniowy zanik mięśni
RYBKA 2004 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
RYCERZ 2010 autyzm dzeicięcy
RYGIEL 1980 guz komory czwartej mózgu o charakterze gwiaździaka, pooperacyjny zespół móżdżkowy
RYSIOWA 1988 ostra białaczka szpikowa
RYSOWNICZKA 1990 Zespół Downa
RYSZDYN 1964 zespół Arnolda-Chiari, cukrzyca insulinozależna
RYŚNAWRAT 2012 zespół Downa
RZĄDKOWSKA 1984 cukrzyca typu 1, retinopatia cukrzycowa
RZECZKA 1965 stwardnienie rozsiane
RZEŹNICZAK 1963 zespół móżdżkowy
SABCIA 1949 stan po amputacji obu kończyn dolnych na wysokości uda (krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych w następstwie miażdżycy tętnic)
SACIUK 2010 choroba genetyczna (brak chromosomu 22) - opóźniony rozwój psychoruchowy i mowy, dysfunkcje narządu ruchu
SADOWSKI 1984 tracheobronchomegalia z workowatym wrodzonym rozstrzeniem oskrzeli
SAGANOWSKI 1955 stan po uszkodzeniu Centralnego Układu Nerwowego
SAKARI 2009 przerost migdałka gardłowego w stopniu średnim, podśluzówkowy rozszczep podniebienia w stopniu lekkim, przerośnięcie języka, niedrożność trąbki słuchowej Eustachiusza po stronie prawej
SAMI 2004 mnogie idiopatyczne przyszyjkowe resorpcje korzeni
SAMOCHODZIK 2005 cukrzyca typu I
SANECZKARZ 1982 uraz kręgosłupa, uszkodzenie rdzenia kręgowego
SARA 2009 stan po założeniu zastawki komorowo otrzewnowej z powodu wodogłowia pokrwotocznego
SARENKA 2011 zespół Downa
SASANKA 2002 małogłowie, padaczka
SASETKA 2016 autyzm dziecięcy, opoźniony rozwój psychoruchowy
SATURN 1993 cukrzyca insulinozależna
SEBA 1993 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
SEBASTIAN 1997 zanik mięśni
SECESJA 1975 przewlekła niewydolnośc nerki przeszczepionej, nadciśnienie tętnicze, endometrioza, astma oskrzelowa
SECKEL 1977              1990 zespół Seckela (obie)
SELASZUK 1984 stwardnienie rozsiane
SELECT 2010 zespół Downa
SELERYNEK 2016 autyzm atypowy
SENDYKA 2002 rdzeniowy zanik mięśni
SENIOREK 1981 padaczka lekooporna, upośledzenie umysłowe umiarkowane
SERAFINA 1962 stwardnienie rozsiane, zmiany zwyrodnieniowe stawów kolanowych, niedoczynność tarczycy, Cukrzyca typu II, nadciśnienie tętnicze
SERDUSZKO 2013 wcześniactwo z licznymi powikłaniami, padaczka, opóźniony rozwój psychomotoryczny, obserwacja w kierunku dziecięcego  porażenia mózgowego
SERGIUSZ 2010 Zespół Downa, wrodzona wada serca, niedoczynność tarczycy
SERWY 1957 stan po amputacji w połowie długości podudzia lewego
SESKOWICZ 2008 opóźnienie etapów rozwojowych, zaburzenie funkcji motorycznych
SEWERYN JADWIGA 1994             1994 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
SFINKS 2002 jadłowstręt psychiczny
SHOGUN 1991 stwardnienie rozsiane
SIATKA 1982 Mózgowe porazenie dziecięce (niedowład czterokończynowy), zaburzenia mowy
SIDOROWICZ 2005 stan po operacji wrodzonej wady serca oraz wady układu jelitowego
SIEJKA 2008 ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej serca
SIELAWA 1983 wymaga profilaktycznej gastrectomi
SIENKIEWICZ 1997 mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe, pęcherz neurogenny
SIERAKOWSKA 1988 stwardnienie rozsiane
SIEWIERSKI 2014 Zespół Downa
SIKLIS 2008 autyzm wczesnodziecięcy, stopy płasko-koślawe
SIŁA 1987 choroba demielinizacyjna Centralnego Układu Nerwowego
SIMBA 1996 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
SIOSTRY 1997 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
SITARZ 1972 uraz wielonarządowy, m. in. kręgosłupa w wyniku wypadku komunikacyjnego
SIWEK 1985 skrajna niewydolność nerek IV stopnia, zespół nerczycowy, stan po leczeniu chirurgicznym z powodu nerwiakowłókniaka aortalnego, nadciśnienie tętnicze oporne na farmakologię
SKAFANDER 1988 stwardnienie rozsiane
SKAKANKA 2012 cukrzyca typu I
SKALAR 1979 uraz wielonarządowy w wyniku wypadku komunikacyjnego, porażenie kończyn dolnych w następstwie uszkodzenia kręgosłupa odcinka Th 12 - L1
SKAŁA 2010 autyzm
SKARB 2019 zespół krótkiego jelita, wada układu moczowego
SKAWINA 1974 glejak wielopostaciowy prawego płata potylicznego, oparacja w 2017 r.
