DOFROZ Header

DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU
OCHRONY ZDROWIA

"DOLFROZ"

ul. Lotnicza 37; 54-154 Wrocław

KRS: 0000050135

NIP: 899-17-72-534

REGON: 005950309

    

MenuBar
 
Space

  Wyszukiwarka treści na stronie:

Menu
Fundacja DOLFROZ Fundacja DOLFROZ
Nowa Wersja Strony Nowa Wersja Strony
Zarząd fundacji Zarząd fundacji
Cele fundacji Cele fundacji
Statut Statut
Darowizny Darowizny
Od osób prawnych Od osób prawnych
Od osób fizycznych Od osób fizycznych
1 Procent na OPP 1 Procent na OPP
1 Procent INFO 1 Procent INFO
Sprawozdania Sprawozdania
Kontakt Kontakt
Podopieczni fundacji Podopieczni fundacji
Otwarcie subkonta Otwarcie subkonta
Wydatki z subkont Wydatki z subkont
Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi
New Node New Node
Dokumentacja wydatków Dokumentacja wydatków
Sprawdz Subkonto Sprawdz Subkonto
Mapa serwisu Mapa serwisu
RODO RODO
Darczyńcy

Aktywnie wspierają nas

Od 1 września 2012 umożliwimy sprawdzenie stanu subkonta.
Funkcja dostępna jest po zalogowaniu.

Osoby zainteresowane otworzeniem na rachunku bankowym Fundacji subkonta w celu zbierania funduszy na rzecz osoby przewlekle chorej winny:
 • pobrać „Wniosek o otwarcie subkonta dla osoby fizycznej”

Pobierz wniosek Wniosek w formacie DOC  Wniosek w formacie PDF 

wypelnij  Oświadczenie Wnioskodawcy-Dysponenta  

oraz  Oświadczenie Podopiecznego 

 • Wnioskodawcą o otwarcie subkonta może być:
 • pacjent
 • prawni opiekunowie pacjenta (w przypadku osoby niepełnoletniej lub całkowicie ubezwłasnowolnionej)

Hasło subkonta musi być unikatowe. W tym celu należy uzgodnić je telefonicznie z biurem Fundacji

Dysponentami zebranych środków mogą być:

 • pacjent
 • prawni opiekunowie pacjenta
 • inny członek rodziny

Wskazane jest, aby było dwóch dysponentów subkonta
W przypadku dysponentów we wniosku należy wpisać:

 • imię i nazwisko
 • numer dowodu osobistego
 • aktualny adres zamieszkania, który jest też adresem do wysyłania korespondencji

W przypadku różnych adresów zamieszkania i do korespondencji prosimy o podanie obu.

 • numery telefonów kontaktowych do godziny 15.00
 • adres e-mailowy

We wniosku w polu „Opinia lekarza prowadzącego” – lekarz prowadzący pacjenta winien wskazać powód konieczności zbierania pieniędzy (kosztowne leki, zabiegi rehabilitacyjne nierefundowane przez NFZ, konieczność przeprowadzenia leczenia poza granicami kraju, inne wydatki związane z leczeniem i rehabilitacją chorego)
Dysponenci subkonta składają swoje podpisy pod oświadczeniem o zapoznaniu się i przyjęciu warunków otwierania i funkcjonowania subkont oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Wniosek w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Fundacji lub przesłać na adres:
Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
54 - 154 Wrocław, ul. Lotnicza 37

Do wniosku należy dołączyć kserokopie następujących dokumentów:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wypisy ze szpitali lub inną dokumentację wskazującą na dotychczasowy przebieg leczenia,
 • zaświadczenie od lekarza o konieczności stosowania specjalnej diety,
 • zaświadczenie od lekarza o konieczności zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy edukacyjnych, itp.
 • w przypadku leczenia poza granicami kraju – dokładną nazwę i adres szpitala, kliniki i ewentualny kosztorys takiego leczenia.
 • oświadczenie o osiąganych dochodach w roku podatkowym poprzedzającym otwarcie subkonta.
   

  Dysponenci subkonta po złożeniu wniosku w biurze Fundacji otrzymują pismo stwierdzające fakt otworzenia subkonta wraz z numerem rachunku bankowego, na który darczyńcy mogą wpłacać darowizny:
 • nr 45 1240 1994 1111 0000 2495 6839       lub
 • nr 79 1240 1994 1111 0010 1861 8795 

PrinterFriendly
Wersja optymalna do druku
SocjalSmall

stopka
    ul. Lotnicza 37; 54-154 Wrocław tel. Tel: (71) 344 03 23, Tel/Fax: (71) 342 89 65, e-mail: dolfroz@dolfroz.pl        Polityka Cookies
Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*