DOFROZ Header

DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU
OCHRONY ZDROWIA

"DOLFROZ"

ul. Lotnicza 37; 54-154 Wrocław

KRS: 0000050135

NIP: 899-17-72-534

REGON: 005950309

    

MenuBar
 
Space

  Wyszukiwarka treści na stronie:

Menu
Fundacja DOLFROZ Fundacja DOLFROZ
Nowa Wersja Strony Nowa Wersja Strony
Zarząd fundacji Zarząd fundacji
Cele fundacji Cele fundacji
Statut Statut
Darowizny Darowizny
Od osób prawnych Od osób prawnych
Od osób fizycznych Od osób fizycznych
1 Procent na OPP 1 Procent na OPP
1 Procent INFO 1 Procent INFO
Sprawozdania Sprawozdania
Kontakt Kontakt
Podopieczni fundacji Podopieczni fundacji
Otwarcie subkonta Otwarcie subkonta
Wydatki z subkont Wydatki z subkont
Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi
New Node New Node
Dokumentacja wydatków Dokumentacja wydatków
Sprawdz Subkonto Sprawdz Subkonto
Mapa serwisu Mapa serwisu
RODO RODO
Darczyńcy

Aktywnie wspierają nas

 

Rozliczenie PIT 2016 program Rozliczenie PIT 2016 program on-line

Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej wersji strony.
Nowa wersja strony rozpocznie pełne funkcjonowanie z dniem 15.05.2020


Bedziemy wdzieczni za uwagi (kliknij tutaj).

Nowa strona Dolfroznych 

UWAGA - WAŻNE !!!

Fundacja pracuje w systemie zdalnym. Buro fundacji nie jest dostępne. cDokumenty prosimy nadsyłać pocztą lub wrzucać do skrzynki umieszczonej na drzwiach do biura.

Najlepszą formą kontaktu jest poczta e-mail : dolfroz@dolfroz.pl. W wyjątkowych sytuacjach prosimy podać nr telefonu kontaktowego.

Przysłane jako załączniki do korespondencji mailowej faktury elektroniczne (bez podpisu i pieczątki) będą przez nas realizowane w pierwszej kolejności.

Aktualności   

Informujemy, że istnieje możliwość sfinansowania ze środków zgromadzonych na subkontach podopiecznych zakupu programu do samodzielnego prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych w domu 
(t.zw. Koordynowana Rehabilitacja Ruchowa). 

Więcej informacji dotyczących programu tutaj: https://drive.google.com

Dodatkowe informacje: 

Telerehabilitacja Mobilna Sp.z o.o. 
www.telerehabilitacja24.pl

+48 503 180 688  
kazimierz.fraczkowski@telerehabilitacja24.pl

*

W związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2020 przy zakupie towarów i usług należy prosić wystawcę o wpisanie na paragonie NIP fundacji (899-17-72-534). Tylko na podstawie takiego paragonu możliwe będzie uzyskanie faktury.

                    Paragon do kwoty 450 zł brutto (100 €) z NIP nabywcy (czyli Fundacji)                          stanowi fakturę uproszczoną

*

Na mocy zawartego porozumienia podopiecznym naszej fundacji Sklep Medyczny wynajmed.pl udziela rabatu w wys. 10% na wynajem sprzętu medycznego oraz na zakup towarów sprzedawa-nych w sklepie.

*

Przypominamy, że na dokumentach finansowychj (fakturach) należy umieszczać pełną nazwę fundacji, t.j. "Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia" - bez dopisku "Dolfroz"

Dolfroz nie zastępuje pełnej nazwy fundacji i nie powinien być stosowany w fakturach.

*

Na stronie Fundacji umieścilismy druk oświadczenia PIT-0P(po lewej stronie)

- jest to oświadczenie przekazania 1% podatku na rzecz OPP,składane przez emerytów i rencistów

*

Informujemy, że w dni robocze w godzinach 15.00 - 18.00 istnieje możliwość pozostawienia korespondencji (dokumentów do rozliczenia, wniosku o otwarcie subkonta itp.) w skrzynce pocztowej znajdującej się na drzwiach Biura Fundacji.

*

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu działa od roku 1988.
Status organizacji pożytku publicznego uzyskała jako pierwsza na Dolnym Śląsku 10 lutego 2004 r.

Na liście wybranych organizacji pożytku publicznego Ministerstwa Sprawiedliwości upoważnionych do otrzymywania nawiązek sądowych i świadczeń pieniężnych Fundacja znalazła się 25.02.2005 r.

Najważniejsze cele Fundacji to: 

Działalność charytatywna na rzecz społeczeństwa
Organizowanie i udzielanie pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia, a w szczególności przyczynianie się do:

  • Wykorzystania środków materialnych i finansowych do utrzymania i rozwoju obiektów służby zdrowia;
  • Polepszania zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, aparaturę diagnostyczną i terapeutyczną;
  • Rozwoju wiedzy medycznej i technicznej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry lekarsko-pięgniarskiej;
  • Zapobiegania chorobom zwłaszcza społecznym i urazom, udzielanie pomocy przy rehabilitacji ich skutków

Do Fundacji należą i stanowią Radę Fundacji: 

  • Przedstawiciele zakładów pracy i instytucji, którzy podpisali deklarację i świadczą pomoc materialną na realizację celów statutowych,
  • Osoby fizyczne, które deklarują aktywne działanie na rzecz realizacji wybranych zadań statutowych Fundacji
PrinterFriendly
Wersja optymalna do druku
SocjalSmall

stopka
    ul. Lotnicza 37; 54-154 Wrocław tel. Tel: (71) 344 03 23, Tel/Fax: (71) 342 89 65, e-mail: dolfroz@dolfroz.pl        Polityka Cookies
Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*