SKĄPSCY 1990              1995     zespół Laurence-Moon-Biedla, postępujący proces zanikuy wzroku (obaj)
SKIBUŚ 2004 przepuklina oponowo-rdzeniowa, wodogłowie, p;orażenie wiotkie kończyn dolnych
SKOBEL 1979 powypadkowe złam,anie kregosłupa
SKONIECZNY 2010 Zespół Downa, wada serca - ADS II, niedoczynność tarczycy, białaczka szpikowa
SKORPION 1987 stwardnienie rozsiane
SKOWRONEK 1985 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
SKRZAT 2001 zespół Williamsa
SKRZYP 1989 uraz kręgosłupa, złamanie trzonu kręgu C-6
SKRZYPACZ 2009 stan po zabiegu operacyjnym z powodu wrodzonej zaćmy obu oczu
SKRUCZ 1962 stwardnienie rozsiane
SKURIAT 1980 czterokrotnie operowana z powodu guza w lewym kącie mostowo - móżdżkowym, głuchota po stronie lewej oraz głęboki niedosłuch pos tronie prawej, ograniczony kontakt słowny, porosza sie za pomocą wózka inwalidzkiego
SKWAREK 1987 cukrzyca typu I
SŁAWEK 1979 obrażenia powypadkowe - amputacja obu kończyn dolnych
SŁAWĘCKA 1957 stwardnienie rozsiane
SŁODZINKA 2004 dziecięce porażenie mózgowe 
SŁOMA 1983 stan po wypadku komunikacyjnym, uraz wielonarządowy, uraz kręgosłupa
SŁOMIAN 2010 zespół downa
SŁONECZKO 2003 wrodzony opóźniony rozwój psychoruchowy, hipoplazja ciała modzelowatego
SŁUPIANEK 1958 stan po operacji krwiaka podtwardówkowego, niedowład spastyczny kończyń dolnych i lewej kończyny górnej
SMERF 1977 schyłkowa niewydolność nerek
SMIGOL 2005 wcześniacze powikłania okołoporodowe, małogłowie, dziecięce porażenie mózgowe
SMOCZEK

Krystian - 2009

Jakub - 2012

Krystian - całościowe zaburzenia rozwojowe pod postacią Zespołu Aspergera, Jakub - autyzm dziecięcy
SNELA 2003 wrodzona łamliwość kości, skrzywienie boczne kręgosłupa, zespół Shwachmana - Diamonda, wrodzona lipomatoza trzustki, refluks żołądkowo - przełykowy, zespół Aspergera
SOBONIAK 2005 mózgowe porażenie dziecięce, spastyczny niedowład czterokończynowy
SOCHA 2012 wada genetyczna (delecja chromosomu 6 q 15q16.1 oraz inwersja chromosomu 10 p15.1 q23.2), autyzm zaburzenia odporności
SOCJOLOG 1985 cukrzyca typu I
SOKÓŁ 2000 zespół Downa
SOLANGE 2010 dysplazja metatropiczna
SONIA 1970 stan po zawale serca, nadciśnienie tętnicze, astma oskrzelowa, zapalenie błony śluzowej żołądka
SOSENKA 1993 wielonarządowy uraz czaszkowo-mózgowy
SOWICZ 1989 urazowe uszkodzenie mózgu (w wyniku wypadku drogowego), rozległe nieprawidłowe funkcjonowanie kory
SÓWKA 1983 stwardnienie rozsiane
SPERANZA 2022 obustronne upośledzenie słuchu czuciowo-nerwowe
SPIDER 2000 wodogłowie wewnętrzne, przep[uklina oponowo-rdzeniowa okolicy lędźwiowej
SPINECZKA 1999 opóźniony rozwój psychomotoryczny, padaczka
SPORTOWIEC 2009 hamartoma - guz o charakterze nienowotworowym
SPRAWNOŚĆ 1979 stan po zabiegu przeszczepu szpiku kostnego zwyrodnienioe sznurów bocznych rdzenia kręgowego
SPRĘŻYNKA 2018 autyzm dziecięcy
SPROKET 1970 niedowład lpołowiczny lewostronnystan po usunietym  krwiaku śródmózgowym, malformacja tętniczo-żylna, padaczka, przepuklina pachwinowa lewostronna
SPRYCIULA 2015 stan po dwóch udarach krwotocznych w przebiegu malformacji naczyniowej, niedowład połowiczy prawostronny, afazja motoryczna, zez rozbierzny oka lewego
SREBERKO 2008 niedorozwój ciała madzelowatego, cechy dysformiczne twarzy
SROCZKA 1995 dziecięce porażenie mózgowe, padaczka ogniskowa
STACHOWSKA 1979 ostra białaczka limfoblastyczna B-common PH(-)
STACYJKOWO 2013 autyzm dziecięcy, opóźniony rozwój psychoruchowy
STADALA 1961 wiotki niedowład kończyn dolnych
STANDIO 2009 dystrofia mięśniowa Ducheanne'a/Beckera
STANEK 2014 opóźniony rozwój psychoruchowy
STANJUN 1952 CRS oka prawego
STARCZEWSKA 2012 lewostronny niedosłuch zmysłowo-nerwowy w stopniu głebokim, obniżone napięcie mięśniowe w osi głowa - tułów
