DOFROZ Header

DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU
OCHRONY ZDROWIA

"DOLFROZ"

ul. Lotnicza 37; 54-154 Wrocław

KRS: 0000050135

NIP: 899-17-72-534

REGON: 005950309

    

MenuBar
 
Space

  Wyszukiwarka treści na stronie:

Menu
Fundacja DOLFROZ Fundacja DOLFROZ
Nowa Wersja Strony Nowa Wersja Strony
Zarząd fundacji Zarząd fundacji
Cele fundacji Cele fundacji
Statut Statut
Darowizny Darowizny
Od osób prawnych Od osób prawnych
Od osób fizycznych Od osób fizycznych
1 Procent na OPP 1 Procent na OPP
1 Procent INFO 1 Procent INFO
Sprawozdania Sprawozdania
Kontakt Kontakt
Podopieczni fundacji Podopieczni fundacji
Otwarcie subkonta Otwarcie subkonta
Wydatki z subkont Wydatki z subkont
Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi
New Node New Node
Dokumentacja wydatków Dokumentacja wydatków
Sprawdz Subkonto Sprawdz Subkonto
Mapa serwisu Mapa serwisu
RODO RODO
Darczyńcy

Aktywnie wspierają nas

 1. Dla kogo można otworzyć subkonto?
Subkonto można otworzyć dla osoby chorej, której leczenie lub rehabilitacja nie jest w całości refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub wymagająca zaopatrzenia w sprzęt medyczny i aparaturę konieczna do prowadzenia terapii (np. pompa insulinowa, łóżko specjalistyczne, proteza kończyn, itp.).bądź wymagająca leczenia w zagranicznym ośrodku zdrowia ( w tym wypadku wymagana jest opinia specjalistów stwierdzająca niemożność przeprowadzenia zabiegu w kraju i odmowa finansowania zabiegu przez NFZ).
Osoba chora powinna posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od tej zasady).
 1. Kto może otworzyć subkonto?
Wnioskodawcą otwarcia subkonta może być osoba chora (w wypadku osoby dorosłej) bądź opiekunowie prawni w wypadku dziecka bądź chorej osoby dotkniętej ograniczeniami fizycznymi czy psychicznymi uniemożliwiającym samodzielne podejmowanie decyzji.
 1. Jakie dokumenty należy przedstawić przy otwieraniu subkonta?
        ·        Oryginał wniosku o otwarcie subkonta
·        Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (lub wniosku złożonego do komisji w przypadku oczekiwania na decyzję)
·        Kserokopie dokumentacji medycznej – wypisy ze szpitali, zaświadczenia lekarskie potwierdzające rozpoznanie choroby i sposób prowadzenia leczenia
·        Kserokopie PIT lub zaświadczeń potwierdzających dochody
·        Kserokopie decyzji o ustanowieniu opiekuna prawnego
 1. Kto może być dysponentem subkonta?
Dysponentem subkonta jest osoba chora (w przypadku osoby dorosłej) i opiekunowie prawni.
Drugim dysponentem w przypadku osoby dorosłej może być małżonek, rodzic, rodzeństwo.
 1. Czy konieczny jest drugi dysponent?
Drugi dysponent subkonta jest konieczny do kontaktu z Fundacją w przypadku przebywania chorego w placówce leczniczej.
 1. Jak długo trwa otwarcie subkonta? 
 W przypadku dostarczenia pełnej dokumentacji koniecznej do otwarcia subkonta - do 2 tygodni.
7. Czy można mieć subkonto w innej organizacji pozarządowej?
Przepisy prawne nie zabraniają posiadania konta w innej organizacji pozarządowej. Przepisy wewnętrzne Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu zabraniają otwierania subkonta osobie, która posiada subkonto w innej organizacji.
Wiąże się to z możliwością wprowadzenia w błąd potencjalnego darczyńcy.
 1. Czy Fundacja dofinansowuje subkonta?
Fundacja nie dofinansowuje subkont.
Fundacja nie otrzymuje żadnych dotacji ze Skarbu Państwa ani z samorządu. Środki otrzymywane od darczyńców Fundacja przeznacza na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, wyposażenia, remontów dla klinik i oddziałów szpitalnych.
W przypadku otrzymania środków pieniężnych od darczyńcy, który sobie zażyczy dofinansowanie subkont respektowana jest wola darczyńcy
 1. Hasło subkonta?
Hasło subkonta składa się z jednego do dwóch wyrazów. Hasło powinno się kojarzyć z osobą chorą. Jest ono podawane przez darczyńcę, celem zaksięgowania środków dla danego podopiecznego.
Przy wyborze hasła przypisanego do danego subkonta należy konsultować się z biurem Fundacji w celu uniknięcia powtórzeń hasła.
 1. Jakie są koszty prowadzenia subkonta?
Fundacja pobiera opłatę od środków zgromadzonych na subkoncie w wysokości 2,5% powyżej kwoty 5.000,- zł.
Do kwoty pierwszych 5.000,- zł Fundacja nie pobiera żadnej opłaty.
Opłata jest pobierana 1 raz w roku: wg stanu na 31 grudnia.
 1. Na co mogą być wydatkowane zebrane pieniądze na subkoncie?
Środki zgromadzone na subkoncie mogą być wydatkowane wyłącznie na wydatki wskazane we wniosku o otwarcie subkonta.
Fundacja nie realizuje wydatków związanych z:
·        leczeniem niekonwencjonalnym prowadzonym przez bioenergoterapeutów, znachorów;
·        zakupem leków niedopuszczonych do lecznictwa przez Ministerstwo Zdrowia, itp.
  
 1. Na podstawie jakich dokumentów refundowane są wydatki ponoszone z subkont?
 Podstawą refundowania wydatków są:
  • Faktury i rachunki wystawiane na :
Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
54-154 Wrocław, ul. Lotnicza 37
NIP 899-17-72-534
  • Inne dokumenty finansowe
PrinterFriendly
Wersja optymalna do druku
SocjalSmall

stopka
    ul. Lotnicza 37; 54-154 Wrocław tel. Tel: (71) 344 03 23, Tel/Fax: (71) 342 89 65, e-mail: dolfroz@dolfroz.pl        Polityka Cookies
Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*