DOFROZ Header

DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU
OCHRONY ZDROWIA

"DOLFROZ"

ul. Lotnicza 37; 54-154 Wrocław

KRS: 0000050135

NIP: 899-17-72-534

REGON: 005950309

    

MenuBar
 
Space

  Wyszukiwarka treści na stronie:

Menu
Fundacja DOLFROZ Fundacja DOLFROZ
Nowa Wersja Strony Nowa Wersja Strony
Zarząd fundacji Zarząd fundacji
Cele fundacji Cele fundacji
Statut Statut
Darowizny Darowizny
Od osób prawnych Od osób prawnych
Od osób fizycznych Od osób fizycznych
1 Procent na OPP 1 Procent na OPP
1 Procent INFO 1 Procent INFO
Sprawozdania Sprawozdania
Kontakt Kontakt
Podopieczni fundacji Podopieczni fundacji
Otwarcie subkonta Otwarcie subkonta
Wydatki z subkont Wydatki z subkont
Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi
New Node New Node
Dokumentacja wydatków Dokumentacja wydatków
Sprawdz Subkonto Sprawdz Subkonto
Mapa serwisu Mapa serwisu
RODO RODO
Darczyńcy

Aktywnie wspierają nas


Saldo subkonta będzie widoczne w menu po zalogowaniu.

"Użytkownik" - hasło subkonta bez polskich znaków.

"Hasło" - ustalone z Fundacją

Ze względów technicznych dla niektórych subkont "użytkownik" jest zwielokrotniony

np. NOWAK jako NOWAKNOWAK lub jako NOWAKNOWAKNOWAK


Środki pieniężne zgromadzone na subkontach mogą być wydatkowane na:

 • finansowanie zakupu lekarstw;
 • finansowanie zabiegów rehabilitacyjnych,
 • finansowanie lub dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym (finansowany jest również pobyt jednego opiekuna – w przypadku dzieci lub osoby, która w orzeczeniu o niepełnosprawności ma wskazane konieczność pomocy osoby trzeciej)
 • finansowanie lub dofinansowanie zakupu suplementów (konieczne specjalne zaświadczenie od lekarza);
 • finansowanie wizyt lekarskich;
 • finansowanie diagnostyki laboratoryjnej;
 • finansowanie lub dofinansowanie pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych (konieczne specjalne zaświadczenie lekarskie);
 • finansowanie dojazdów na rehabilitację i do lekarza;
 • finansowanie diety zdrowotnej (konieczne specjalne zaświadczenie od lekarza);
 • finansowanie lub dofinansowanie operacji przeprowadzanych poza granicami Polski
 • finansowanie dojazdu na operację poza granice Polski
 • finansowanie pobytu jednego opiekuna w przypadku dzieci lub osoby, która w orzeczeniu o niepełnosprawności ma wskazane konieczność pomocy osoby trzeciej podczas leczenie poza granicami Polski;
 • finansowanie innych wydatków podopiecznych na podstawie indywidualnych decyzji Zarządu – po przedstawieniu odpowiednich zaświadczeń.

  Wydatki będą realizowane tylko i wyłączenie na podstawie
  faktur i rachunków wystawianych na:
  Dolno
  śląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
  54-154 Wrocław, ul. Lotnicza 37
  NIP 899-17-72-534

Każda faktura lub rachunek winny być opisane przez dysponenta subkonta w następujący sposób:

 • Rodzaj wydatku (lekarstwa, rehabilitacja, itd.) dla imię i nazwisko podopiecznego Fundacji.
 • Proszę zapłacić z subkonta „hasło subkonta”.
 • Podpis dysponenta subkonta.
   

Zwrot wydatków następuje w następujących formach:

 • gotówką po przedstawieniu faktur (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu) - do 500 zł
 • przelewem na osobisty rachunek bankowy dysponenta w ciągu 14 dni od daty otrzymania opisanych faktur
 • przelewem firmie dostarczającej usługę po otrzymaniu faktury lub rachunku wystawionego na Fundację.
   

Refundacja kosztów dojazdu odbywa się na podstawie:

 • w przypadku dojazdów na terenie miejsca zamieszkania – rachunków za taksówkę w uzasadnionych przypadkach;
 • w przypadku dojazdów poza miejscem zamieszkania – delegacji (dojazd samochodem) lub biletów PKP lub PKS
   

Delegacja musi być wystawiona na kierującego samochodem i potwierdzona w miejscu docelowym podróży.
W delegacji należy dokładnie określić:

 • Datę i godzinę wyjazdu i przyjazdu do miejsca docelowego
 • Datę i godzinę wyjazdu i przyjazdu do miejsca zamieszkania.
 • Zwrot kosztów pobytu poza granicami kraju
 • Zwrot za faktury wystawione w walutach obcych następuje na podstawie kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury.

Zwracane są koszty:

 • pobytu podopiecznego wraz z jednym opiekunem (nocleg) na podstawie faktury – do wysokości nie przekraczającej kwoty diety przysługującej na noclegi w danym państwie
PrinterFriendly
Wersja optymalna do druku
SocjalSmall

stopka
    ul. Lotnicza 37; 54-154 Wrocław tel. Tel: (71) 344 03 23, Tel/Fax: (71) 342 89 65, e-mail: dolfroz@dolfroz.pl        Polityka Cookies
Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*