STAŚ 1997 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
STAWIREJ 1963 stwardnienie rozsiane
STAWSKI 1953 stan po amputacji udowej lewostronnej, miażdżyca, cukrzyca t. 2
STEC 1996 uraz powypadkowy, uszkodzenie nogi
STEFAN 1982 lekooporna padaczka ogniskowa ZMIANY GUZOWATE W PRAWYM PŁACIE CZOŁOWYM
STEJSI 1974 stan po operacji kręgosłupa, dokuczliwe bóle kręgosłupa odcinka lędźwiowego
STELLA 2019 genetyczny zespół wad wrodzonych
STOKROTKA 2004 dziecięce porażenie mózgowe, upśledzenie umysłowe
STOPKA 1987 cukrzyca typu I, choroba Gravesa-Basedowa
STORCZYK 1992 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
STRAUBE 2011 wcześniacze powikłania okołoporodowe, stan po zabiegu operacyjnym wady wzroku, iplantacja zastawki komorowo-otrzewnowej
STRAŻAK 1965 stan po urazie czaszkowo-mózgowym
STROJEK 1997 zespół dysmorficzny, zaburzenia rozwojowe
STRUZICZKA 2014 wcześniactwo z niską masą urodzeniową, wrodzona wada serca - blok przedsionkowo-komorowy
STRZAŁKA 2011 wrodzone wady rozwojowe układu kostno - szkieletowego - całkowity rozszczep wargi i podniebienia, stopy końsko-szpotawe, liczne palcozrosty
STRZELBA 2013 Zespół Aspergera
STRZELEC 1976 obrzęk mózgu, stłuczenie tkanki mózgowej, złamanie strzałki, uraz stawu wypadek komunikacyjny
STUDNIA 1975 zanik korowy obu półkul móżdżku i robaka
STYCZEŃ 1997 dysfunkcja wielonarządowa, opóźniony rozwój umysłowy, stan po operacji z powodu wrodzonej wady serca, wada wymowy
SUCHAŃSKI 1972 stan po zabiegu neurochirurgicznym - usunięcia ostrego krwiaka podtwardówkowego
SUCHAREK 1998 zespół wad wrodzonych, małogłowie, wiotkość, nieprawidłowy układ kostny
SUKIENNIK 2015 padaczka lekooporna, opóźniony rozwój psychoruchowy, zaburzenia ruchu i postawy
SULI 1985 powypadkowy uraz mózgu, niedowład spastyczny czterokończynowy
SUZI 2007 zespół Downa
SYCÓW 1958 znaczna niepełnosprawność ruchowa w przebiegu choroby Parkinsona
SYKULSKA 1977 pęcherz neurogenny, neuralagia postherpetyczna, nietolerancja histaminy, zespół bolesnej miednicy i zmiany zwyrodnieniowe siatkówki z cechami niedokrwienia, astma oskrzelowa, przewlekłe stany zapalne żołądka, gardła i krtani, borelioza
SYLWESTER 2006 stan po zatrzymaniu krążenia wskutek podtopienia, pastyczne porażenie czterokończynowe, padaczka
SYLWIA 1959 stwardnienie rozsiane
SYNEK 1997 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
SYNOWSKI 1997 Zespół Downa
SYPNIAK

1995

1970

ostre poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego, niedowład kończym

stan po operacji guza głowy trzustki

SYRENKA 2006 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
SYRINGOMIELIA 1947 niedowład czterokończynowy w przebiegu mielopatii i siringomielii na poziomie C3-C6
SZABLEWSKI 2013 powikłania okołoporodowe: zapalenie płuc, niewydolność oddechowa; choroba metaboliczna - zespół LCHAD - wrodzony zespół zaburzeń utlenowania kwasów tłuszczowych - nieuleczalna choroba prowadzaca do niedowracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym
SZABŁOWSKA 1971 stan po udarze lewej półkuli mózgu
SZAFRAŃSKI 200SZCZEPA8 choroba Leśniowskiego-Crohna
SZAŁA 2006 dysformiczne cechy twarzoczaszki, stan po zabiegu rozszczepu podniebienia
SZANSA 1975 stwardnienie rozsiane
SZAREK 1983 ataksja rdzeniowo - móżdżkowa, niedowład czterokończynowy i zaburzenia równowagi
SZARKOWICZ 2014 opóźniony rozwój psychoruchowy na tle genetycznym, niedosłuch, nadwzroczność, astygmatyzm krótkowzroczny obu oczu
SZARPAK 2010 encefalopatia nieditlenieniowo-niedokrwienna, uszkodzenie CUN
SZASIA 1993 zespół Downa, wada serca, upośledzenie słuchu
SZCZEPANEK 2011 zespół Downa
