DOFROZ Header

DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU
OCHRONY ZDROWIA

"DOLFROZ"

ul. Lotnicza 37; 54-154 Wrocław

KRS: 0000050135

NIP: 899-17-72-534

REGON: 005950309

    

MenuBar
 
Space

  Wyszukiwarka treści na stronie:

Menu
Fundacja DOLFROZ Fundacja DOLFROZ
Nowa Wersja Strony Nowa Wersja Strony
Zarząd fundacji Zarząd fundacji
Cele fundacji Cele fundacji
Statut Statut
Darowizny Darowizny
Od osób prawnych Od osób prawnych
Od osób fizycznych Od osób fizycznych
1 Procent na OPP 1 Procent na OPP
1 Procent INFO 1 Procent INFO
Sprawozdania Sprawozdania
Kontakt Kontakt
Podopieczni fundacji Podopieczni fundacji
Otwarcie subkonta Otwarcie subkonta
Wydatki z subkont Wydatki z subkont
Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi
New Node New Node
Dokumentacja wydatków Dokumentacja wydatków
Sprawdz Subkonto Sprawdz Subkonto
Mapa serwisu Mapa serwisu
RODO RODO
Darczyńcy

Aktywnie wspierają nas

Celem Fundacji jest działalność charytatywna na rzecz ogółu społeczności oraz udzielanie pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia, a w szczególności przyczynianie się do:

  • wykorzystania śmrodków materialnych i finansowych dla utrzymania i rozwoju obiektów służby zdrowia,
  • polepszania zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, w aparaturę diagnostyczną, terapeutyczną i inne
    niezbędne urządzenia oraz materiały służące utrzymaniu i poprawie stanu higienicznego,
  • rozwoju wiedzy medycznej i technicznej podnoszenia kwalifikacji kadry w tych dziedzinach
  • zapobiegania chorobom zwłaszcza społecznym i urazom, udzielanie pomocy przy rehabilitacji ich skutków, 

Fundacja realizuje swoje cele głównie poprzez:

  • gromadzenie i wykorzystanie na cele ochrony zdrowia i pomocy społecznej środków materialnych i finansowych otrzymywanych z kraju i z zagranicy,
  • współdziałanie z zainteresowanymi organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami naukowymi i diagnostyczno-terapeutycznymi oraz innymi związanymi ze służbą zdrowia w kraju i zagranicą,
  • prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczno-szkoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem środowiska medycznego.
  • organizowanie zgodnie z obowiązującym prawem publicznych zbiórek środków pieniężnych i rzeczowych w zakładach pracy, instytucjach oraz przy okazji imprez kulturalnych, sportowych i dobroczynnych, wykorzystanie środków finansowych pochodzących ze zbiórek publicznych, darowizn, nawiązek, świadczeń pieniężnych, odpisów podatkowych na pokrycie kosztów leczenia pacjentów nie objętych procedurami resortu zdrowia.
 

Fundacja swoją działalność prowadzi na podstawie rocznych programów i preliminarza przychodów i wydatków

zatwierdzanych przez Radę Fundacji.

PrinterFriendly
Wersja optymalna do druku
SocjalSmall

stopka
    ul. Lotnicza 37; 54-154 Wrocław tel. Tel: (71) 344 03 23, Tel/Fax: (71) 342 89 65, e-mail: dolfroz@dolfroz.pl        Polityka Cookies
Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*