*
DOFROZ Header

DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU
OCHRONY ZDROWIA

"DOLFROZ"

ul. Lotnicza 37; 54-154 Wrocław

KRS: 0000050135

NIP: 899-17-72-534

REGON: 005950309

    

MenuBar
 
Space

  Wyszukiwarka treści na stronie:

Menu
Fundacja DOLFROZ Fundacja DOLFROZ
Zarząd fundacji Zarząd fundacji
Cele fundacji Cele fundacji
Statut Statut
Zbiórki publiczne Zbiórki publiczne
Darowizny Darowizny
Od osób prawnych Od osób prawnych
Od osób fizycznych Od osób fizycznych
1 Procent na OPP 1 Procent na OPP
1 Procent INFO 1 Procent INFO
Sprawozdania Sprawozdania
Kontakt Kontakt
Podopieczni fundacji Podopieczni fundacji
Otwarcie subkonta Otwarcie subkonta
Wydatki z subkont Wydatki z subkont
Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi
New Node New Node
Dokumentacja wydatków Dokumentacja wydatków
Sprawdz Subkonto Sprawdz Subkonto
Mapa serwisu Mapa serwisu
Serce OPP

Przekaż 1 Procent na Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia

Darczyńcy

Aktywnie wspierają nas

Rozliczenie PIT 2016 program Rozliczenie PIT 2016 program on-line

Informujemy dysponentów , że okres refinansowania otrzymanych faktur ("zwrotów")

został wydłużony z dwóch do trzech tygodni.

Przypominamy, że termin składania faktur za rok 2017

upłynął 31 stycznia 2018 r.

*


Informujemy, że wykazy z 1% odpisu podatkowego zostały wysłane do podopiecznych Fundacji na wcześniej podane adresy korespondencyjne. Wszelkie uwagi do otrzymanych wykazów należy zgłaszać drogą mailową lub pocztą tradycyjną do 31 grudnia 2017 r.
Dokumenty za rok 2017 (rachunki, faktury, zestawienia dojazdu itp.) należy rozliczyć do 31 stycznia 2018 roku.
W przypadku zapłaty przez Państwa przelewem za daną fakturę, przy rozliczeniu należy dołączyć potwierdzenie przelewu. Przy rozliczeniu poniesionych kosztów, prosimy za każdym razem wpisywać na zestawieniu numer konta, na który mamy dokonać zwrotu.
Prosimy pamiętać także o dostarczeniu do Fundacji aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

 

*

 

*

Informujemy, że w godzinach 15.00 - 18.00 istnieje możliwość pozostawienia korespondencji (dokumentów do rozliczenia, wniosku o otwarcie subkonta itp.) w skrzynce pocztowej znajdującej się na drzwiach Biura Fundacji.

*

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu działa od roku 1988.
Status organizacji pożytku publicznego uzyskała jako pierwsza na Dolnym Śląsku 10 lutego 2004 r.

Na liście wybranych organizacji pożytku publicznego Ministerstwa Sprawiedliwości upoważnionych do otrzymywania nawiązek sądowych i świadczeń pieniężnych Fundacja znalazła się 25.02.2005 r.

Najważniejsze cele Fundacji to: 

Działalność charytatywna na rzecz społeczeństwa
Organizowanie i udzielanie pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia, a w szczególności przyczynianie się do:

  • Wykorzystania środków materialnych i finansowych do utrzymania i rozwoju obiektów służby zdrowia;
  • Polepszania zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, aparaturę diagnostyczną i terapeutyczną;
  • Rozwoju wiedzy medycznej i technicznej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry lekarsko-pięgniarskiej;
  • Zapobiegania chorobom zwłaszcza społecznym i urazom, udzielanie pomocy przy rehabilitacji ich skutków

Do Fundacji należą i stanowią Radę Fundacji: 

  • Przedstawiciele zakładów pracy i instytucji, którzy podpisali deklarację i świadczą pomoc materialną na realizację celów statutowych,
  • Osoby fizyczne, które deklarują aktywne działanie na rzecz realizacji wybranych zadań statutowych Fundacji
PrinterFriendly
Printer Friendly Page
SocjalSmall

stopka
    ul. Lotnicza 37; 54-154 Wrocław tel. Tel: (71) 344 03 23, Tel/Fax: (71) 342 89 65, e-mail: dolfroz@dolfroz.pl        Polityka Cookies
Username:
User Login
Your Email