SZCZEPAŃSKA 1956 cukrzyca t.2, miażdżyca, stan po amputacji lewej kończyny dolnej na poziomie podudzia
SZCZERBATEK 2014 afazja motoryczna, zaburzenia rozwoju mowy
SZCZĘŚLIWIEC 1985 uraz czaszkowo-mózgowy powypadkowy
SZCZUREK 2017 autyzm, afazja ruchowa (brak mowy czynnej)
SZCZYPIOR 2011 Zespół Aspergera
SZEWCZYK 2009 wrodzone skrzywienie boczne kręgosłupa, spowodowane wrodzoną wadą rozwojową kości, cechy dysmorficzne, obustronny niedosłuch czuciowo - nerwowy
SZKRAB 2001 zespół Angelmana, padaczka
SZMARAGD 2002 aganezja ciała modzelowatego, zaburzenia napadowe
SZMITA 1980 chłoniak Hodgkina - postać pierwotnie oporna, stan po chemioterapii, wznowa po autoprzeszczepie szpiku
SZPAK 1946 chłoniak limfoplazmocytowy
SZPONAR 1996 Zespół Downa
SZPRYNGIEL 1950 poliradikuloneuropatia czuciowo-ruchowa, miastenia, cukrzyca typu II, nadciśnienie tętnicze
SZTABKA 1998 arthrogrypoza, stan po operacji wady wrodzonej stóp
SZTANDAR 1968 rak płuc
SZTOPEK 1968 stan po złamaniu kręgosłupa odcinka piersiowego TH5, TH6, porażenie kończyn dolnych
SZTRAMSKA 2009 encefalopatia, opóźniony rozwój psychoruchowy
SZUMAŁA 1976 stwardnienie rozsiane
SZUN 2005 wielomiejscowa malformacja żylna głowy i szyi oraz gardła i jamy ustnej stan po zabiegu operacyjnym
SZWAGIER 1979 stan śpiączki po wielonarządowych rozległych urazach, w tym uszkodzeniu mózgu (na skutek wypadku przy pracy)
SZYBOWIEC 1990 limfadenopatia śródpiersia i nadobojczyka lewego
SZYKAS 1987 stan po amputacji kończyny lewej dolnej, liczne obrażenia
SZYMCZYKIEWICZ 2002 dziecięce porażenie mózgowe
SZYMEK 1999 cukrzyca typu I
SZYMWRÓB 2010 wodogłowie i przepuklina oponowo-rdzeniowa
SZYSZECZKA 2007 zespół Aspengera, całościowe zaburzenia rozwojowe
ŚLICZNOTKA 2009 rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem oraz pęcherzem neurogennym, wrodzone zniekształcenie kończyn dolnych
ŚLIWECZKA 1987 dziecięce porażenie mózgowe, padaczka 
ŚLUSARCZYK 1976 przewlekłe schorzenie neurologiczne
ŚMIESZEK 1992 mózgowe porażenie dziecięce z niedowładem spastycznym czterokończynowym z przewagą strony lewej
ŚNIATAŁA 2019 autyzm dziecięcy, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, zaburzenia rozwoju mowy i języka
ŚNIEŻEK 2014 autyzm
ŚNIEŻYNKA 2002 rdzeniowy zanik mięśni
ŚPIOSZEK 2010 zespół Downa, niedoczynność tarczycy
ŚREDZIANIN 1963 stan po urazie czaszkowo-mózgowym
ŚWIAT ANDZI 2007 autyzm dziecięcy
ŚWIATEŁKO 2005 powikłania okołoporodowe, zespół Downa
ŚWIDEREK 1983 ostre zaburzenia odżywiania
TABALUGA 2017 wrodzony brak gałki ocznej lewej, zakwalifikowany do zabiegu wszczepu do oczodołu implantu samorozprężającego
TABLECIK 2002 Zespół Downa, niedoczynność tarczycy, choroba Hashimoto
TADEUSZ 1982 stan po amputacji kończyn dolnych: prawa - na poziomie podudzia, lewa - na poziomie uda (wypadek komunikacyjny)
TALAR 1975 ostra białaczka promielocytowa
TALCIA 1989 niedowład czterokończynowy po przebytej leminektomii z powodu guza śródrdzeniowego
TALIZMAN 1963 stwardnienie rozsiane
TANCERZ 1986 uraz wielonarządowy czaszkowo-mózgowy
TANIEC 1994 stan po okołoporodowym niedotlenieniu mózgu, porażenie czterokończynowe
TATUSIOWA 2021 Zespół Downa
TEDDY 1992 cukrzyca typu I
TEKIELA 2005 dziecięcy autyzm
TELATYŃSKI 1966 stan po amutacji kończyny dolnej prawej
TELESZ 2009 skolioza idiopatyczna młodzieńcza
TELETUBIŚ 2001 dziecięce porażenie mózgowe, padaczka
TELEWIZOREK 2017 dystrofia mięśniowa
TENCZA 2010 padaczka
TEODOR 2015 Zespół Downa, niedoczynność tarczycy, wnętrostwo, refluks, osłabione napięcie mięśniowe, obniżona odporność
TEPEREK 1969 stan po usunięciu gałki ocznej z powodu nowtworu
TERAPEUTKA 1955 ostra zatorowość płucna, udar niedokrwienny mózgu, niedowład lewostronny, stan po alloplastyce lewego stawu biodrowego
