DOFROZ Header

DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU
OCHRONY ZDROWIA

"DOLFROZ"

ul. Lotnicza 37; 54-154 Wrocław

KRS: 0000050135

NIP: 899-17-72-534

REGON: 005950309

    

MenuBar
 
Space

  Wyszukiwarka treści na stronie:

Menu
Fundacja DOLFROZ Fundacja DOLFROZ
Zarząd fundacji Zarząd fundacji
Cele fundacji Cele fundacji
Statut Statut
Darowizny Darowizny
Od osób prawnych Od osób prawnych
Od osób fizycznych Od osób fizycznych
1 Procent na OPP 1 Procent na OPP
1 Procent INFO 1 Procent INFO
Sprawozdania Sprawozdania
Kontakt Kontakt
Podopieczni fundacji Podopieczni fundacji
Otwarcie subkonta Otwarcie subkonta
Wydatki z subkont Wydatki z subkont
Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi
New Node New Node
Dokumentacja wydatków Dokumentacja wydatków
Sprawdz Subkonto Sprawdz Subkonto
Mapa serwisu Mapa serwisu
RODO RODO
Serce OPP

PIT OP

Przekaż 1 Procent na Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia

Darczyńcy

Aktywnie wspierają nas

 1. Dla kogo można otworzyć subkonto?
Subkonto można otworzyć dla osoby chorej, której leczenie lub rehabilitacja nie jest w całości refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub wymagająca zaopatrzenia w sprzęt medyczny i aparaturę konieczna do prowadzenia terapii (np. pompa insulinowa, łóżko specjalistyczne, proteza kończyn, itp.).bądź wymagająca leczenia w zagranicznym ośrodku zdrowia ( w tym wypadku wymagana jest opinia specjalistów stwierdzająca niemożność przeprowadzenia zabiegu w kraju i odmowa finansowania zabiegu przez NFZ).
Osoba chora powinna posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od tej zasady).
 1. Kto może otworzyć subkonto?
Wnioskodawcą otwarcia subkonta może być osoba chora (w wypadku osoby dorosłej) bądź opiekunowie prawni w wypadku dziecka bądź chorej osoby dotkniętej ograniczeniami fizycznymi czy psychicznymi uniemożliwiającym samodzielne podejmowanie decyzji.
 1. Jakie dokumenty należy przedstawić przy otwieraniu subkonta?
        ·        Oryginał wniosku o otwarcie subkonta
·        Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (lub wniosku złożonego do komisji w przypadku oczekiwania na decyzję)
·        Kserokopie dokumentacji medycznej – wypisy ze szpitali, zaświadczenia lekarskie potwierdzające rozpoznanie choroby i sposób prowadzenia leczenia
·        Kserokopie PIT lub zaświadczeń potwierdzających dochody
·        Kserokopie decyzji o ustanowieniu opiekuna prawnego
 1. Kto może być dysponentem subkonta?
Dysponentem subkonta jest osoba chora (w przypadku osoby dorosłej) i opiekunowie prawni.
Drugim dysponentem w przypadku osoby dorosłej może być małżonek, rodzic, rodzeństwo.
 1. Czy konieczny jest drugi dysponent?
Drugi dysponent subkonta jest konieczny do kontaktu z Fundacją w przypadku przebywania chorego w placówce leczniczej.
 1. Jak długo trwa otwarcie subkonta? 
 W przypadku dostarczenia pełnej dokumentacji koniecznej do otwarcia subkonta - do 2 tygodni.
7. Czy można mieć subkonto w innej organizacji pozarządowej?
Przepisy prawne nie zabraniają posiadania konta w innej organizacji pozarządowej. Przepisy wewnętrzne Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu zabraniają otwierania subkonta osobie, która posiada subkonto w innej organizacji.
Wiąże się to z możliwością wprowadzenia w błąd potencjalnego darczyńcy.
 1. Czy Fundacja dofinansowuje subkonta?
Fundacja nie dofinansowuje subkont.
Fundacja nie otrzymuje żadnych dotacji ze Skarbu Państwa ani z samorządu. Środki otrzymywane od darczyńców Fundacja przeznacza na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, wyposażenia, remontów dla klinik i oddziałów szpitalnych.
W przypadku otrzymania środków pieniężnych od darczyńcy, który sobie zażyczy dofinansowanie subkont respektowana jest wola darczyńcy
 1. Hasło subkonta?
Hasło subkonta składa się z jednego do dwóch wyrazów. Hasło powinno się kojarzyć z osobą chorą. Jest ono podawane przez darczyńcę, celem zaksięgowania środków dla danego podopiecznego.
Przy wyborze hasła przypisanego do danego subkonta należy konsultować się z biurem Fundacji w celu uniknięcia powtórzeń hasła.
 1. Jakie są koszty prowadzenia subkonta?
Fundacja pobiera opłatę od środków zgromadzonych na subkoncie w wysokości 2,5% powyżej kwoty 5.000,- zł.
Do kwoty pierwszych 5.000,- zł Fundacja nie pobiera żadnej opłaty.
Opłata jest pobierana 1 raz w roku: wg stanu na 31 grudnia.
 1. Na co mogą być wydatkowane zebrane pieniądze na subkoncie?
Środki zgromadzone na subkoncie mogą być wydatkowane wyłącznie na wydatki wskazane we wniosku o otwarcie subkonta.
Fundacja nie realizuje wydatków związanych z:
·        leczeniem niekonwencjonalnym prowadzonym przez bioenergoterapeutów, znachorów;
·        zakupem leków niedopuszczonych do lecznictwa przez Ministerstwo Zdrowia, itp.
  
 1. Na podstawie jakich dokumentów refundowane są wydatki ponoszone z subkont?
 Podstawą refundowania wydatków są:
  • Faktury i rachunki wystawiane na :
Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
54-154 Wrocław, ul. Lotnicza 37
NIP 899-17-72-534
  • Inne dokumenty finansowe
PrinterFriendly
Wersja optymalna do druku
SocjalSmall

stopka
    ul. Lotnicza 37; 54-154 Wrocław tel. Tel: (71) 344 03 23, Tel/Fax: (71) 342 89 65, e-mail: dolfroz@dolfroz.pl        Polityka Cookies
Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*