TERKA 1968 choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, cukrzyca, stan po amputacji udowej lewostronnej
TĘCZA 1976 stwardnienie rozsiane
TKACZYK 2008 zespół Downa
TOBIASZ 1973 cukrzyca typu I
TOLA 2015 Zespół Downa, zaburzona koordynacja ruchowa i obniżone napięcie mięśniowe, stan po korekcie wady serca
TOMALA 2004 rozszczep kręgosłupa z wodogłowiem
TOMEK 2004 małogłowie, wadea rozwojowa mózgowia
TOMKOWIACZEK 2014 małogłowie, stan po leczeniu operacyjnym z powodu wrodzonej przepukliny oponowo-rdzeniowej odcinka krzyżowego kręgosłupa, opóźniony rozwój
TOMNAT 2004 stan po urazie wielonarządowym, uszkodzenie kręgosłupa i rdzenia
TOPAZ 1980 stwardnienie rozsiane
TOPCIA 1980 stwardnienie rozsiane
TOPODLEŚ 1987 niedowład kończyn dolnych i uszkodzenie splotu ramiennego lewego w wyniku urazu wielonarządowego, w tym urazu czaszkowo-mózgowego i złamania kręgosłupa odcinka Th10 i Th11 (wypadek komunikacyjny)
TOPOŁA 2008 autyzm dziecięcy, całościowe zaburzenia rozwoju
TORCIA 2009 opóźniony rozwój psychoruchowy, padaczka
TORPEDA 2014 Zespół Downa, wrodzona wada serca, obniżone napięcie mięśniowe, obserwacja w kierunku niedoczynności tarczycy
TOSIA 2013 wcześniactwo, rozszczep podniebienia miękkiego i twardego, znaczny ubytek słuchu
TRAKTOR 2007 opóźniony rozwój psychoruchowy
TRAWIŃSKI 2011 jałowa martwica lewego stawu biodrowego, porusza się na wózku inwalidzkim
TRĄBKA 1968 polineuropatia czuciowo-ruchowa, cukrzyca typu II
TREBRON 1992 uraz wielonarządowy w tym liczne złamania, m. in. miednicy i podudzi, uszkodzenie kręgosłupa Th 8,9, L1 z poprzecznym uszkodzeniem stożka rdzenia kręgowego i porażeniem kręgosłupa
TROJACZEK 2013 wcześniactwo z licznymi powikłaniami, m. in. wodogłowiem pokrwotocznym, niedokrwistością wcześniaków i encefalopatią niedotleniowo-niedokrwienną; obniżone napięcie mięśniowe, zez, opóźniony rozwój psychoruchowy
TROJANOWSKI 1984 stan po amputacji podudzia lewego
TROPI 1974 białaczka limfobiastyczna stan po transplantacji wątroby
TROPICIEL 1985 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
TROSKA 2001 zespół Reckling-Hausena, epilepsja
TRUDZIK 2012 autyzm dziecięcy
TRUPKIEWICZ 2012 wcześniactwo ze złożoną wadą układu moczowego, stan po operacji polegającej na wyłonieniu przetok moczowodowych
TRUSKAWECZKA 2006 niedowład wiotki kończyn dolnych, przepuklina oponowo-rdzeniowa okolicy krzyżowo-lędźwiowej
TRZCIŃSKA 1998 uraz mózgowo - czaszkowy i złamania kości miednicy, kręgów C2, C6, C7 i twarzoczaszki (upadek z wysokości)
TRZEŚNIOWSKA 2004 dziecięce porażenie mózgowe pod postacią czterokończynową spastyczną, padaczka lekooporna, stan po operacji z powodu patologicznego zwichnięcia lewego stawu biodrowego, dziewczynka nie mówi, nie chodzi i nie siedzi samodzielnie
TRZYNASTKA 2017 stan po wodogłowiu pokrwotocznym i leczeniu operacyjnym wodogłowia, słabe widzenie, opóźnienia w rozwoju
TUJA 1974 stwardnienie rozsiane
TULIPAN 2010 zespół Downa
TULIŚ 2008 wady wrodzone kończyn dolnych, obustronna dysplazja bioder
TURKUS 1946 nowotówr złośliwy pęcherza moczowego, stan po usunięciu nerki i moczowodu lewego oraz pęcherza mocozwego
TURNO 2003 kostnomięsak kości udowej prawej, podejrzenie przerzutów do płuc
TUSIA 1995 dziecięce porażenie mózgowe
TWARDOWSKI 1984 stan po przebytej w dzieciństwie chorobie nowotworowej - skolioza znacznego stopnia, zwyrodnienia wielostawowe, zniekształcenia miednicy i kończyn, spastyczne przykurcze
TWARZ 1980 stan po urazie twarzoczaszki i przeszczepie twarzy
TYBET 2005 wcześniactwo z licznymi powikłaniami, wodogłowie pokrwotoczne, poważna wada narządu wzroku
TYBIŃSKA 1970 niedowałd kończyn górnych i porażenie kończyn dolnych w wyniku poważnego urazu czaszkowo-mózgowego z krwiakiem podtwardówkowym i rozległym stłuczeniem mózgu (wypadek komunikacyjny w 1987 roku)
TYGRYSEK 2008 wrodzony niedorozwój małżowin usznych, zarośnięcie przewodów słuchowych
TYNECZKA 2007 zespół Downa
UCIECHA 2001 zaburzenia rozwojowe ze spektrum autyzmu
UFNOŚĆ 2011 autyzm z całościowymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, padaczka, małogłowie
UKOCHANY 2020 wada rozwojowa mózgu, padaczka lekooporna
UPARCIUCH 1997 stan po zabiegu operacyjnym z powodu guza śródmózgowia, zespół bólowy głowy, zaburzenia koncentracji, pamięci
URBAŃCZYK 1976 dziecięce porażenie mózgowe, padaczka lekooporna, znacznie opóźniony rozwój umysłowy
UROCZYSKO 1976 stwardnienie rozsiane
URWISEK 1999 zespół Downa, wada serca
USŁYSZEĆ 1997 ubytek słuchu, przewlekłe zapalenie ucha środkowego prawego, kilkakrotnie operowana z powodu perlaka
USZATEK 1996 zespół Downa
UŚMIECH 2002 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
VIDEOCOP 1972 stwardnienie rozsiane
WACEK 2001 dziecięce porażenie mózgowe 
WAGNER 2012 wcześniak z powikłaniami, dysplazja oskrzelowo-płucna
WAGONIK 2011 autyzm dziecięcy
WAKULSKI 2020 Zespół Downa
WALCZAK 1964 niedowład lewostronny w wyniku urazu czaszkowo-mózgowego, stan po operacji usunięcia ostrego krwiaka podtwardówkowego znad prawej półkuli mózgu oraz odbarczenia kostno-twardówkowego
WALDEMAR 1959 nowotwór złośliwy nerki z rozsiewem do płuc
WALECZNY 2020 zespół określonych wad wrodzonych
WANDA 1947 cukrzyca insulinozależna stan po wysokich amputacjach kopńczyn donych
WARKOCZYK 2016 Zespół Downa, wada serca, niedoczynność tarczycy, opóźniony rozwój psychomotoryczny
WASIOŁEK 1997 autyzm wczesnodziecięcy, padaczka, dziecięce porażenie mózgowe, skolioza nerwowo-mięśniowa, opóźniony rozwój psychofizyczny
WASITA 2014 porażenie dziecięce, małogłowie, padaczka, opóźniony rozwój psychoruchowy
WASIUKIEWICZ 1982 stwardnienie rozsiane
WASU 2003 zespół Downa, niedoczynność tarczycy
WAWEL 2013 autyzm dzieciecy
WAWRZYNIAK 2002 Zespół Downa, opóźniony rozwój mowy
WAŻKA 2011 autyzm dziecięcy
WĄSCY  2013 skrajne wcześniactwo z licznymi powikłaniami: ciężka zamartwica urodzeniowa, wodogłowie pokrwotoczne, niedoczynność tarczycy, niewydolność oddechowa, retinopatia wcześniacza                                                                                       
WENDZONA 2012 choroba LCHAD - zaburzenia przemiany długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, zaburzenia gospodarki fosforowo - wapniowej oraz lipidowej
WENELSKI 2018 mikrocja z artezją, rozszczep podniebienia miękkiego i częściowo twardego
WERA 2003 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
WERBEL 1957 stwardnienie rozsiane
WERONIKA 2002 zespół wad serca
WERSEL 2012 autyzm, padaczka, całościowe zaburzenia rozwoju
WERSZLER 2002 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
WESOŁA 1979 autyzm
WIĄZÓW 1984 mózgowe porażenie dziecięce, padaczka, głębokie upośledzenie
WICHEREK 2012 wcześniactwo z licznymi powikłaniami: niewydolność oddechowa,neuropatia czuciowo-ruchowa Charcot-Marie-Tooth typ 1A
WIECZOREK 2008 encefalopatia, opóźniony rozwój psychoruchowy
WIELGOSZ 2014 Zespół Downa, skaza białkowa, obniżone napięcie mięśniowe
WIELGUS 1980 guz kanału kręgowego, ziarniak zewnątrzoponowy
WIELOSZEK 2007 zespół mieloblastyczny po zabiegu allogenicznego przeszczepienia komórek krwiotwórczych
WIERCIK 2000 wcześniak, liczne choroby i powikłania
WIERZBA 1971 Zespół Evansa
WIESIA 1956 stwardnienie rozsiane
WIETRZYK 2017 zespół Downa, niedoczynność tarczycy, obniżone napięcie mięśniowe
WIEWIÓRKA 2010 opóźniony rozwój psychoruchowy, afazja motoryczna, nadpobudliwość psychoruchowa
WIGILIA 2010 zaburzenia autystyczne o podłożu genetycznym
WIGRY 1994 stan po zabiegu urazowej amputacji na wysokości 1/3 goleni prawej i lewego przedstopia
WIGWAM 1974 uszkodzenie rdzenia kręgowego po urazie
WIKA 2003 zespół genetyczny Silver-Russela - niedobór wzrostu i masy ciała
WIKING 2015 autyzm dziecięcy
WIKTOR 2008 zespół wad wrodzonych budowy mózgo- i twarzoczaszki
WIKTOROWICZ 1972 złosliwy nowotwór głowy trzustki
WILCZEK 1996 stan po operacjach obu stóp i kolan
WILELA 1960 otępienie czołowo - skroniowe, hiperlipidermia, niedoczynność tarczycy
WILKMIR 1961 stwardnienie rozsiane
WIOSNA 2002 autyzm wczesnodziecięcy
WIPPO 2013 opóźniony rozwój psychoruchowy, padaczka objawowa
WIRUSEK 1992 stwardnienie rozsiane
WISIENKA 1994 dziecięce porażenie mózgowe, padaczka lekooporna 
WIŚNIEWSKA 2007 lekkie upośledzenie umysłowe, zaburzenia hiperkinetyczne z deficytem wagi, zaburzenia zachowania i emocji
WITALIS 2008 autyzm dziecięcy, opóźniony rozwój psychoruchowy, odpływy pęcherzowo - moczowodowe 3. stopnia
WITUŚ 2002 zmiażdżenie obu stóp w wypadku komunikacyjnym
WIWI 2004 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
WŁOSZKA 1996 arthrogrypoza
WNĘK 1975 dziecięce porażenie mózgowe, niedowład kończyn dolnych
WOBLER 1993 powypadkowy uraz podudzia prawego
WODNICZKA 2016 stwardnienie guzowate - choroba genetyczna, padaczka lekooporna, opóźnienie rozwoju psychoruchowego
WODOLANDIA 1989 dysfunkcja układu drenującego komory mózgu, torbiel podpajęczynkowa plata skroniowego prawego mózgu, ślepota obuoczna
WODZIŃSKA 2010 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
WOJBART 2009 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
WOJBÓRZ 2013 obustronna głuchota czuciowo-nerwowa
WOJCIECHOWSKA 2013 diaplegia spastyczna - schorzenie neurologiczne polagające na porażeniu kończyn dolnych, inne problemy zdrowotne, wynikające ze skrajnego wcześniactwa (kardiologiczne, neurologiczne, logopedyczne)
WOJKA 1978 stwardnienie rozsiane
WOJOWNIK 1980 cukrzyca typu I
WOJTUŚ 1995 dystrofia mięśnowa typu Duchenna
WOJTYŁŁO 1989 dziecięce porażenie mózgowe, padaczka, opóźniony rozwój umysłowy
WOLIMIERZ 2012 padaczka objawowa ogiskowa, niedowład połowiczy lewostronny, piramidowy
WOLNA 2013 padaczka, niedoczynność tarczycy, opóźnienie rozwoju psychoruchowego
WOLSZTYNIAK 2005 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym, padaczka
WOŁKOWIECKI 2003 brak zawiązków zębów stałych w ilości 28
WOŁOWICZ 1990 mózgowe porażenie dziecięce, dyzartria, czterokończynowa niezborność, ruchy atetotyczne
WOŹNIAK 2015 obustronny niedosluch lekkiego stopnia
WÓZEK 1961 stan po resekcji guza śródrdzeniowego, niedowład spastyczny kończyn dolnych
WÓZKERS 1984 przewlekłe schorzenie neurologiczne, niepełnosprawność  poruszanie się na wózku
WROCMAR 1975 stan po urazie rdzenia w odcinku C, niedowład spastyczny czterokończynowy
WROŃSKI 1992 choroba Filum napięcie rdzenia wywołane nadmiernym napiętym więzadłem końcowym
WRÓBELEK 2003 wcyeśniak z licznymi powikałniami poporodowymi
WRÓBLEWSKI 2016 opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, astma oskrzelowa, padaczka, wysoka nadwzroczność, Zespół Verheij
WRÓŻKA 2000 stan po przeszczepie serca, niedowład połowiczy prawostronny
WRZOS 2002 autyzm dziecięcy
WSPARCIE 2008 wielkogłowie, wodogłowie, globalne opóźnienie rozwoju psychomotorycznego
WUJCZYK 2015 mózgowe porażenie dziecięce - postać czterokończynowa, niedowidzenie, niedosłuch, wodogłowie krwotoczne po przebytym zapaleniu opon mózgowo - rdzeniowych
WYGLĄDACZ 2013 Zespół Nijmegen - małogłowie, dysmorfia twarzy, złożony niedobór odporności; obniżone napięcie mięśniowe oraz asymetria ułożeniowa
WYJĄTKOWA 2010 choroba metaboliczna - deficyt LCHAD
WYNALAZCA 2008 Zespół Aspergera
YADE 1992 białaczka limfoblastyczna
YOANA 1977 stwardnienie rozsiane
YUPANKI 2012 padaczka, opóźniony rozwój mowy, trudności w karmieniu, senne bezdechy
ZABŁOCKI 2017 autyzm dziecięcy
ZABŁOSIA 2002 cukrzyca typu I
ZACHARIASZ 2008 stan po zabiegu przepukliny oponowo-rdzeniowej, wodogłowie
ZAGÓRSKI 1989 całościowe zaburzenia rozwoju oraz zespół łamliwego chromosomu X, padaczka nawracające infekcje układu oddechowego
ZAJDEL 2010 autyzm dziecięcy
ZALEWSKA 2001 dziecięce porażenie mózgowe, opóźniony rozwój psychoruchowy i mowy
ZALWERT 2014 ostra białaczka limfoblastyczna z komórek pre-B
ZAPLĄTANY 2010 asymetria i poszerzenie układu komorowego, globalne zaburzenia rozwojowe, koncentracji, zapamiętania, emocji i mowy, padaczka uogólniona
ZAWADA 2006 dystrofia mięśniowa
ZAWODNICZKA 2018 MPD, opóźnienie rozwoju psychoruchowego
ZDOBYLAK 2014 złożona wada kręgosłupa, skolioza, zaburzony rozwój żeber lewych, krótsza kończyna dolna lewa
ZDUNY 1981 przewlekła niewydolność nerek, stan po zabiegu przeszczepu nerki, dna moczanowa
ZEFIR 1977 stan po zmiażdżeniowej amputacji na poziomie przedramienia prawego
ZEMAN 1977 cukrzyca typi I, stan po zabiegu amputacji podudzia lewego
ZETOREK 2010 zespół Downa
ZGARDA 2014 wcześniactwo z licznymi powikłaniami, m.in. nieprawidłowy rozwój psychoruchowy
ZGRZYTEK 2010 zespół Downa
ZIARNINIAK 1978 zapalenie naczyń z ziarniniakowatością, uszkodzenie nerek i płuc
ZIELONA 1993 obustronny niedosłuch zmysłowo-nerwowy
ZIĘBA 2012 zespół Jouberta, uropatia z odpływem pęchorzowo-moczowodowym, hipoplazja nerki lewej, niedoczynność tarczycy, zez zbieżny dwuoczny
ZIGZAK 2006 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
ZIKUDĄB 1990 stan po ciężkim urazie wielonarządowym
ZIOMALKA 2017 autyzm dziecięcy
ZIOMEK 1993 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
ZIÓŁKO 2001 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
ZIUTEK 1961 stan po amputacji kończyny dolnej lewej, cukrzyca typu II
ZŁOMEK 2007 autyzm dziecięcy
ZODIAK 1950 ostra niewydolność nerek, miazdżyca tętnic, cukrzyca insulinoniezależna, choroba niedokrwienna serca, stan po amputacji kończyn dolnych
ZOFIA 1964 stwardnienie rozsiane
ZOLKA 2005 uszkodzenie centralnego układu nerwowego, zespół Dandy-Walkera
ZUBOWICZ 2016 gładkomózgowie - wrodzona wada mózgowia, padaczka oporna na leczenie pod postacią zespołu Westa
ZUCH 2000 choroba Leśniowskiego-Krohna
ZWIECH 2016 zaburzenia wielonarządowe wynikające z wrodzonej choroby metabolicznej, m.in. zanik nerwów wzrokowych, hipoplazja mózgu i móżdżku, opóźnienia rozwojowe
ZWOLAK 1994 przepuklina mózgowo-rzdzeniowa, stan po operacji patologicznego złamania kości udowej lewej
ZYBURA 2009 stan po zabiegu neurochirurgicznym nowotworu złośliwego mózgu
ZYSZEK 2012 niepełnosprawność sprzężona, niedowiczenie, zaburzenia percepcji słuchowej
ŻABKA 2006 stan po liocznych zabiegach usunięcia naczyniaków
ŻAK 2007 zespół Downa
ŻANDAREK 1982 wrodzone zaburzenie czucia bólu
ŻANETA 2004 dziecięce porażenie mózgowe z czterokończynowym niedowładem spastycznym
ŻELEK 2008 wada serca, encefalopatia niedotleniowo-niedokrwienna, hipoplazja ciała modzelowatego
ŻÓŁWIKI 1992             2002 niepełnosprawność w znacznym stopniu, wada wzroku, głuchota - oboje
ŻURAWINKA 2012 całościowe zaburzenia rozwoju ze spaktrum autyzmu
ŻUREK 2002 autyzm wczesnodziecięcy
ŻWIREK 1999 wcześniactwo z licznymi powikłaniami
ŻYLAK 1969 stwardnienie rozsiane
ŻYRAFA 1997 upośledzenie umysłowe, znaczny niedosłuch
ŻYWIEŃ 1993 kifoskolioza odcinka piersiowo-ldźwiowego kręgosłupa z narastającą kifozą
Username:
User Login
Your Email
*